* Навчально-методичні видання кафедри кримінального права, процесу та криміналістики

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 9 з 9
 • Документ
  Методичні рекомендації щодо написання кваліфікаційних робіт магістрів для спеціальності 081 право, 262 правоохоронна діяльність, 293 міжнародне право
  (2020) Андрейченко, Світлана Сергіївна; Качурінер, Вікторія Львівна; Кізлова, Олена Сергіївна; Крижановський, Анатолій Федорович; Подобний, Олександр Олександрович; Тицька, Яна Олександрівна; Цуркану, Сюзанна Іванівна
 • Документ
  Криміналістика : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Юридика, 2022) Тіщенко, Валерій Володимирович; Тіщенко, В. В.; Тищенко, Валерий Владимирович; Tishchenko, Valerii V.; Подобний, Олександр Олександрович; Подобний, О. О.; Podobnyi, Oleksandr O.
  Навчально-методичний посібник з дисципліни «Криміналістика» розроблено відповідно до навчального плану освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність» бакалаврського рівня вищої освіти у міжнародному гуманітарному університеті та містить комплекс теоретичних і практичних питань, пов’язаних із проведенням різних форм навчальних занять із загальних положень криміналістики, криміналістичних техніки, тактики і методики. Навчально-методичний посібник містить опис навчальної дисципліни, заплановані результати навчання, тематичний план, програму курсу з опорними положеннями тем, плани і методичні рекомендації з проведення практичних занять, методичні рекомендації з самостійної роботи здобувачів, питання для підготовки до іспиту, список рекомендованої літератури. Надано рекомендації по застосуванню під час проведення практичних занять навчальної комп’ютерної програми «Автоматизоване робоче місце процесуального керівника, слідчого і детектива» з учбовими ЄРДР, фотороботом, макетами кримінальних проваджень, зразками процесуальної і експертної документації, а також спеціальної і криміналістичної техніки.
 • Документ
  Судові та правоохоронні органи України : методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Меденцев, Анатолій Миколайович; Меденцев, А. М.
  Навчально-методичні рекомендації з курсу «Судові та правоохоронні органи України» розроблено відповідно до навчального плану, вони складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій з проведення практичних занять і завдань для самостійної роботи здобувачів, списку рекомендованої літератури. Матеріали призначено для студентів факультету права та економіки Міжнародного гуманітарного університету, які навчаються в бакалавраті за спеціальністю «Правоохоронна діяльність». Вивчення дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» допоможе студентам зрозуміти будову органів судової влади, їх систему і тих органів держави, які займаються правоохоронною діяльністю, принципи їх організації, завдання і мета діяльності, історія їх становлення та розвитку; координацію діяльності правоохоронних органів та взаємодію між ними та іншими державними органами та недержавними організаціями.
 • Документ
  Спеціальна фізична підготовка : методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи здобувачів спеціаль-ності 262 «Правоохоронна діяльність», бакалавр
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023) Домніцак , В. В.; Домніцак , Володимир Володимирович
  Навчально-методичні рекомендації з курсу «Спеціальна фізична підготовка» розроблено відповідно до навчального плану, вони складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій з проведення практичних занять і завдань для самостійної роботи здобувачів, списку рекомендованої літератури. Матеріали призначено для студентів факультету права та економіки Міжнародного гуманітарного університету, які навчаються в бакалавраті за спеціальністю «Правоохоронна діяльність». Вивчення дисципліни «Спеціальна фізична підготовка» допоможе студентам зрозуміти систему заходів фізичного впливу (сили) на правопорушника, способи подолання перешкод і засоби гармонійного психофізичного вдосконалення особи.
 • Документ
  Навчально-методичні матеріали з кримінології : для здобувачів вищої освіти спеціальності 262 Правоохоронна діяльність, бакалавр
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Загороднюк, С. О.; Загороднюк, Світлана Олегівна
  Навчально-методичні рекомендації з курсу «Кримінологія» розроблено відповідно до чинного навчального плану. Вони складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій з проведення практичних занять і завдань для самостійної роботи здобувачів, списку рекомендованої літератури. Матеріали призначено для студентів факультету права та економіки Міжнародного гуманітарного університету, які навчаються на освітньому рівні бакалавра за спеціальністю «Правоохоронна діяльність». Вивчення дисципліни «Кримінологія» допоможе здобувачам зрозуміти теоретичні та практичні проблеми, що стосуються сучасного розуміння такого негативного суспільного явища як злочинність та комплексно засвоїти сучасні підходи щодо запобігання кримінальним правопорушенням.
 • Документ
  Кримінальне право (Особлива частина) : навчально-методичний посібник
  (Одеса: Гельветика, 2021) Загороднюк, С. О.; Подобний, О. О.
 • Документ
  Оперативно-розшукова діяльність у виявленні та розслідуванні злочинів: теорія, історія і сучасна практика : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Подобний, Олександр Олександрович; Подобний, О. О.; Podobnyi, Oleksandr O.
  Навчально-методичний посібник з курсу «Оперативно-розшукова діяльність у виявленні та розслідуванні злочинів: теорія, історія і сучасна практика» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 08 »Право» спеціальності 081 «Право».