Харитонова Олена Іванівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 69
 • Документ
  Представництво в умовах війни: актуальні проблеми
  (Одеса : Фенікс, 2023) Харитонов Євген Олегович; Харитонова Олена Іванівна
 • Документ
  Академічна доброчесність : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Видавництво "Юридика", 2024) Харитонова, Олена Іванівна; Ульянова, Галина Олексіївна; Кирилюк, Алла Володимирівна; Бааджи, Наталія Пилипівна; Галупова, Лариса Ігорівна
  Навчально-методичний посібник містить короткий виклад лекційного матеріалу, плани та завдання до практичних занять та самостійної роботи , тести, питання для підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти. Призначений для здобувачів вищої освіти галузі знань 08 «Право», 29 «Міжнародні відносини», 05 «Соціальні та поведінкові науки» Національного університету «Одеська юридична академія» з метою вивчення дисципліни «Академічна доброчесність».
 • Документ
  Права інтелектуальної власності та їх захист : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Видавництво “Юридика”, 2024) Харитонова, Олена Іванівна; Ульянова, Галина Олексіївна; Мазуренко, Світлана Вікторівна; Кирилюк, Алла Володимирівна; Бааджи, Наталія Пилипівна; Галупова, Лариса Ігорівна; Мартинюк, Іван Вікторович
  Навчально-методичний посібник містить завдання до практичних занять і самостійних робіт, теоретичні відомості з детальним описом матеріалу та питання до підсумкового контролю. Призначений для здобувачів вищої освіти галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» з метою закріплення лекційного матеріалу і підготовки до практичних і самостійних занять з дисципліни «Права інтелектуальної власності та їх захист».
 • Документ
  Патентна юстиція : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Видавництво “Юридика”, 2024) Галупова, Лариса Ігорівна; Мартинюк, Іван Вікторович; Кирилюк, Алла Володимирівна; Харитонова, Олена Іванівна
  Навчально-методичний посібник містить завдання до практичних занять і самостійних робіт, теоретичні відомості з детальним описом матеріалу та контрольні запитання. Призначений для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» з метою закріплення лекційного матеріалу і підготовки до практичних і самостійних занять з дисципліни «Патентна юстиція».
 • Документ
  Цивільно-правовий захист права власності : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Харитонов, Євген Олегович; Харитонова, Олена Іванівна; Некіт, Катерина Георгіївна; Сафончик, Оксана Іванівна; Матійко, Микола Володимирович
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Цивільно-правовий захист права власності», які розроблені відповідно до навчальної програми для аспірантів 2 курсу навчання за спеціалізацією «Приватне право і підприємництво» НУ «Одеська юридична академія» (дисципліна читається один семестр). Посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками по кожній темі, плани практичних занять, питання для самостійної роботи. Наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять, іспиту. Навчально-методичний посібник розрахований на аспірантів та науково-педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Концепція «комп’ютерної симуляції» та категорія «віртуальної власності»
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Kharytonova, Olena I.
 • Документ
  Рекодифікація цивільного законодавства та право інтелектуальної власності в Україні
  (Одеса : Фенікс, 2019) Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Kharytonova, Olena I.
 • Документ
  Війна, приватне право та цивільне законодавство
  (Одеса : Фенікс, 2022) Харитонов, Євген Олегович; Харитонова, Олена Іванівна
 • Документ
  Одеська школа цивілістики : значення постаті Володимира Васильовича Луця
  (Одеса : Фенікс, 2018) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Kharytonov, Evgen
 • Документ
  Права приватної особи в умовах пандемії COVID 19: проблеми здійснення та захисту : монографія
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Kharytonov, Evgen; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Kharytonova, Olena I.; Некіт, Катерина Георгіївна; Некіт, К. Г.; Nekit, Kateryna H.
