Редіна Євгенія Валентинівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 10 з 10
 • Документ
  Globalization aspects’ analysis
  (ВД "Гельветика", 2018) Redina, Yevheniia; Redina, Yevheniia V.; Редіна, Євгенія Валентинівна; Редіна, Є. В.; Редина, Евгения Валентиновна; Khaiminova, Iuliia; Khaiminova, Yu. V.; Хаймінова, Юлія Володимирівна; Хаймінова, Ю. В.; Хайминова, Юлия Владимировна
 • Документ
  Directions of adaptation of the nationaltransport system to the transport EU system
  (ВД "Гельветика", 2019) Redina, Yevheniia; Redina, Yevheniia V.; Редіна, Євгенія Валентинівна; Редіна, Є. В.; Редина, Евгения Валентиновна
 • Документ
  Макроекономіка. Мікроекономіка : практикум
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2020) Кібік, Ольга Миколаївна; Кібік, О. М.; Кибик, Ольга Николаевна; Kibik, Olha M.; Редіна, Євгенія Валентинівна; Редіна, Є. В.; Редина, Евгения Валентиновна; Redina, Yevheniia V.; Хаймінова, Юлія Володимирівна; Хаймінова, Ю. В.; Хайминова, Юлия Владимировна; Khaiminova, Yuliia V.; Котлубай, Вячеслав Олексійович; Котлубай, В. О.; Котлубай, Вячеслав Алексеевич; Kotlubai, Viacheslav O.; Примаченко, Іван Федорович; Примаченко, І. Ф.; Примаченко, Иван Федорович; Prymachenko, Ivan F.; Калмикова, Наталя Юріївна; Калмикова, Н. Ю.; Калмыкова, Наталья Юрьевна; Kalmykova, Natalia Yu.
  Практикум відповідає програмі навчальної дисципліні «Макро- та мікроекономіка». В практикумі представлено завдання, кейси, питання для самоперевірки, питання для обговорення з дисципліни, а також список рекомендованої літератури. Практикум призначений для здобувачів вищої освіти, що отримують ступінь бакалавра у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 073 «Менеджмент», буде корисним для підготовки здобувачів, що отримують освіту з економічних, управлінських та правової спеціальностей.
 • Документ
  Вплив глобальних трендів на бізнес-менеджмент
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Котлубай, Вячеслав Олексійович; Котлубай, В. О.; Котлубай, Вячеслав Алексеевич; Kotlubai, Viacheslav O.; Редіна, Євгенія Валентинівна; Редіна, Є. В.; Редина, Евгения Валентиновна; Redina, Yevheniia V.
 • Документ
  Синя економіка як новий вектор розвитку України
  (Одеса : Гельветика, 2020) Котлубай, Вячеслав Олексійович; Котлубай, В. О.; Котлубай, Вячеслав Алексеевич; Kotlubai, Viacheslav O.; Редіна, Євгенія Валентинівна; Редіна, Є. В.; Редина, Евгения Валентиновна; Redina, Yevheniia V.
 • Документ
  Private equity funds as a prominent feature on the ship finance
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Redina, E. V.; Редіна, Євгенія Валентинівна; Редина, Евгения Валентиновна
 • Документ
  Державна підтримка розвитку морегосподарського комплексу України (організаційні та правові аспекти)
  (2014) Кібік, Ольга Миколаївна; Подцерковний, Олег Петрович; Драпайло, Юліан Зіновійович; Зятіна, Діна Володимирівна; Котлубай, Вячеслав Олексійович; Редіна, Євгенія Валентинівна; Романенко, Катерина Михайлівна; Хаймінова, Юлія Володимирівна; Будурова, Ганна Миколаївна; Постоленко, Юлія Петрівна; Широков, М. А.; Сіюшов, Д. Ю.
  У монографії досліджуються організаційно-правові передумови сталого розвитку морегосподарського комплексу України. Особлива увага приділена системі засобів державної підтримки ефективного функціонування та розвитку морегосподарського комплексу України. Досліджені організаційно-правові інструменти забезпечення конкурентоспроможного функціонування підприємств морського транспорту та портів України. Монографія містить результати виконання науково-дослідної теми «Організаційно-правове забезпечення державної підтримки розвитку морегосподарського комплексу України» (держ. рег. № 0112U000692) і призначена для викладачів вищих навчальних закладів, що готують фахівців для морегосподарського комплексу, вчених, студентів, економістів, юристів, фахівців підприємств морського транспорту і органів державного управління.
 • Документ
  Ways of shipping costs’ reduction
  (Одеса : Фенікс, 2014) Redina, I. V.; Редина, И. В.; Редіна, І. В.
  Improving of the transport network for bilateral cargo traf¬fic between markets and internal parts of the country allows attracting more cargo to the ports. Not only economy of scale in port operations is achieved. Attraction of larger vessels with lower specific transportation costs or new sup¬pliers of alternative service shipping is also potential.
 • Документ
  Aspects of legal proteсtion of shipping in Ukraine
  (Одеса : Фенікс, 2013) Redina, I. V.; Редіна, І. В.; Редина, И. В.