Кривенко Юлія Василівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 41
 • Документ
  Цивільне право. Частина ІІ : практикум
  (Одеса: Фенікс, 2023) Адаховська, Надія Сергіївна; Адаховська, Н. С.; Adakhovska, Nadiia S.; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецька, О. М.; Bernaz-Lukavetska, Olena M.; Глиняна, Катерина Михайлівна; Глиняна, К. М.; Hlyniana, Kateryna M.; Завальнюк, Сергій Володимирович; Завальнюк, С. В.; Zavalniuk, Serhii V.; Зубар, Володимир Михайлович; Зубар, В. М.; Zubar, Volodymyr M.; Кривенко, Юлія Василівна; Кривенко, Ю. В.; Kryvenko, Yuliia V.; Калітенко, Оксана Михайлівна; Калітенко, О. М.; Kalitenko, Oksana M.
  Практикум містить методичні вказівки до курсу «Цивільне право», в яких визначено питання теми, нормативні правові акти, літературні джерела та завдання.
 • Документ
  Право на свободу совісті та віросповідання військовослужбовців
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Кривенко, Юлія Василівна; Кривенко, Ю. В.; Kryvenko, Yuliia V.
 • Документ
  Основи римського приватного права : Навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр», за спеціальністю 081 «Право» у Національному університеті «Одеська юридична академія». Видання шосте, доповнене та перероблене
  (Одеса : Фенікс, 2023) Харитонов, Євген Олегович; Глиняна, Катерина Михайлівна; Давидова, Ірина Віталіївна; Зубар, Володимир Михайлович; Кривенко, Юлія Василівна; Омельчук, Олександр Сергійович; Сафончик, Оксана Іванівна; Спасова, Катерина Іванівна; Веретельник, Анна Ігорівна
 • Документ
  Цивільне право. Частина ІІ : Практикум для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр», за спеціальністю 081 «Право» для факультетів: судового та міжнародного права; прокуратури та слідства; адвокатури та антикорупційної діяльності
  (Одеса : Фенікс, 2023) Адаховська, Надія Сергіївна; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Зубар, Володимир Михайлович; Кривенко, Юлія Василівна; Калітенко, Оксана Михайлівна; Матійко, Микола Володимирович; Мінченко, Дар'я Анатоліївна; Мельник, Олександр Володимирович; Павлова, Вікторія Георгіївна; Спасова, Катерина Іванівна; Токарева, Віра Олександрівна; Байталюк, Дарія Русланівна; Оскілко, Олексій Олегович; Веретельник, Анна Ігорівна; Шамота, Олександр Володимирович
  Практикум містить методичні вказівки до курсу «Цивільне право», в яких визначено питання теми, нормативні правові акти, літературні джерела та завдання.
 • Документ
  Щодо необхідності термінологічного вдосконалення цивільного законодавства
  (Одеса : Фенікс, 2019) Кривенко, Юлія Василівна; Кривенко, Ю. В.; Kryvenko, Yuliia V.
 • Документ
  Майнові відносини: окремі питання
  (Фенікс, 2018) Кривенко, Юлія Василівна; Кривенко, Ю. В.; Kryvenko, Yuliia V.
 • Документ
  Окремі питання виконання кредитного зобов’язання під час воєнного стану
  (Одеса : Фенікс, 2022) Кривенко, Юлія Василівна
 • Документ
  Громадянське суспільство та благодійність
  (Одеса : Фенікс, 2018) Кривенко, Юлія Василівна
 • Документ
  Окремі питання щодо захисту військовослужбовця та добровольця (особи, що перебуває у складі добровольчих формувань)
  (Одеса : Фенікс, 2019) Кривенко, Юлія Василівна; Кривенко, Ю. В.; Кривенко, Юлия Васильевна; Kryvenko, Yuliia V.
 • Документ
  Виконання кредитних зобов’язань під час війни
  (Одеса : Фенікс, 2022) Кривенко, Юлія Василівна; Кривенко, Ю. В.; Кривенко, Юлия Васильевна; Kryvenko, Yuliia V.
 • Документ
  Джерела формування грошових засобів релігійних організацій
  (ВД "Гельветика", 2019) Кривенко, Юлія Василівна; Кривенко, Ю. В.; Кривенко, Юлия Васильевна; Kryvenko, Yuliia V.
 • Документ
  Реалізація права на освіту в умовах пандемії
  (Одеса : Фенікс, 2020) Кривенко, Юлія Василівна
 • Документ
  Поняття та підстави цивільно-правової відповідальності
  (Одеса: Фенікс, 2021) Кривенко, Юлія Василівна
  Розглянуто питання цивільно-правової відповідальності, поняття та підстави. Звернено увагу, що у цивільному праві наявність складу правопорушення потрібна для притягнення до майнової відповідальності за загальним правилом, з якого закон встановлює деякі висновки.
 • Документ
  Непереборна сила – історія та сучасність
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Кривенко, Юлія Василівна; Кривенко, Ю. В.; Кривенко, Юлия Васильевна; Kryvenko, Yuliia V.
 • Документ
  Відносини в сфері освіти та їх правове регулювання
  (ПП "Фенікс", 2020) Кривенко, Юлія Василівна; Кривенко, Ю. В.; Кривенко, Юлия Василиевна; Kryvenko, Julia V.
 • Документ
  Військове капеланство: міжнародний досвід
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Кривенко, Ю. В.; Адаховська, Н. С.
