Добровольська Володимира Володимирівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 22
 • Документ
  Щодо висновку аудитора стосовно суб’єктів господарювання
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Добровольська, Володимира Володимирівна; Добровольська, В. В.; Dobrovolska, Volodymyra V.
 • Документ
  Антимонопольно-конкурентне право : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти ступеня магістра права усіх форм навчання
  (Одеса, 2021) Добровольська, Володимира Володимирівна; Квасніцька, Ольга Олексіївна; Гофман, Олександр Рудольфович; Зятіна, Діна Володимирівна
  Посібник підготовлено з урахуванням положень чинного законодавства України, судової практики та міжнародного регулювання в обсязі, необхідному для повного й глибокого оволодіння студентами правових засад діяльності міжнародних комерційних арбітражів. Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра права в Національному університеті «Одеська юридична академія» галузь знань – 08 «Право», спеціальність – 081 «Право».
 • Документ
  Контрактне право : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти усіх форм навчання в галузі знань – 08 «Право», спеціальність – 081 «Право»
  (Одеса, 2021) Попелюк, Вадим Павлович; Возняковська, Крістіна Анатоліївна; Гофман, Олександр Рудольфович; Добровольська, Володимира Володимирівна
 • Документ
  Юридичний супровід бізнесу : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти усіх форм навчання в галузі знань – 08 «Право», спеціальність – 081 «Право»
  (Одеса, 2021) Возняковська, Крістіна Анатоліївна; Гофман, Олександр Рудольфович; Згама, Антоніна Олександрівна; Добровольська, Володимира Володимирівна
 • Документ
  Щодо перевірки як форми контролю господарської діяльності
  (Одеса : Фенікс, 2022) Добровольська, Володимира Володимирівна
 • Документ
  Ціноутворення як об'єкт державного регулювання
  (ВД "Гельветика", 2018) Добровольська, Володимира Володимирівна; Добровольська, В. В.; Добровольская, Владимира Владимировна; Dobrovolska, Volodymyra V.
 • Документ
  Щодо поняття та видів норм контролю у сфері господарювання
  (ВД "Гельветика", 2019) Добровольська, Володимира Володимирівна; Добровольська, В. В.; Добровольская, Владимира Владимировна; Dobrovolska, Volodymyra V.
 • Документ
  Перспективи розвитку надання адвокатом безоплатної правової допомоги
  (Одеса : Фенікс, 2019) Добровольська, Володимира Володимирівна; Добровольська, В. В.; Dobrovolska, Volodymyra V.
 • Документ
  Бюро економічної безпеки як важливий орган контролю
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Добровольська, Володимира Володимирівна; Добровольська, В. В.; Добровольская, Владимира Владимировна; Dobrovolska, Volodymyra V.
 • Документ
  Аудит у Німеччині: позитивний досвід
  (ПП "Фенікс", 2019) Добровольська, В. В.; Добровольська, Володимира Володимирівна; Добровольская, Владимира Владимировна; Dobrovolska, Volodymyra V.
 • Документ
  Контроль за допустимістю надання державної допомоги суб’єктам господарювання
  (Одеса : Гельветика, 2021) Добровольська, Володимира Володимирівна; Добровольська, В. В.; Dobrovolska, Volodymyra V.; Феофанова, Ірина Максимівна; Феофанова, І. М.; Feofanova, Iryna M.
  Досліджено визначення і застосування контролю як певної процедури стосовно надання державної допомоги суб’єктам господарювання з метою визначення її законності, доцільності та критеріїв допустимості, на підставі запропонованих визначень ученими-фахівцями за різноманітними підставами та умовами, а також визначених нормами чинного законодавства. Запропоновано поняття форми і змісту державного контролю за допустимістю надання державної допомоги суб’єктам господарювання через повноваження спеціально уповноваженого органу – Антимонопольного комітету України з метою захисту конкуренції як умови існування ринкової економіки. Органи фінансового державного контролю також можуть здійснювати контролюючі дії стосовно допустимості державної допомоги, наприклад Рахункова палата України та податкові органи, з метою перевірки цільового використання державних (місцевих) коштів та/або майна (ресурсів держави). Змістом державного контролю за допустимістю надання державної допомоги суб’єктам господарювання є виявлення, встановлення та аналіз критеріїв допустимості з урахуванням її соціального характеру, встановлених кінцевих бенефіціарів-споживачів та наявності надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру. Формою контролю допустимості державної допомоги є повідомлення, яке надсилається шляхом перевірки та може слугувати підставою для розгляду. Громадський контроль за допустимістю надання державної допомоги суб’єктам господарювання здійснюється відповідними особами, яким за законом надані зазначені повноваження. Моніторинг являє собою постійний нагляд за допустимістю надання державної допомоги суб’єктам господарювання шляхом збору та аналізу інформації з метою швидкого та оперативного виявлення правопорушень та повідомлення до компетентних органів задля реалізації подальших їх дій контролюючого характеру, а також складання і подання відповідної звітності.
