Бехруз Хашматулла

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 34
 • Документ
  Проблема визначення понять «війна» у міжнародному праві
  (Одеса, 2022) Бехруз, Хашматулла Набієвич; Бехруз, Х. Н.; Бехруз, Хашматулла Набиевич; Bekhruz, Khashmatulla N.
 • Документ
  Філософія міжнародного права у системі підготовки правників
  (Одеса : Фенікс, 2023) Бехруз, Хашматулла Набієвич; Бехруз, Х. Н.; Bekhruz, Khashmatulla N.
 • Документ
  Науково-дослідницький аспірантський семінар : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Бехруз, Х. Н.; Грушко, М. В.; Мануїлова, К. В.
  У навчально-методичному посібнику викладено основні теоретичні питання науково- дослідницького аспірантського семінару, розкрито напрямки та основні етапи роботи над науковим дослідженням, особливості організації та реалізації спільних досліджень в складі дослідницьких груп, зміст наукового дослідження та його інформаційне забезпе- чення, теоретичні принципи і методологічні засади наукового дослідження, оформлення наукових досліджень, оприлюднення та апробація результатів наукових дослідження. Навчально-методичний посібник містить тестові завдання, що сприяють поглибленню знань, ефективному застосуванню методики. Посібник призначений для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 293 «Міжнародне право» денної та заочної форми навчання закладів вищої освіти.
 • Документ
  Сучасні концепції міжнародного права : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Бехруз, Хашматулла Набієвич; Бехруз, Х. Н.; Bekhruz, Khashmatulla N.; Андрейченко, Світлана Сергіївна; Андрейченко, С. С.; Andreichenko, Svitlana S.
  У навчально-методичному посібнику викладено основні питання курсу «Сучасні концепції міжнародного права», наведено перелік питань до семінарських занять, бібліографія для підготовки до семінарських занять, питання для самостійної перевірки знань. Навчально-методичний посібник призначено для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, що вивчають дисципліну «Сучасні концепції міжнародного права».
 • Документ
  Право міжнародних організацій : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2022) Цибульська, Ольга Юріївна; Цибульська, О. Ю.; Tsybulska, Olha Yu.; Бехруз, Х. Н.; Бехруз, Хашматулла Набієвич; Bekhruz, Khashmatulla N.
 • Документ
  Міжнародне право розвитку : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Бехруз, Хашматулла Набієвич; Бехруз, Х. Н.; Bekhruz, Khashmatulla N.; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Manuilova, Kateryna V.; Мануїлова, К. В.; Гриб, Ганна Миколаївна; Гриб, Г. М.; Gryb, Hanna M.; Гребенюк, Дмитро Олегович; Hrebeniuk, Dmytro O.; Гребенюк, Д. О.
  У навчально-методичному посібнику викладено основні теоретичні питання імплементації концепції міжнародного права розвитку в сучасне міжнародне право. Описано базисні теорії розвитку, методи визначення рівня розвитку держав, сформовані в міжнародній практиці. Розглянуто підходи до міжнародного права розвитку та визначено основні положення, що постулюються в рамках цієї концепції різними авторами. Розкрито аспекти концепції міжнародного права розвитку. Навчально-методичний посібник містить тестові завдання та практичні задачі, які сприятимуть поглибленню знань, ефективному застосуванню норм міжнародного права розвитку. Посібник призначений для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання закладів вищої освіти.
 • Документ
  Афганское право: исторический подход
  (ВД "Гельветика", 2019) Бехруз, Хашматулла; Бехруз, Хашматулла Набійович; Бехруз, Хашматулла Набиевич; Бехруз, Хашматулла Набієвич; Bekhruz, Khashmatulla N.
 • Документ
  Сравнитительное правоведение в исследованиях профессора Ю. Н. Оборотова
  (ПП "Фенікс", 2021) Бехруз, Хашматулла; Бехруз, Хашматулла Набійович; Бехруз, Хашматулла Набиевич; Бехруз, Хашматулла Набієвич; Bekhruz, Khashmatulla N.
