Ляшенко Світлана Леонідівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 1 з 1
  • Документ
    Скринінг діабету та предіабету: новітні комунікативні можливості
    (2021-10) Ляшенко, Світлана Леонідівна; Ляшенко, С. В.; Liashenko, Svitlana Leonidivna; Liashenko, S. L.; Величко, В. І.; Михайленко, В. Л.; Лагода, Д. О.; Волохова, Г. О.
    Цукровий діабет 2-го типу (ЦД-2) та предіабет – серйозні захворювання, які можуть призвести до ранньої інвалідизації та смерті. ЦД-2 може залишатися недіагностованим протягом багатьох років, тому скринінг є одним із головних помічників лікаря при встановленні діагнозу, дозволяючи розпочати лікування якомога раніше. Мета дослідження: раннє виявлення хворих із предіабетом і ЦД-2 за допомогою онлайн-опитувальника.Матеріали та методи. Дослідження проводили онлайн за допомогою платформи GoogleForms, де було створено опитувальник на основі додатку 3 «Форма оцінки ризиків ЦД-2» Уніфікованого клінічного протоколу первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Цукровий діабет 2 типу», затвердженого наказом МОЗ України No 1118 від 21.12.2012, а також додаткових запитань щодо харчування та фізичної активності. Станом на червень 2021 р. у дослідженні взяли участь 209 пацієнтів (151 жінка та 58 чоловіків) без задокументованого діагнозу ЦД-2 або предіабету. Ре зу л ьта т и. Більшість опитаних (89 осіб) мали надмірну масу тіла. 51 респондент мав ожиріння I ступеня, 31 – II ступеня, а в 7 людей індекс маси тіла перевищував 40 кг/м2, що відповідає ожирінню III ступеня. Лише 49 опитаних мали здорову вагу, що відповідає індексу маси тіла 18,5–24,9 кг/м2. Під час опитування встановлено, що у 29 (19,21%) жінок в анамнезі були пологи, у результаті яких народилася дитина з масою тіла понад 4 кг. Діагноз полікістозу яєчників (чинник ризику розвитку ЦД-2) мали 34 (22,52%) жінки. При отриманні лабораторних даних встановлено діагноз предіабету у 28 (13,40%) пацієнтів, а ЦД-2 – у 17 (8,13%).Висновки. У період пандемії COVID-19 необхідний пошук нових комунікативних можливостей у спілкуванні з пацієнтами, однією з яких є онлайн-опитувальники, що ґрунтуються на регламентних документах.