  У монографії досліджуються актуальні проблеми, пов’язані з реалізацією та захистом прав приватної особи в умовах пандемії. Колективом авторів проаналізовано проблеми обмеження прав приватної особи в умовах пандемії, захисту особистих немайнових прав, зміни, що виникли у сфері регулювання договірних відносин під час пандемії, особливості підходів до регулювання медичної та фармацевтичної діяльності, роботи нотаріату та судів. Монографія переслідує мету розробити цілісну концепцію вирішення численних правових проблем, що виникли у зв’язку з кризою, зумовленою пандемією. Монографія розрахована як на наукових та науково-педагогічних працівників, так і на практикуючих правознавців, а також стане на користь кожному, хто стикнувся з проблемами здійснення та захисту прав приватної особи в умовах пандемії COVID-19.
 • Документ
  Права людини та права приватної особи у контексті вакцинації від COVID-19
  (Одеса, 2022) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Kharytonova, Olena I.
 • Документ
  Проблеми здійснення та захисту цивільних прав в умовах воєнного стану : монографія
  (Одеса : Фенікс, 2023) Харитонов, Євген Олегович; Харитонова, Олена Іванівна; Подцерковний, Олег Петрович; Голубєва, Неллі Юріївна; Сафончик, Оксана Іванівна; Давидова, Ірина Віталіївна; Некіт, Катерина Георгіївна; Токарева, Віра Олександрівна; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Гончаренко, Владислава Олександрівна; Орзіх, Юрій Геннадійович; Фасій, Богдан Володимирович; Бут, Ілля Олександрович; Ткалич, Максим Олегович; Маршук, Юлія Сергіївна; Толмачевська, Юлія Олегівна
  У монографії досліджуються проблеми у сфері цивільного права, що постали у зв’язку з впровадженням в Україні воєнного стану. Колективом авторів проаналізова- но особливості цивільно-правового регулювання в умовах воєнного стану, проблеми, що виникають при здійсненні та захисті цивільних прав в умовах збройної агресії. Монографія переслідує мету вирішення питань, що виникають в умовах воєнного стану в Україні, в окремих сферах суспільного життя. Монографія розрахована як на наукових і науково-педагогічних працівників, так і на практикуючих правознавців, а також стане в нагоді кожному, хто стикнувся з про- блемами здійсення та захисту цивільних прав в умовах воєнного стану.
 • Документ
  Кодифікації та рекодифікації у добу формування східно-європейської традиції приватного права
  (Одеса : Фенікс, 2019) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Olena I.
 • Документ
  Правове регулювання відносин інтелектуальної власності під час війни
  (Одеса : Фенікс, 2022) Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Olena I.
 • Документ
  Симулякри як породження віртуальної реальності
  (ВД "Гельветика", 2019) Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Olena I.; Kharytonova, O. I.
 • Документ
  Корпоративне право : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2019) Харитонова, О. І.; Харитонова, Олена Іванівна; Kharytonova, Olena I.; Галупова, Лариса Ігорівна; Halupova, Larysa I.; Галупова, Л. І.
  У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни: теми лекцій і практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для са­мостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем рефератів і список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітньо-профе­сійної програми вищої освіти за спеціальністю 081 «Право», а також рекомен­довано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги студен­там, які вивчають дисципліну «Корпоративне право».
 • Документ
  Digital technologies as a threat of human rights: prevention of the rule of law crisis
  (Odesa : Publishing house “Helvetika”, 2019) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Kharytonov, Eu. O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Olena I.; Kharytonova, H. I.; Толмачевська, Юлія Олегівна; Толмачевська, Ю. О.; Толмачевская, Юлия Олеговна; Tolmachevska, Yuliia O.; Tolmachevska, Yu. O.
 • Документ
  Доступність ліків у контексті пандемії COVID-19
  (Одеса: Фелікс, 2021) Харитонова, Олена Іванівна
  Стаття присвячена дослідженню сутності поняття доступність ліків під час пандемії коронавірусу, та права на медичну допомогу як особистого права, зокрема в частині поінформованості пацієнта, а також визначенню можливості ефективної реалізації такого його складника , як права пов'язаного з інформованою згодою пацієнта в умовах хвороби COVID-19.
 • Документ
  Крипто-арт, NFT та інтелектуальна власність
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Olena I.