*Публікації кафедри кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 6 з 6
 • Документ
  Новітні кримінально-правові дослідження – 2023 : Альманах наукових праць
  (Миколаїв : Іліон, 2023)
  До Альманаху наукових праць, який формувався в умовах повномасштабної військової агресії рф проти Українського народу, увійшли матеріали, присвячені проблематиці сучасного кримінального права цивілізованого світу. Автори наукових досліджень, якими виступили як відомі дослідники проблем кримінального права в їх теоретичній та прикладній площині, так і молоді науковці, які роблять перші кроки у формуванні власної наукової правосвідомості, досліджують актуальні питання становлення, сучасного стану та перспектив подальшого розвитку кримінального права України, пропонуючи власні концепти вирішення нагальних проблем, сформованих соціально-політичним викликом сьогодення, одним з яких є продовження розпочатої до повномасштабної війни активної діяльності з формування нового за змістом та формою кримінального закону України. Видання може викликати зацікавленість вчених, аспірантів і студентів, співробітників судових та правоохоронних органів, державних службовців, а також всіх тих, хто замислюється над проблемами українського кримінального права та практики його застосування в сучасних умовах воєнного часу в Україні та шукає відповіді на питання, поставлені необхідністю підвищення ефективності кримінально-правового регулювання.
 • Документ
  Зрозумілість сучасного кримінального закону : монографія
  (Миколаїв : Іліон, 2021) Мусиченко, О. М.; Мусиченко, Ольга Михайлівна; Musychenko, Olha M.; Мусиченко, Ольга Михайловна
  У монографії комплексно досліджується зрозумілість кримінального закону як його якісна властивість та аналізуються засоби її забезпечення, в результаті чого формулюється низка пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення змісту та форми чинного Кримінального кодексу України. На основі аналізу компонентів законодавчої техніки кримінального закону, авторка формулює шляхи, спрямовані на підвищення рівня його зрозумілості. Окрема увага приділена засобам зрозумілості, використаним в проєкті Кримінального кодексу України. Монографія адресується науковцям, аспірантам, практикуючим юристам, студентам вищих навчальних закладів юридичного профілю та всім, хто цікавиться проблемами кримінального права.
 • Документ
  Новітні кримінально-правові дослідження – 2021 : Альманах наукових праць
  (Миколаїв : МІП НУ "ОЮА", 2021)
  До Альманаху наукових праць увійшли матеріали, які присвячені проблематиці сучасного кримінального права. Автори наукових досліджень, якими виступили як відомі дослідники кримінально-правових проблем, так і молоді науковці, досліджують актуальні питання становлення, сучасного стану і перспектив подальшого розвитку кримінального права України, пропонуючи власні концепти вирішення нагальних проблем, сформованих соціальним викликом сьогодення, одним з яких є активна діяльність по формуванню нового за змістом та формою кримінального закону України. Видання може викликати зацікавленість вчених, аспірантів і студентів, співробітників судових та правоохоронних органів, державних службовців, а також всіх тих, хто замислюється над проблемами кримінального права та практики його застосування і шукає відповіді на питання, поставлені необхідністю підвищення ефективності кримінально-правового регулювання.
 • Документ
  Новітні кримінально-правові дослідження – 2020: Альманах наукових праць
  (Миколаїв : Миколаївський інститут права Національного університету «Одеська юридична академія», 2020)
  До Альманаху наукових праць включені матеріали, які присвячені проблематиці сучасного кримінального права. Автори наукових робіт, якими виступили як відомі дослідники кримінально-правових проблем, так і молоді науковці, що роблять перші кроки у формуванні власної наукової правосвідомості, досліджують актуальні питання становлення, сучасного стану і перспектив подальшого розвитку кримінального права України, пропонуючи власні концепти вирішення нагальних проблем, сформованих соціальним викликом сьогодення. Одним з таких питань є створення нового за змістом та формою кримінального закону України. Видання може викликати зацікавленість вчених, аспірантів і студентів, співробітників судових та правоохоронних органів, державних службовців, а також всіх тих, хто замислюється над проблемами кримінального права та практики його застосування в сучасних умовах мінливого світу і шукає відповіді на питання, поставлені необхідністю підвищення ефективності кримінально-правового регулювання.
 • Документ
  Новітні кримінально-правові дослідження – 2019 : альманах наукових досліджень
  (Миколаїв : СПД Румянцева Г. В., 2019)
  До альманаху наукових досліджень увійшли матеріали, які присвячені проблематиці сучасного кримінального права. Автори наукових досліджень, якими виступили як відомі дослідники кримінально-правових реалій, так і молоді науковці, що роблять перші кроки у формуванні власної наукової правосвідомості, досліджують актуальні питання становлення, сучасного стану і перспектив подальшого розвитку. To the almanac of naukhovy doslіzhen uvіshli materіali, which are attributed problems of relevant criminal law. Author Naukovich doslіdzhen, Yakimi Vistupili yak vіdomi doslіdniki kriminalno-pravovih realii, so і young people naukovtsі, scho Rob a croche in formvnas vlno ї naukovo ї pravosvіdomost і, complete actual food becoming, happy living and prospects of development of criminal law of Ukraine, proponuyuchi sobsі konceti virashennya Nagalnykh problems that are shaped by social security. Vidiknya mozhe viklikati zatsіkavlen_st vchenyh, aspirantіv і studentsіv, spіvrobіtnikіv sudah that law enforcement agencies, the state services, and also all quietly, to think about the problems of the criminal law and practice of his zasosuvannya in the heart of the minds of multinational svytu і shukaє v_dpovіdі on food, put neobhіdnіstyu pіdvishchennya efektivnosti krimіnalno-legal regulation.
 • Документ
  Спеціальна конфіскація в системі заходів кримінально-правового впливу
  (Миколаїв : Іліон, 2015) Козаченко, Олександр Васильович; Козаченко, Александр Васильевич; Kozachenko, Oleksandr V.