 • Документ
  Audit: legal aspects in a pandemic
  (Los Hemisferios University, 2020) Олюха, Віталій Григорійович; Олюха, В. Г.; Олюха, Виталий Григорьевич; Oliukha, Vitalii H.; Olyukha, Vitalіі; Добровольська, Володимира Володимирівна; Добровольська, В. В.; Добровольская, Владимира Владимировна; Dobrovolska, Volodymyra V.; Dobrovolska, Vladimira; Чайковська, Валентина Володимирівна; Чайковська, В. В.; Чайковская, Валентина Владимировна; Chaikovska, Valentyna V.; Попелюк, Вадим Павлович; Попелюк, В. П.; Popeliuk, Vadym P.; Popeliuk, Vadim; Дишкантюк, Юлія Ігорівна; Дишкантюк, Ю. І.; Дишкантюк, Юлия Игоревна; Dyshkantiuk, Yuliia I.; Dyshkantiuk , Juliіa
  This article is devoted to changes in the economic and legal conditions of audit activity in the context of a pandemic and its consequences. It will be useful both to top managers of companies and to audit companies and their specialists. The object of the research is public relations in the field of auditing. The interests of the three main parties are distinguished separately: states, business and auditing companies. The work has the following structure: world experience in auditing during a pandemic; national legal framework for auditing: problems and solutions; the current state of the audit services market: problems and solutions; recommendations to the participants of the audit market. The research methodology is based on general and special scientific methods, in particular: historical-legal, formal-legal, comparative analysis, and modeling. The study concludes that it is the audit system that still acts as a locomotive for the business environment, since an audit is at the forefront of the latest technological solutions (processing Big Data, leveling information asymmetry), is able to quickly work with financial and economic reporting data and propose appropriate measures. However, for this, the business should not be afraid to change in the wake of this new changing world, and audit companies should quickly adapt to new trends and needs.
 • Документ
  Constitutional Principles of Contractual Representation in Ukraine: Problems of Theory and Practice
  (ASERS Publishing System, 2019) Цюра, Вадим Васильович; Цюра, В. В.; Цюра, Вадим Васильевич; Tsiura, Vadym V.; Сулейманова, Сусанна Рефатівна; Сулейманова, С. Р.; Сулейманова, Сусанна Рефатовна; Suleimanova, Susanna R.; Сотула, Олександр Сергійович; Сотула, О. С.; Сотула, Адександр Сергеевич; Sotula, Oleksandr S.; Панасюк, Віта Миколаївна; Панасюк, В. М.; Панасюк, Вита Николаевна; Panasiuk, Vita M.; Добровольська, Володимира Володимирівна; Добровольська, В. В.; Добровольская, Владимира Владимировна; Dobrovolska, Volodymyra V.
  The research is devoted to the issue of the nature and essence of the contractual representation as a legal relationship and a constitutional principle.The current understanding of the institution of representation in the context of the provisions of the Code of Civil Procedure of Ukraine and the Civil Code of Ukraine is ambiguous and this problem needs to be solved. In order to determine the true meaning of the legal institute of representation, the authors of the article made an attempt to study it through the lens of the norms of the current constitution of Ukraine.The methods of scientific research, used by the authors are the analysis, the synthesis, the deduction and induction,the comparison-legal method. All these methods in their convergence made it possible to find out the current state of the existing legislation and legal doctrine in the context of contractual representation and to offer the authors’ own vision of directions of improvement of the studied legal institute.In the result of the study the authors made a conclusion that a contractual representation is a kind of representation, arising out of a contract or other act that underlies the will of the person represented (the principal) and the person representing (the attorney) and the agreement between them. It is important for both the practice of law and the theory of law that the understanding of the essence of the said institute and the approaches to regulating relations of representation in the Civil Code and in the Civil Procedure Code be the same.
 • Документ
  Контрольно-наглядові аспекти щодо послуг у сфері господарювання
  (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Добровольська, Володимира Володимирівна; Dobrovolska, Volodymyra V.; Дишкантюк, Юлія Ігорівна; Dyshkantiuk, Yuliia I.
 • Документ
  Інституційно-організаційні засади інтеграції України та Європейського Союзу
  (Одеса : Гельветика, 2020) Примаченко, Іван Федорович; Примаченко, І. Ф.; Примаченко, Иван Федорович; Prymachenko, Ivan F.; Добровольська, Володимира Володимирівна; Добровольська, В. В.; Добровольская, Владимира Владимировна; Dobrovolska, Volodymyra V.
 • Документ
  Щодо критеріїв допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання
  (Одеса : Гельветика, 2020) Добровольська, Володимира Володимирівна; Добровольська, В. В.; Добровольская, Владимира Владимировна; Dobrovolska, Volodymyra V.; Феофанова, Ірина Максимівна; Феофанова, І. М.; Феофанова, Ирина Максимовна; Feofanova, Iryna M.
 • Документ
  Мораторій на перевірки: чи за доцільно пролангація?
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Добровольська, Володимира Володимирівна; Добровольская, Владимира Владимировна; Dobrovolska, Volodymyra V.
 • Документ
  Податкова складова контролю у сфері господарювання
  (2017) Добровольська, Володимира Володимирівна; Добровольская, Владимира Владимировна; Dobrovolska, Volodymyra V.
 • Документ
  Щодо контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності
  (Одеса : Фенікс, 2013) Добровольська, В. В.; Добровольская, В. В.; Dobrovolska, V.
 • Документ
  Щодо характеру аудиторської діяльності
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Добровольська, Володимира Володимирівна; Добровольская, Владимира Владимировна; Dobrovol'skaja, Vladimira V.