 • Документ
  Исторический подход к исследованию афганского права
  (ПП "Фенікс", 2019) Бехруз, Х.; Бехруз, Хашматулла Набійович; Бехруз, Хашматулла Набиевич; Бехруз, Хашматулла Набієвич; Бехруз, Х. Н.; Бехруз, Хашматулла; Behruz, Hashmatulla
 • Документ
  Деякі теоретичні аспекти порівняльного правознавства
  (2003) Бехруз, Х.; Бехруз, Хашматулла; Бехрух, Хашматулла; Bekhruz, Khashmatulla
 • Документ
  Витоки ісламського права
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Бехруз, Хашматулла Набієвич; Бехруз, Х. Н.; Bekhruz, Khashmatulla N.
 • Документ
  Афганський конституціоналізм: основні історичні віхи
  (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Бехруз, Хашматулла
 • Документ
  Prohibited means and methods of armed conflicts
  (Universidad de la Amazonia, 2020) Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, М. Р.; Аракелян, Минас Рамзесович; Arakelian, Minas R.; Бехруз, Хашматулла Набієвич; Бехруз, Х. Н.; Бехруз, Хашматулла Набиевич; Bekhruz, Khashmatulla N.; Ярова, Ліліана Вікторівна; Ярова, Л. В.; Яровая, Лилиана Викторовна; Yarova, Liliana V.
  The goal of this article is to analyze prohibited means and methods of armed conflicts under the International Humanitarian Law (IHL). Technological progress, the transformation of the nature of armed conflicts and the idea of the war based on terror are the main reasons why the list of prohibited means and methods of armed conflicts should be constantly updated. The main text of this article consists of three thematic blocks. The first block represents an excursion into the history and development of IHL. It outlines its division into two branches, the Geneva and Hague law. The second part consists of definitions and characteristics of basic terms such as means and methods of armed conflicts. Under the means of warfare it is understood weapons, military equipment and other means used to cause harm and defeat the enemy. Methods of warfare are the procedures for using certain means to suppress the troops of the opposing side and inflict losses on it at the very minimum acceptable level. The third part of the study is devoted to new methods and means of warfare, among which the author analyzes such phenomena as hybrid wars, cyberwar and the involvement of private military and security companies in military operations. Hybrid wars, widespread in the 21st century, raise very complex issues related to the classification of a conflict, as the line between the state of war and peace is blurring. Most often, information about the nature of third-party intervention is kept secret. Moreover, such a third party refuses to acknowledge its participation in hostilities. It is concluded that parties to hybrid wars are required to comply with international standards that limit the methods and means of warfare and protect their victims. The article examines the concepts of cyber war, identifies the main characteristics of this type of war. The main conclusion was made about the need of formation of new restrictive approaches regarding the prohibition of the use of cyber weapons. Another trend related to modern armed conflicts is the process of delegating the performance of traditional state functions by states in favor of private military and security companies. The conclusion is drawn on the need to develop international legal standards for the activities of private military and security companies within the UN.
 • Документ
  Notion and Types of Information Offenses in Social Networks
  (Mattingley Publishing, 2020) Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Сафончик, Оксана Ивановна; Safonchyk, Oksana I.; Safonchyk, Oksana; Глиняна, Катерина Михайлівна; Глиняна, К. М.; Глиняная, Екатерина Михайловна; Hlyniana, Kateryna M.; Hlyniana, Kateryna; Бехруз, Хашматулла Набієвич; Бехруз, Х. Н.; Бехруз, Хашматулла Набиевич; Bekhruz, Khashmatulla N.; Bekhruz, Khashmatulla
  The research paper deals with the problems of determining the nature of information offenses in social networks. Besides, the authors provide definitions of information offenses, outline the types of such offenses, and also propose a vision of ways to improve legislation in the relevant field. Among information offenses there outlined dissemination of illegal collection and use of information, unauthorized access to information resources and social networks, illegal copying of information in electronic systems, theft of information from libraries, archives, banks and databases, breach of information processing technologies, launch of virus programs, Trojans, phishing programs, destruction and modification of data in information systems, interception of information in technical channels of its leakage, manipulation of public and individual consciousness, etc. The article identifies the decisive role of the state in providing protection against information offenses. Thus, he state forms an official information policy, organizes the work of relevant bodies, supports the activities of public organizations, controls the development and production of information security means, as well as conducts practical activities to protect the internal market from penetration of low-quality information products.
