Лагутіна Ірина Вікторівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 48
 • Документ
  Право соціального захисту : навч. посіб. для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти галузі знань 08 – Право, спец. 081 – Право
  (Одеса : Фенікс, 2024) Чанишева Галія Інсафівна; Лагутіна Ірина Вікторівна; Бориченко Катерина Валеріївна; Краснов Єгор Володимирович; Тарасенко Вікторія Сергіївна; Панченко Анна Олександрівна; Щукін Олександр Сергійович
  Навчальний посібник підготований з метою надання допомоги здобувачам вищої освіти закладів вищої освіти IV рівня акредитації у вивченні теоретичних основ права соціального захисту і соціального законодавства України. На основі аналізу чинного законодавства розглядаються основні проблеми системи соціального захисту України. Навчальний посібник розрахований на здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 081-Право, аспірантів, викладачів, науковців, практичних працівників, а також читачів, які цікавляться питаннями соціального захисту в Україні.
 • Документ
  Захист трудових прав : навч.‑метод. посіб. для здобувачів освітнього ступеня «магістр» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 081 – Право
  (Одеса : Фенікс, 2023) Чанишева, Галія Інсафівна; Лагутіна, Ірина Вікторівна; Бориченко, Катерина Валеріївна; Тарасенко, Вікторія Сергіївна; Пожарова, Оксана Викторовна; Панченко, Анна Олександрівна; Наньєва, Марія Іванівна
  Навчально‑ методичний посібник призначений для забезпечення навчальної, методичної та організаційної діяльності учасників освітнього процесу під час проведення аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти, підготовки їх до здачі екзамену.
 • Документ
  Right to strike and collective bargaining
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Lagutina, Irina V.; Лагутіна, Ірина Вікторівна; Лагутіна, І. В.
 • Документ
  An employment contract with non-fixed working hours as a type of «atypical» working
  (Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2022) Лагутіна, Ірина Вікторівна; Лагутіна, І. В.; Lagutina, Irina V.; Lahutina, Iryna V.
 • Документ
  Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору як один із найпоширених видів правопорушення трудового законодавства
  (ВД "Гельветика", 2018) Лагутіна, Ірина Вікторівна; Лагутіна, І. В.; Лагутина, Ирина Викторовна; Lagutina, Irina V.
 • Документ
  Safety and health and the future of work
  (ВД «Гельветика», 2019) Lagutina, Irina V.; Lagutina, Irina; Лагутіна, Ірина Вікторівна; Лагутіна, І. В.; Лагутина, Ирина Викторовна
 • Документ
  Protection of labour rights in the practice of the European Court of Human Rights
  (Odesa : Publishing house “Helvetika”, 2019) Лагутіна, Ірина Вікторівна; Лагутіна, І. В.; Лагутина, Ирина Викторовна; Lahutina, Iryna V.; Lagutina, I. V.
 • Документ
  Teleworking: vectors of change
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Лагутіна, Ірина Вікторівна; Lahutina, Iryna V.; Лагутіна, І. В.
 • Документ
  Areas of the Administration System Improvement of the Unified Contribution to Compulsory State Social Insurance
  (Universidad de Almería, 2021) Лагутіна, Ірина Вікторівна; Лагутіна, І. В.; Лагутина, Ирина Викторовна; Lahutina, Iryna V.; Lagutina, Iryna; Марущак, Леся Іванівна; Марущак, Л. І.; Marushchak, Lesia I.; Павликівська, Ольга Іванівна; Павликівська, О. І.; Pavlykivska, Olha I.; Борковська, Валентина Вікторівна; Борковська, В. В.; Borkovska, Valentyna V.; Пригодюк, Олена Миколаївна; Пригодюк, О. М.; Pryhodiuk, Olena M.; Бітюк, Інна Миколаївна; Бітюк, І. М.; Bitiuk, Inna M.
  The research was pointed out the effectiveness of the unified social contribution model in contrast to the financial amount collected to the Pension Fund and debts raised from the unsteady proportion of tax burden on different types of business. A practice that was analyzed in research has shown that this insurance model was not suitable for many companies and employees. Thus, the diagnostics of calculating the unified contribution debt results according to the current legislation proved low efficiency of the current procedure, which requires further improvement both in the legislative and executive planes. As an improvement of this theoretical background, it could point to the number of debts and quantities of claims brought to the economic entities and entrepreneurs. It is crucial to adopt international experience to create an effective internal system for tax collection, so we aimed to shed light on this problem of the tax burden faced by businesses and households by comparing them with similarly constructed taxes in European countries.