 • Документ
  Банкінг для неповнолітніх: окремі питання
  (Сумський національний аграрний університет, 2021) Кривенко, Ю. В.; Кривенко, Юлія Василівна; Кривенко, Юлия Василиевна; Kryvenko, Julia V.
 • Документ
  Укладання та реалізація договору підряду
  (ВД "Гельветика", 2021) Кривенко, Юлія Василівна; Кривенко, Ю. В.; Kryvenko, Yuliia; Спасова, Катерина Іванівна; Спасова, К. І.; Spasova, Kateryna
  Статтю присвячено дослідженню окремих питань договору підряду. Автори розглянули низку поглядів учених щодо загальної характеристики договору підряду. Завдяки аналізу нормативно-правових актів, що регулюють підрядні відносини, визначені прогалини, на які слід звернути увагу під час укладання та реалізації договору підряду та які потребують додаткового законодавчого врегулювання. Автори вважають, що дослідження істотних умов договору підряду доцільно розпочати з аналізу предмета, та зазначають, що законодавець не розкриває зміст цього поняття у нормативно-правових актах. У науці також не сформований єдиний підхід до цього питання. Зазначено, що в разі уніфікації підходу до змісту предмета договору підряду учасникам цивільного обігу було б набагато легше розробляти і погоджувати умови, крім того, це нівелювало би ризики визнання таких договорів недійсними на основі неузгодження такої істотної умови, як предмет договору. З’ясовано, що предметом договору підряду можуть виступати побутові, особисті потреби фізичних осіб; об’єкти будівництва; проєктно-пошукові роботи; державний підряд. Автори зазначають: для того щоб договір підряду був взаємовигідним сторонам, необхідно приділити особливу увагу його істотним умовам. Така увага при укладенні договору є запорукою захищеності сторін, а також здатна в майбутньому зменшити ризики невиконання зобов’язань. Здебільшого такі суперечки стосуються оплати виконаних підрядником робіт, претензій замовника щодо якості або термінів виконання робіт. При цьому часто сторони оспорюють істотні умови договору. Як правило, більшість конфліктів між сторонами пов’язана з неузгодженістю істотних умов і визнанням договору недійсним. Наразі сторонам договору підряду для мінімізації ризиків зловживання правом з боку контрагента необхідно дуже ретельно підходити до узгодження умов договору. Зокрема, важливе значення мають істотні умови, оскільки їх відсутність у договорі або некоректне формулювання може зумовити визнання договору недійсним. У статті виявлені проблеми, що виникають під час укладення та виконання договору підряду, та запропоновано шляхи їх вирішення.
 • Документ
  Право власності релігійних організацій: теоретичні та практичні аспекти
  (Одеса : Гельветика, 2020) Кривенко, Юлія Василівна; Кривенко, Ю. В.; Kryvenko, Yuliia V.; Kryvenko, Yu. V.; Адаховська, Надія Сергіївна; Адаховська, Н. С.; Adakhovska, Nadiia S.; Adakhovska, N. S.
  У статті аналізуються як теоретичні, так і практичні питання права власності релігійних організацій, із коротким використанням історичних прикладів. Спори та дискусії щодо права власності релігійних організацій не тільки не вщухають, але навпаки, набирають нової сили, втягуючи в круговорот суперечностей вчених і практиків, враховуючи те, що існує багато так званих «важких» питань, які необхідно вирішувати, а саме, питання, що стосуються права власності на землю та культові споруди. Релігійні організації мають чималу власність, доходи, беруть участь у цивільному обороті і є суб’єктами права власності. Відповідно до норм цивільного законодавства релігійні організації володіють, користуються і розпоряджаються майном, яке належить їм на праві власності. На праві власності їм належить майно, придбане або створене ними за рахунок власних коштів, пожертвуване громадянами, організаціями або передане державою, а також придбане на інших підставах, передбачених законом. У власності релігійних організацій може бути також майно, що знаходиться за межами України. Під правом власності релігійних організацій слід розуміти право добровільного, організаційно оформленого, постійно діючого об’єднання віруючих, яке базується на єдності віросповідання, культовій, обрядовій практиці, створеного ними для задоволення своїх релігійних і пов’язаних із ними потреб, інтересів і проведення необхідної для нього відповідної діяльності на будівлі, предмети культу, об’єкти виробничого, соціального і добродійного призначення, транспорт, кошти та інше майно, необхідне для забезпечення діяльності релігійної організації, яке вона здійснює відповідно до закону, маючи визначені ним обмеження. Однак у нашому дослідженні питання щодо предметів культу, що належать на праві власності релігійним організаціям, не розглядалося. На основі аналізу різних думок, висловлених у науковій літературі, а також положень цивільного законодавства робиться висновок про те, що власність релігійних організацій не належить ні до приватної, ні до колективної власності. Вона належить до інших форм власності з урахуванням особливого характеру привласнення майна, специфіки суб’єктного й об’єктного складу, а також змісту правовідносин власності. Деякі положення мають дискусійний характер і можуть слугувати базою для подальших наукових досліджень.
 • Документ
  Іт-відносини та волонтерський рух в Україні
  (Одеса, 2017) Кривенко, Юлія Василівна
  В статті визначені питання впливу ІТ відносин на поширення та розвиток волонтерського руху в Україні. Розвиток ІТ відносин дозволяє створювати нові технологічні рішення та інструменти, які спрощують наше життя: яку виконанні простих завдань будь-то сплата онлайн-послуг, чи збору коштів, так і у проведенні надзвичайно складних дій.