 • Документ
  Вітальне слово
  (Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2020) Бехруз, Хашматулла Набієвич; Бехруз, Х. Н.; Бехруз, Хашматулла Набиевич; Bekhruz, Khashmatulla N.
 • Документ
  Павло Скоропадський та його державотворча діяльність
  (Одеса, 2020-11-20) Бехруз, Хашматулла Набійович; Горяга, Оксана Вікторівна; Войтова, Катерина Русланiвна; Корнієнко, Ірина Валеріївна; Єфремова, Наталя Володимирівна; Барановський, Петро Петрович; Ніколаєнко, Єлизавета Русланівна; Іванійчук, Таїсія Юріївна; Рубан, Анастасія Іванівна; Стефанчишена, Тетяна Михайлівна; Гаврилова, Регіна Вадимівна; Даниленко, Анастасія Вікторівна; Кузнецов, Олександр Максимович; Бондар, Євген Сергійович; Фіалко, Ангеліна Вадимівна; Півень, Дмитро Олегович
  До збірника матеріалів науково-методичного круглого столу Павло Скоропадський та його державотворча діяльність увійшли результати історико-правових досліджень важливих питань з історії українського державотворення доби Української Держави за П. Скоропадського. Матеріали представлені в авторській редакції. Відповідальність за зміст матеріалів, точність наведених фактів, цитат, посилань на джерела, достовірність іншої інформації та за додержання норм авторського права несуть автори.
 • Документ
  Концепції функціоналізму та неофункціоналізму – історичні доктрини до розуміння поняття інтеграції
  (Одеса : Гельветика, 2020) Бехруз, Хашматулла Набієвич; Бехруз, Х.; Бехруз, Хашматулла Набиевич; Bekhruz, Khashmatulla N.
 • Документ
  Вооруженный конфликт в Афганистане и международное гуманитарное право
  (Херсон : Гельветика, 2018) Бехруз, Хашматулла Набієвич; Бехруз, Хашматулла Набиевич; Bekhruz, Khashmatulla N.
  Вооруженный конфликт в Афганистане является одним из самых затяжных конфликтов в современной истории, которая началась в еще 1978 году и продолжается по настоящее время. Основные этапы этой «военной драмы», которая длится 40 лет, определяются политическими событиями национального и глобального характера и обусловлены динамикой их развития. Международная нормативная база для применения норм международного гуманитарного права в международных вооруженных конфликтах - это Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительный протокол к Женевским конвенциям. Афганистан как субъект международных отношений ратифицировал четыре Женевские конвенции в 1956 году и присоединился к двум дополнительным протоколам в июне 2009 года. Это обстоятельство ставит вопрос о его применимости к непрерывному вооруженному конфликту в этой стране. Положения статьи 3 Женевских конвенций, а также Дополнительный протокол II применяются к вооруженному конфликту в Афганистане. Однако двусмысленно понять то, к которым сторонам конфликта относятся эти международные правовые нормы. Если применение этих норм к действиям вооруженных сил правительства Афганистана и антиправительственных сил не вызывает возражений, возникают вопросы об их применении к действию международных коалиционных сил. Несмотря на это, нет никаких сомнений в том, что привычное международное гуманитарное право должно применяться к правительственным и международных вооруженных сил, а также ко всем вооруженных антиправительственных групп.
 • Документ
  Международное и национальное право: проблемы взаимодействия на примере правовых систем исламских государств
  (Одеса : Гельветика, 2017) Бехруз, Хашматулла Набиевич; Бехруз, Хашматулла Набієвич; Bekhruz, Khashmatulla N.
  Исследованы проблемы взаимодействия международного и национального права на примере исламских государств. Современное международное право оказывает большое влияние на национальное право данных государств. При ýтом такое влияние носит специфический характер, где важнейшую роль играет религиозный фактор. Отмечено, что взаимоотношение принципов и норм международного и национального права является предметом регулирования, прежде всего, конституционно-правовых норм исламских государств. Подчеркнуто, что, несмотря на имплементацию многих принципов и норм международного права, особенности функционирования ýтих положений в рамках национального законодательства исламских государств определяются исламской правовой доктриной.
 • Документ
  Коррекция правового наследия в преподавании курса «сравнительное правоведение» внительное правоведение»
  (2018-12) Бехруз, Хашматулла; Бехруз, Хашматулла Набієвич; Bekhruz, Khashmatulla