Калітенко Оксана Михайлівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 28
 • Документ
  Окремі аспекти видачі довіреності в умовах воєнного стану
  (Одеса : Фенікс, 2023) Калітенко Оксана Михайлівна
 • Документ
  Цивільне право. Частина ІІ : практикум
  (Одеса: Фенікс, 2023) Адаховська, Надія Сергіївна; Адаховська, Н. С.; Adakhovska, Nadiia S.; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецька, О. М.; Bernaz-Lukavetska, Olena M.; Глиняна, Катерина Михайлівна; Глиняна, К. М.; Hlyniana, Kateryna M.; Завальнюк, Сергій Володимирович; Завальнюк, С. В.; Zavalniuk, Serhii V.; Зубар, Володимир Михайлович; Зубар, В. М.; Zubar, Volodymyr M.; Кривенко, Юлія Василівна; Кривенко, Ю. В.; Kryvenko, Yuliia V.; Калітенко, Оксана Михайлівна; Калітенко, О. М.; Kalitenko, Oksana M.
  Практикум містить методичні вказівки до курсу «Цивільне право», в яких визначено питання теми, нормативні правові акти, літературні джерела та завдання.
 • Документ
  Проблемні питання гіг-контрактів у сучасних умовах
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Калітенко, Оксана Михайлівна; Калітенко, О. М.; Kalitenko, Oksana M.
 • Документ
  Цивільне право. Частина ІІ : Практикум для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр», за спеціальністю 081 «Право» для факультетів: судового та міжнародного права; прокуратури та слідства; адвокатури та антикорупційної діяльності
  (Одеса : Фенікс, 2023) Адаховська, Надія Сергіївна; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Зубар, Володимир Михайлович; Кривенко, Юлія Василівна; Кривенко, Юлія Василівна; Калітенко, Оксана Михайлівна; Матійко, Микола Володимирович; Мінченко, Дар'я Анатоліївна; Мельник, Олександр Володимирович; Павлова, Вікторія Георгіївна; Спасова, Катерина Іванівна; Токарева, Віра Олександрівна; Байталюк, Дарія Русланівна; Оскілко, Олексій Олегович; Веретельник, Анна Ігорівна; Шамота, Олександр Володимирович
  Практикум містить методичні вказівки до курсу «Цивільне право», в яких визначено питання теми, нормативні правові акти, літературні джерела та завдання.
 • Документ
  Рекодифікація цивільного законодавства України: шляхом традицій чи новацій?
  (Одеса : Фенікс, 2019) Калітенко, Оксана Михайлівна; Калітенко, О. М.; Kalitenko, Oksana M.
 • Документ
  Право на забуття: здобуток європейський чи глобальний?
  (Фенікс, 2018) Калітенко, Оксана Михайлівна; Калітенко, О. М.; Kalitenko, Oksana M.
 • Документ
  Право на приватність: окремі аспекти
  (Одеса : Фенікс, 2018) Калітенко, Оксана Михайлівна
 • Документ
  Право на здоров’я та морфологічна свобода в світлі рекодифікації цивільного законодавства України
  (Одеса : Фенікс, 2019) Калітенко, Оксана Михайлівна; Калітенко, О. М.; Калитенко, Оксана Михайловна; Kalitenko, Oksana M.
 • Документ
  Сучасні аспекти діяльності адвоката в сфері правового регулювання особистих немайнових відносин подружжя
  (ВД "Гельветика", 2018) Калітенко, Оксана Михайлівна; Калитенко, Оксана Михайловна; Kalitenko, Oksana M.
 • Документ
  Право на шлюб: історія, сучасність, перспективи
  (ВД "Гельветика", 2019) Калітенко, Оксана Михайлівна; Калітенко, О. М.; Калитенко, Оксана Михайловна; Kalitenko, Oksana M.
 • Документ
  Окремі проблеми здійснення і захисту особистих немайнових прав фізичних осіб в умовах COVID-19
  (Одеса : Фенікс, 2020) Калітенко, Оксана Михайлівна
 • Документ
  До питання про державну реєстрацію геномної інформації людини (війна війною, а ми в цифровий світ)
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Калітенко, Оксана Михайлівна; Калітенко, О. М.; Калитенко, Оксана Михайловна; Kalitenko, Oksana M.
 • Документ
  The restrictions of the freedom of information during the Covid-19 pandemic
  (Universidad del Zulia, 2021) Калітенко, Оксана Михайлівна; Калітенко, О. М.; Калитенко, Оксана Михайловна; Kalitenko, Oksana M.; Анікіна, Галина Володимирівна; Анікіна, Г. В.; Аникина, Галина Владимировна; Anikina, Halyna V.; Anikina, Galyna; Спасова, Катерина Іванівна; Спасова, К. І.; Спасова, Екатерина Ивановна; Spasova, Kateryna I.; Spasova, Ekaterina; Шагака, Олександра Володимирівна; Шагака, О. В.; Шагака, Александра Владимировна; Shahaka, Oleksandra V.
  The article is devoted to the study of the issues of restrictions on the freedom of information that has arisen under the impact of the novel coronavirus outbreak. Another goal of the paper is identifying ways to protect such rights or to indicate which amendments to the law might be of use. The research methodology is based on general and special scientific methods, in particular: analytical, comparative-legal, systemic, and structural. The structure of the work includes: the review of international and Ukrainian legislation related to the freedom of information; the possibilities of its restriction; possible ways to enabling safe and secure management of the freedom of information during the coronacrisis. An analysis of international experience was carried out, as well as aspects of the protection of civil liberties such as freedom of speech, the right of peaceful assembly, etc. Several problematic issues were identified. Although, the general results of the study can be interpreted as alarming trends in the field of human rights and civil liberties. Particularly, it is multiple violations of the freedom of information all around the world under quarantine restrictions.