 • Документ
  Electronic labour book and data protection
  (ВД "Гельветика", 2021) Лагутіна, І. В.; Lagutina, I. V.
  У статті розглядається захист персональних даних як сучасне й активне право, яке забезпечує систему стримання та противаг для захисту фізичної особи, якщо її персональні дані обробляються. Обробка даних має відповідати базовим вимогам захисту персональних даних, а саме має бути незалежний контроль і повага до прав суб’єкта персональних даних. Розвиток законодавства про захист персональних даних ознаменувався значним роз- ширенням прав їхніх суб’єктів і правовою регламентацією всіх операцій з інформацією від збирання до знищення. З прийняттям Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року було створено нормативну основу для захисту персональних даних і в національній юридичній практиці. Підкреслюється, що право на захист персональних даних не абсолютне; воно може бути обмежено за потреби для задоволення загального інтересу або захисту прав і свобод інших осіб. Право на захист даних часто взаємопов’язане з іншими правами, як-от свобода вираження поглядів і право отримувати й передавати інформацію. Будь-який вид інформації може бути персональними даними за умови, якщо інформація стосується ідентифікованої особи або особи, яку можна ідентифікувати. Персональні дані обробляються законно, якщо вони відповідають одному з таких криnеріїв: обробка здійснюється на підставі згоди суб’єкта персональних даних; обробка даних вимагається договірними відносинами; обробка даних необхідна для дотримання контролером юридичного обов’язку; обробка даних вимагається для дотримання життєво важливих інтересів суб’єктів персональних даних або інших осіб; обробка даних необхідна для виконання завдання в суспільних інтересах; легітимні інтереси контролерів або інших осіб є підставою для обробки, але тільки якщо їх не переважають інтереси або основоположні права суб’єктів даних. Необхідна розробка галузевого механізму захисту персональних даних працівників за трудовим законодавством України, оскільки Законом України «Про захист персональних даних» не враховані особливості захисту персональних даних працівників як суб’єктів трудових правовідносин.
 • Документ
  Право соціального забезпечення
  (Одеса, 2022) Чанишева, Г. І.; Лагутіна, І. В.; Бориченко, К. В.; Тарасенко, В. С.; Краснов, Є. В.; Щукін, О. С.; Гудзь, А. О; Корнілова, О. В.
  Навчальний посібник підготований з метою надання допомоги здобувачам вищої освіти закладів вищої освіти IV рівня акредитації у вивченні теоретичних основ права соціального забезпечення і соціального законодавства України. На основі аналізу чинного законодавства розглядаються основні проблеми системи соціального забезпечення України. Навчальний посібник розрахований на здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 081-Право, аспірантів, викладачів, науковців, практичних працівників, а також читачів, які цікавляться питаннями соціального забезпечення в Україні.
 • Документ
  The modern concept of Ukrainian administrative justice
  (Universidad de la Amazonia, 2019) Лагутіна, Ірина Вікторівна; Лагутіна, І. В.; Лагутина, Ирина Викторовна; Lahutina, Iryna V.; Lagutina, Iryna; Осадчий, Анатолій Юрійович; Осадчий, А. Ю.; Осадчий, Анатолий Юрьевич; Osadchyi, Anatolii Yu.; Закаленко, Олена Василівна; Закаленко, О. В.; Закаленко, Елена Васильевна; Zakalenko, Olena V.; Козачук, Діана Анатоліївна; Козачук, Д. А.; Козачук, Диана Анатольевна; Kozachuk, Diana A.; Большакова, Ольга Віталіївна; Большакова, О. В.; Большакова, Ольга Витальевна; Bolshakova, Olha V.; Bolshakova, Olga
  The article is about the study of the content of the institute of Ukrainian administrative justice as a kind of justice, the subject of which is mostly the public-law disputes, which are implemented in the form of administrative legal proceedings (administrative process) on the basis of judicial specialization. The features of administrative justice, the task of administrative legal proceedings, methods of judicial protection of rights, freedoms and interests in administrative legal proceedings are revealed by authors. The object of the study was public relations in the field of administrative justice. The subject of the research in the article were national normative-legal acts. In the process of research, the authors used the method of comparison, methods of analysis and synthesis, methods of induction and deduction, formal-legal method, etc. The authors of the article made the following conclusions as a result of the study. The administrative justice is a manifestation of public authority – justice. The form of implementation of this type of activity, which reflects its essential characteristics, is administrative proceedings (administrative process).The task of administrative justice can be realized by applying to the administrative court the following subject: an individual or legal person; a subject of authority.
