Факас Ілона Борисівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 12 з 12
 • Документ
  Аналіз функціонування підсистеми відеоконференцзв’язку ЄСІТС у цивільному судочинстві
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Факас, Ілона Борисівна; Факас, І. Б.; Fakas, Ilona B.
 • Документ
  Розгляд судом справ щодо визначення місця проживання дитини
  (ВД "Гельветика", 2019) Факас, Ілона Борисівна; Факас, І. Б.; Факас, Илона Борисовна; Fakas, Ilona B.
 • Документ
  Розширення сфери застосування письмового провадження у цивільному судочинстві під час дії воєнного чи надзвичайного стану
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Факас, Ілона Борисівна; Факас, І. Б.; Факас, Илона Борисовна; Fakas, Ilona B.
 • Документ
  Участь присяжних у здійсненні цивільного судочинства
  (Чернівці, 2021) Факас, І. Б.; Факас, Ілона Борисівна; Факас, Илона Борисовна; Fakas, Ilona B.
 • Документ
  Modern challenges to the legal examination regulations
  (Editorial Primmate S. A. S., 2020) Кіцен, Наталія Валентинівна; Кіцен, Н. В.; Кицен, Наталия Валентиновна; Kitsen, Nataliia V.; Факас, Ілона Борисівна; Факас, І. Б.; Факас, Илона Борисовна; Fakas, Ilona B.; Бабій, Алла Юріївна; Бабій, А. Ю.; Бабий, Алла Юрьевна; Babii, Alla Y.
  The article is devoted to the consideration of problems of legal expert examination of legal acts. One of the criteria for the effectiveness of a normative legal act as a basic element of legislation is its legal correctness. The dramatic changes that have taken place in Ukraine in recent years have significantly increased the role of legal means and mechanisms in the social and political life of the country. The effectiveness of transformations in the country aimed at forming civil society and the rule of law, strengthening the law and order depends on the perfection of the existing legal acts, their projects and the adoption of correct and legally justified decisions. Ensuring compliance with this criterion avoids inconsistencies in legislation and, as a consequence, ensures the unity of legal space. That is why legal expertise is a full-fledged tool for ensuring legal correctness and overcoming rulemaking, which requires a comprehensive analysis and comprehensive examination of the essence of legal expertise in the mechanism of legal regulation. The tasks that need to be addressed in the process of research on this issue can be attributed to: the study of the concept and features of legal expertise of draft normative legal acts, both in the legal literature, and the current and prospective legislation of Ukraine.
 • Документ
  Основи цивільного судочинства : навчально-методичний посібник
  (Чернівці, 2021) Факас, Ілона Борисівна; Факас, І. Б.; Факас, Илона Борисовна; Fakas, Ilona B.; Латковський, Павло Павлович; Латковський, П. П.; Латковский, Павел Павлович; Шелудяков, Роман Сергійович; Шелудяков, Р. С.; Шелудяков, Роман Сергеевич; Sheludiakov, Roman S.
  У даному посібнику розкрито зміст навчальної дисципліни «Основи цивільного судочинства». Матеріал викладено на основі його розподілу на окремі складові частини, які включають: плани лекційних і семінарських занять, теми рефератів, список рекомендованої літератури для більш поглибленого вивчення матеріалу, додатки. Для студентів та викладацького складу Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія».
 • Документ
  Цивільне право (Частина 1) : навчально-методичний посібник
  (Чернівці, 2021) Манжосова, Олена Вікторівна; Манжосова, О. В.; Манжосова, Елена Викторовна; Manzhosova, Olena V.; Факас, Ілона Борисівна; Факас, І. Б.; Факас, Илона Борисовна; Fakas, Ilona B.; Латковський, Павло Павлович; Латковський, П. П.; Латковский, Павел Павлович; Latkovskyi, Pavlo P.; Мошинська, Я. С.; Мошинська, Яна Степанівна; Мошинская, Яна Степановна; Moshynska, Yana S.
  У навчально-методичному посібнику «Цивільне право (Частина 1)» подаються тематика та основий виклад лекційних занять, плани семінарських занять з практичними завданнями для аудиторної та самостійної роботи студентів. У посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до семінарських (практичних) занять, заліку, іспиту. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальністю 081 «Право».
 • Документ
  Цивільний процес (загальна частина) : навчально-методичний посібник
  (Чернівці, 2021) Факас, Ілона Борисівна; Факас, І. Б.; Факас, Илона Борисовна; Fakas, Ilona B.; Борденюк, Ольга Василівна; Борденюк, О. В.; Борденюк, Ольга Васильевна; Bordeniuk, Olha V.; Шелудяков, Роман Сергійович; Шелудяков, Р. С.; Шелудяков, Роман Сергеевич; Sheludiakov, Roman S.
  У даному посібнику розкрито зміст навчальної дисципліни «Цивільний процес (загальна частина)». Матеріал викладено на основі його розподілу на окремі складові частини, які включають: плани лекційних і семінарських занять, теми рефератів, список рекомендованої літератури для більш поглибленого вивчення матеріалу, додатки. Для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 081 «Право».
 • Документ
  Поетапне впровадження Єдиної судово-інформаційної телекомунікаційної системи та її окремих підсистем (модулів) у цивільне судочинство
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Факас, Ілона Борисівна; Факас, І. Б.; Факас, Илона Борисовна; Fakas, Ilona B.
  У статті розглянуто сутність Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, її окремих підсистем (модулів), початок функціонування та етапи впровадження у цивільне судочинство. Динаміка реформування української судової системи загалом і цивільного судочинства зокрема періодично змінюється, однак необхідно констатувати недоліки процедури комунікації між учасниками цивільного процесу та їх представниками із судовими органами. Метою цієї статті є дослідження перспектив впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, її окремих підсистем (модулів) у цивільне судочинство. Ставиться завдання проаналізувати законодавче забезпечення впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи та її окремих підсистем (модулів), з'ясувати актуальні проблеми функціонування цієї системи у цивільному судочинстві. Нині в Україні простежується тенденція залишення позовних заяв, поданих через підсистему «Електронний суд», без руху та повернення їх позивачам. Ці та інші факти неправомірного повернення позовних заяв створюють ризики для реалізації сторонами свого права на доступ до правосуддя під час здійснення розгляду та вирішення цивільних справ. Крім того, завдяки комплексному підходу до вивчення зазначеної проблеми доведено, що цивільне процесуальне законодавство не містить норми, яка повністю забезпечувала би можливість ефективного використання електронного судочинства, а тому законодавче врегулювання цього питання сприятиме реалізації кожною особою права на доступ до правосуддя.
 • Документ
  Забезпечення незалежності суддів у цивільному судочинстві: стан та шляхи вдосконалення
  (Одеса : Гельветика, 2020) Факас, Ілона Борисівна; Факас, І. Б.; Факас, Илона Борисовна; Fakas, Ilona B.
 • Документ
  Прийняття пенсійного кодексу України – нагальна необхідність сьогоден
  (Одеса: Фенікс, 2012) Факас, І. Б.; Факас, І. Б.; Fakas, I. B.