12.00.05

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 1 з 1
  • Документ
    Основні трудові права: міжнародні стандарти і законодавство України
    (2008) Краснов, Єгор Володимирович; Краснов, Егор Владимирович; Krasnov, Yegor V.
    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2008. Дисертація присвячується комплексному дослідженню міжнародних стандартів основних трудових прав та законодавства України у цій сфері. Проаналізовано еволюцію прав людини та основні тенденції їх розвитку на початку XXI ст. Визначено місце трудових прав у системі прав людини, їх загальні риси та юридичну своєрідність. Сформульовано поняття основних трудових прав та здійснено їх класифікацію. Проаналізовано всесвітні універсальні та європейські стандарти трудових прав та здійснено порівняльно-правовий аналіз із законодавством України. На підставі аналізу спеціальної літератури, чинного законодавства та практики його застосування, міжнародних трудових стандартів і позитивного зарубіжного законодавчого досвіду внесено пропозиції та рекомендації щодо нормативного закріплення основних трудових прав.