 • Документ
  Unified contribution for compulsory state social insurance: general principles of calculation and payment
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Лагутіна, Ірина Вікторівна; Лагутіна, І. В.; Лагутина, Ирина Викторовна; Lagutina, Iryna V.; Lahutina, Iryna V.; Lagutina, I. V.
 • Документ
  Do high tariffs provide high efficiency: a case of Ukrainian electricity distribution companies
  (IGSMiE PAN, 2020) Гончарук, Анатолій Григорович; Гончарук, А. Г.; Гончарук, Анатолий Григорьевич; Honcharuk, Anatolii H.; Goncharuk, Anatoliy G.; Горобець, Тамара Анатоліївна; Горобець, Т. А.; Горобец, Тамара Анатольевна; Horobets, Tamara A.; Яцишин, Вадим Валерійович; Яцишин, В. В.; Яцишин, Вадим Валерьевич; Yatsyshyn, Vadym V.; Лагутіна, Ірина Вікторівна; Лагутіна, І. В.; Лагутина, Ирина Викторовна; Lahutina, Iryna V.
  The paper aims to test the hypothesis whether high tariffs lead to a high efficiency of electricity suppliers. The authors test this hypothesis on a case of 29 Ukrainian electricity distribution companies. Using the data envelopment analysis and correlation coefficients, grouping the super-efficiency scores, the authors found that in most regions of Ukraine the increase in tariffs no longer leads to increased efficiency. This indicates a weakness of tariff policy in most of the electricity distribution companies. The case showed that rising tariffs can cause a decline in revenue, net income and an increase in accounts payable. This does not allow the electricity distribution companies to provide high efficiency. Apart from this, despite improving the financial performance of most companies, the electricity distribution industry in Ukraine as a whole remains unprofitable. However, the high percentage of foreign investors in this industry indicates a significant potential for increasing the efficiency of Ukrainian energy companies. The government control of the electricity distribution companies more often provides medium efficiency, while the management by foreign investors often provides a high efficiency. The absence of the major owner and the presence of blocking stakes in any investor (government, domestic or foreign investors) has a negative impact on the efficiency of energy companies. Although the case is limited to one country and 29 companies, this study can serve as a model for wider testing of the research hypothesis in other markets and countries.
 • Документ
  Проблеми трудового права та права соціального забезпечення
  (Одеса : Фенікс, 2019) Лагутіна, Ірина Вікторівна; Лагутина, Ирина Викторовна; Lagutina, Irina V.
  Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів кваліфікації доктор філософії в галузі права в Національному університеті «Одеська юридична академія» в галузі знань 081 «Право» спеціальності 081 «Право».
 • Документ
  Reform of the system of social benefits in Ukraine
  (Одеса : Гельветика, 2020) Lagutina, Irina V.; Лагутіна, Ірина Вікторівна; Лагутіна, І. В.; Лагутина, Ирина Викторовна; Гладка, Тамара Олександрівна; Гладка, Т. О.; Гладкая, Тамара Александровна; Hladka, Tamara O.
 • Документ
  Zero-hours contracts: key characteristics
  (Одеса : Гельветика, 2020) Lagutina, Irina V.; Лагутина, Ирина Викторовна; Лагутіна, Ірина Вікторівна; Лагутіна, І. В.
 • Документ
  The role of social partneres in vocational training in the european union
  (Одеса: Фенікс, 2012) Lagutina, I. V.; Лагутіна, І. В.; Лагутина, И. В.
 • Документ
  Arbeitsschutz: vorteile forteile für den arbeitgeber
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Lagutina, I. W.; Лагутіна, Ірина Вікторівна; Лагутина, Ирина Викторовна
 • Документ
  Способи сприяння ґендерній рівності у сфері праці
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2015) Лагутіна, І. В.
  У статті підкреслюється важливість урахування гендерних аспектів під час застосування міжнародних трудових стандартів, оскільки це сприяє забезпеченню рівного доступу чоловіків і жінок до пільг, що встановлюються цими стандартами. Визначено, що однакова винагорода, тривалість робочого дня, відпустка, пільги матерям і сімейні обов'язки, медичне обслуговування, а також людська гідність на роботі сприяють просуванню гендерної рівності на робочому місці.