Шишка Роман Богданович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 11 з 11
 • Документ
  Санкції в механізмі цивільно-правового регулювання
  (Одеса : Фенікс, 2019) Шишка, Роман Богданович; Шишка, Р. Б.; Shyshka, Roman B.
 • Документ
  Правове становище фізичної особи у воєнний та повоєнний час: проблеми теорії та практики
  (Одеса : Фенікс, 2022) Шишка, Роман Богданович; Добош, Юрій Олександрович
 • Документ
  Індивідуалізація фізичних осіб та рівність
  (ВД "Гельветика", 2019) Шишка, Роман Богданович; Шишка, Р. Б.; Shyshka, Roman B.
 • Документ
  Стадії розвитку зобов’язання з відшкодування завданої шкоди
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Шишка, Роман Богданович; Шишка, Р. Б.; Shyshka, Roman B.
 • Документ
  Updating Civil Legislation in Accordance with European Quality Standards: The Example of Ukraine
  (Universidad Cooperativa de Colombia, 2022) Шишка, Роман Богданович; Шишка, Р. Б.; Shyshka, Roman B.; Шишка, Олександр Романович; Шишка, О. Р.; Шишка, Александр Романович; Shyshka, Oleksandr R.; Шишка, Наталія Віталіївна; Шишка, Н. В.; Шишка, Наталия Витальевна; Shyshka, Nataliia V.; Сліпченко, Анатолій Святославович; Сліпченко, А. С.; Слипченко, Анатолий Святославович; Slipchenko, Anatolii S.; Ткалич, Максим Олегович; Ткалич, М. О.; Tkalych, Maxym О.
  The article is devoted to the study of European quality standards of the law to promote the effectiveness of the work begun in Ukraine on updating the civil legislation. The ability to achieve this goal depends on the quality of the process. Such a process primarily contributes to the assertion of the absolute value of the human person, freedom, democracy, equality, and the priority of man over the state; improving the mechanisms of protection and proper protection of human rights and freedoms, their equality before the law and justice. The latter especially in the context of counteracting the spread of the covid-19 pandemic, which has led the state of Ukraine (as well as other states) to take steps to limit or reduce human rights and, accordingly, is not always compatible with the rule of law. General and special methods of scientific knowledge were used in this study, namely methods: Analysis and synthesis, systems analysis, formal-logical and structural-functional, along with some empirical methods. The practical significance of the study is that the materials summarized in the research and the conclusions reached by the authors are relevant for foreign legislators, regarding bringing national legislation to global trends in private law and its compliance with the rule of law, including the principle of legal certainty and legitimate expectations. Based on the analysis of the European Court of Human Rights (ECHR) practice and other European Union requirements for the quality of law in Europe, the authors made several conclusions and recommendations on the process of updating the civil legislation of Ukraine. At the same time, the update in its systemic manifestation should concern not only the quality of norms governing certain civil (private) relations, but also the quality of norms regarding acts of the causal interpretation of legal norms, based on the case-law of the ECHR for national legislation and special requirements.
 • Документ
  Правові основи протидії піратству в ІТ сфері
  (Одеса, 2017) Шишка, Роман Богданович
  У статті досліджено засоби та способи протидії піратству в IT сфері. Звернуто увагу на необхідність досліджен-ня витоків, проявів небезпеки та наслідків піратства, вироблення стратегії і тактики протидії піратству і на їх осно-ві формулювання форм, засобів та способів такої протидії. Запропоновано внесення змін до ст. 16 Цивільного кодексу України щодо нового способу захисту порушених прав.
 • Документ
  Щодо санкцій у цивільному праві
  (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Шишка, Роман Богданович; Shyshka, Roman B.
 • Документ
  The world in 2020: what are the threats to humanity?
  (Universidad de la Amazonia, 2020) Шишка, Роман Богданович; Шишка, Р. Б.; Shyshka, Roman B.; Ткалич, Максим Олегович; Ткалич, М. О.; Tkalych, Maxym О.
 • Документ
  Протидія патентному тролінгу в Україні
  (2017) Шишка, Роман Богданович; Shyshka, Roman B.
  В статті йдеться про патентний тролінг як зловживання та правопорушення прав на промисловий зразок. Автор вважає, що тут йдеться про: 1) псевдопідприємництво тролів, оскільки більшість заявників не є ні творцями промислових зразків ні суб’єктами підприємництва; 2) зловживання цивільними права при патентуванні добре відомих об’єктів; 3) порушення вимог світової новизни технології чи дизайну; 4) недобросовісною конкуренцією; 5) недолікам інституту заявлення позову та відмови у прийнятті позову і протипоставлення вимог цих інститутів патентним і не тільки патентним тролям. При патентному тролінгу промислових зразків йдеться: а) про заявлення претензій патентовласником; б) обхід заборони пропуску товару що містять права інтелектуальної власності через митний кордон; в) спішне отримання чи викуп такого дозволу імпортером чи експортером у патентоволодільця у патовій ситуації затримання вантажу на митному кордоні у тому числі поміщення його на митний склад. Запропоновано посилити відповідальність за тролінг використанням об’єктів права ІВ: а) як інституту прав такі декларативні патенти як оперативно­господарської санкції, що перенесе тягар доказування правомірності такого патента на патентоволодільця, а саме доказування вже слугуватиме прривенції тролінгу; б) доповнення чи ускладнення внесення даних до митного реєстру об’єктів права ІВ щодо патентів на промислові зразки та корисні моделі, зокрема вимогою про: 1) надання довідки із Центрів науково­технічної та економічної інформації; 2) розкриття відповідності вимогам патентоспроможності загальновідомого об’єкта та суті використання його за новим призначенням; в) позитивістське закріплення тролінгу як правопорушення та визначення підвищеної кумулятивної відповідальності за його вчинення.
 • Документ
  Санкції в цивільному законодавстві
  (Одеса : Юридична література, 2016) Шишка, Роман Богданович; Шишка, Роман Богданович; Shyshka, Roman B.
 • Документ
  Охорона прав на промислові зразки в Україні
  (2015) Сорвачов, Олександр Володимирович; Сорвачёв, Александр Владимирович; Sorvachov, Oleksandr V.; Шишка Роман Богданович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національний університет «Одеська юридична академія, Одеса, 2015. Дисертація є спеціальним комплексним дослідженням проблем правової охорони прав інтелектуальної власності на промислові зразки на основі чинного законодавства України. Визначено етапи становлення правової охорони промислових зразків, недоліки чинного законодавства про промислові зразки. Встановлено доктринальні та практичні підходи до врегулювання відносин стосовно промислових зразків в умовах ринкової економіки, їх взаємозв’язок з урегулюванням відносин стосовно інших об’єктів промислової власності, зокрема, винаходів та корисних моделей. Уточнено критерії охороноздатності промислових зразків та їх впливу на врегулювання відносин щодо охорони промислових зразків. З’ясовано фактори сприяння розробці та впровадженню у виробництво і просування на ринках національного високотехнологічного продукту. Сформульовано теоретично обґрунтовувані пропозиції і рекомендації з вдосконалення чинного законодавства щодо правової охорони промислових зразків.