Спеціалізована вчена рада зі спеціальними правами

Постійний URI для цього зібрання

Спеціалізована вчена рада зі спеціальними правами Національного університету «Одеська юридична академія» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право» утворено відповідно до Наказу НУ "ОЮА" №1 ДСК від 01.04.2024 "Про утворення разової спеціалізованої вченої ради зі спеціальними правами для присудження ступеня доктора філософії".

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 1 з 1