 • Документ
  Protection of civil rights and legal interests in Ukraine
  (Editorial Primmate S. A. S., 2019) Гончаренко, Влада Олександрівна; Гончаренко, В. О.; Гончаренко, Влада Александровна; Honcharenko, Vlada O.; Goncharenko, Vlada; Спасова, Катерина Іванівна; Спасова, К. І.; Спасова, Екатерина Ивановна; Spasova, Kateryna I.; Spasova, Ekaterina; Калітенко, Оксана Михайлівна; Калітенко, О. М.; Калитенко, Оксана Михайловна; Kalitenko, Oksana M.
  The article is devoted to the complex analysis of general-theoretical and practical legal issues on the protection of civil right and interests, the essence of the legal interest as a specific object of protection, determining of the ways and forms of the protection of civil right and interests and the development of the grounded suggestions and recommendations as for the improvement and effective application of the legal norms in the sphere of civil right and interests protection. The notion and essence of civil right and interests protection have been studied, the categories as "form", "way", "means" of protection have been determined, the peculiarity and possibility of the application of civil means of protection of subjective civil rights as for the protection of the legal interest have been outlined.
 • Документ
  Право на забуття: здобуток європейський чи глобальний?
  (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019) Калітенко, Оксана Михайлівна; Калітенко, О. М.; Kalitenko, Oksana M.
  Стаття присвячена дослідженню поняття, етапів формування та сучасних аспектів реалізації й захисту права фізичної особи на забуття. У статті акцентується увага на необхідності оновлення правового регулювання окремих особистих немайнових прав фізичної особи, що виникають і реалізуються в мережі інтернет і невід’ємно пов’язані з розвитком сучасних технологій та інформаційних сервісів. Таке оновлення пов’язується також із рекодифікацією цивільного законодавства України, яка має на меті створення новітніх правових конструкцій і механізмів. Наголошується на необхідності вдосконалення сучасних напрямів захисту персональних даних, передбачених GDPR, у тому числі через упровадження в сучасну систему цивільного законодавства України права на забуття. Надається визначення права на забуття, характеризується його зміст та окремі особливості застосування. Робиться висновок про європейські та світові перспективи розвитку права на забуття й можливі проблеми його впровадження та реалізації. Також порушується питання про можливість, доцільність і відповідність звичного формату правового регулювання суспільних відносин для відносин, що виникають у мережі інтернет, і робиться висновок про необхідність перегляду деяких моделей правового регулювання з урахуванням сучасних тенденцій розвитку законодавства і права. Окрема увага приділяється напрямам розвитку права на забуття в країнах-членах ЄС. Розглядається можливість імплементації права на забуття у вітчизняне законодавство України у світлі рекодифікації цивільного законодавства. Характеризуються окремі рішення європейських судів з питань захисту права на забуття й наголошується на необхідності детального дослідження таких рішень з метою формування практики правозастосування права на забуття в сучасному суспільстві. Унаслідок проведеного дослідження авторкою робиться висновок про те, що вже сьогодні право на забуття можна вважати європейським здобутком. Однак чи стане це право здобутком глобальним, мають показати час і практика.
 • Документ
  До питання про цільове призначення аліментів на дитину
  (Одеса, 2017) Калітенко, Оксана Михайлівна
  Стаття присвячується визначенню категорії «цільове призначення аліментів на дитину» в сучасних умовах економічного розвитку українського суспільства. Пропонується визначення і обґрунтовується необхідність закрі-плення цієї категорії в чинному сімейному законодавстві України. Досліджується місце аліментних платежів в сукупному доході сім'ї для встановлення можливості отримання соціальних виплат.
 • Документ
  До питання про правову природу виконавчого напису нотаріусу
  (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Калітенко, Оксана Михайлівна; Kalitenko, Oksana M.
 • Документ
  Окремі проблеми захисту персональних даних в умовах COVID-19
  (Одеса : Гельветика, 2020-05-15) Калітенко, Оксана Михайлівна; Калітенко, О. М.; Калитенко, Оксана Михайловна; Kalitenko, Oksana M.
 • Документ
  До питання про правову природу електронних реєстрів та їх місце в системі оновленого цивільного законодавства
  (Одеса : Фенікс, 2020-06-13) Калітенко, Оксана Михайлівна; Калітенко, О. М.; Калитенко, Оксана Михайловна; Kalitenko, Oksana M.
 • Документ
  Проблеми цивільного та сімейного права : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2020) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Калітенко, Оксана Михайлівна; Калитенко, Оксана Михайловна; Kalitenko, Oksana M.; Колодін, Денис Олексійович; Колодин, Денис Алексеевич; Kolodin, Denis O.; Некіт, Катерина Георгіївна; Некит, Екатерина Георгиевна; Nekit, Kateryna H.
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Проблеми цивільного та сімейного права», які розроблені відповідно до навчальної програми для здобувачів вищої освіти спеціалізації 081-Право (кваліфікація «бакалавр права»). Посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками по кожній темі, плани практичних занять, питання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти. У посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять, іспиту. Розрахований на здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників-вищих юридичних навчальних закладів.