Мірошник Марина Анатоліївна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 5
 • Документ
  Теорія автоматичного керування, штучний інтелект і автоматизація процесу прийняття рішення : Навчальний посібник
  (Харків : УкрДУЗТ, 2019) Мірошник, Марина Анатоліївна; Мірошник, М. А.; Miroshnyk, Maryna A.; Лістровий, С. В.; Клименко, Л. А.
  Викладено теоретичні основи автоматизації процесу прийняття рішення на базі паралельних обчислювальних систем. Велика увага приділяється теорії автоматичного управління у складних системах, питанню побудови циклічних паралельних обчислювальних систем для управління складними системами в реальному масштабі часу, процесу прийняття рішень та використанню штучного інтелекту. Розглянуто архітектури паралельних обчислювальних систем та формальні моделі, які виникають у процесі управління залізничним транспортом. Навчальний посібник призначено для студентів денної та заочної форм навчання для освітніх програм 1-го та 2-го рівнів, що навчаються за спеціальністю 123 «Комп'ютерна інженерія», 126 «Інформаційні системи і технології», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 273 «Залізничний транспорт», а також для інших спеціальностей відповідних напрямків. Навчальний посібник містить спеціальний та додатковий матеріал з дисциплін «Теорія автоматичного керування», «Теорія автоматичного керування та штучний інтелект», «Комп'ютерні мережі, Internet та хмарні сервіси», «Паралельні та розподілені обчислення та Cloud технології», «Математичні методи та моделі в нових інформаційних технологіях», «Апаратне і програмне забезпечення комп'ютерних систем загального і спеціального призначення» та може застосовуватися при виконанні курсових і розрахунково-графічних робіт. Навчальний посібник призначений для студентів закладів вищої освіти і фахівців у галузі комп'ютерних систем та програмування.
 • Документ
  Методичні вказівки до кваліфікаційної роботи бакалавра: підготовка, оформлення та захист для студентів освітнього рівня 1 (бакалавр) галузь знань 12 – ІТ освітня програма СКС
  (Харків, 2021) Мірошник, Марина Анатоліївна; Miroshnyk, Maryna A.; Мірошник, М. А.; Мойсеєнко, В. І.; Доценко, С. І.; Павленко, Є. П.
  У методичних вказівках наведено етапи розробки та захисту кваліфікаційних робіт першого (бакалаврського) рівня освіти. Тематика робіт пов’язана з майбутньою професійною діяльністю студентів і має прикладний характер. Призначено для студентів факультету ІКСТ зі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» першого освітнього рівня (бакалавр) усіх форм навчання.
 • Документ
  Методичні вказівки до лабораторних робіт та самостійної роботи студентів «Автоматизоване проектування програмних засобів систем ЗАТ»
  (Харків, 2020) Мірошник, Марина Анатоліївна; Мірошник, М. А.; Miroshnyk, Maryna A.; Павленко, Є. П.
  Описано основи проектування і верифікації складних цифрових систем та їх імплементації в кристали програмувальної логіки, використання мов опису апаратури (HDL та Verylog) з технологіями структурного і поведінкового опису проектів. Методичні вказівки призначено для студентів напряму 123 «Комп’ютерна інженерія», що вивчають дисципліну «Проектування цифрових систем на ПЛІС» денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Методичні вказівки до курсового проекту та самостійної роботи з дисципліни «Технології та автоматизація проектування пристроїв комп’ютерних систем»
  (Харків, 2019) Мірошник, Марина Анатоліївна; Мірошник, М. А.; Miroshnyk, Maryna A.
  Описано основи проектування і верифікації складних цифрових систем та їх імплементації в кристали програмувальної логіки, використання мов опису апаратури (HDL та Verylog) з технологіями структурного і поведінкового опису проектів. Методичні вказівки призначено для студентів спеціальностей (напрямів): 123 «Комп'ютерна інженерія» за освітньою програмою «Спеціалізовані комп’ютерні системи» та 126 «Інформаційні системи і технології» за освітніми програмами «Інтелектуальні інформаційні технології», «Технології штучного інтелекту», що вивчають дисципліну «Технології та автоматизація проектування пристроїв комп’ютерних систем», денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Методичні вказівки до лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Проектування цифрових пристроїв та систем на ПЛІС»
  (Харків, 2020) Мірошник, Марина Анатоліївна; Мірошник, М. А.; Miroshnyk, Maryna A.; Клименко, Л. А.; Савін, Ю. В.
  Описано основи проектування і верифікації складних цифрових систем та їх імплементації в кристали програмувальної логіки, використання мов опису апаратури (HDL та Verylog) з технологіями структурного і поведінкового опису проектів. Методичні вказівки призначено для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія», що вивчають дисципліну «Проектування цифрових пристроїв та систем на ПЛІС» денної та заочної форм навчання.