Голоядова Тетяна Олексіївна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 13 з 13
 • Документ
  ВИДИ ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРОК У ПЕРІОД ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
  (Національний університет "Одеська юридична академія"; Юридика, 2023) Holoiadova, Tetiana O.; Голоядова, Тетяна Олексіївна; Голоядова, Т. О.
  Податкова перевірка є способом податкового контролю, за допо- могою якої контролюючі органи у сфері оподаткування попереджають, виявляють, забезпечують, припиняють порушення податкового законодавства України платниками податків та зборів. Основною метою податкового контролю України є забезпечення законності та фінансової дисципліни у сфері надходження податкових платежів до публічних грошових фондів. Значним кроком вперед є деталізація обов’язку доказування в податкових спорах в Україні. З однієї сторони, деталізація обов’язку доказування покликана закріпити передбачену Податковим Кодексом України презумпцію правомірності дій та рішень платника податків, а з іншої сторони – спрямована на дисципліну учасників процесу та пришвидшення розгляду справи по суті.
 • Документ
  Пріоритетні шляхи вдосконалення процедури притягнення особи до адміністративної відповідальності
  (ВД "Гельветика", 2018) Голоядова, Тетяна Олексіївна; Голоядова, Т. О.; Голоядова, Татьяна Алексеевна; Holoiadova, Tetiana O.
 • Документ
  Адміністративне судочинство в національному механізмі захисту прав особи на доступ до публічної інформації
  (2019) Голоядова, Тетяна Олексіївна; Голоядова, Т. О.; Голоядова, Татьяна Алексеевна; Holoiadova, Tetiana O.
 • Документ
  Правове регулювання взаємовідносин платників податків та контролюючих органів в Україні: сучасний стан та зміни
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Голоядова, Тетяна Олексіївна; Голоядова, Т. О.; Голоядова, Татьяна Алексеевна; Holoiadova, Tetiana O.
 • Документ
  The Practice of the Training on Stress Tolerance Increase of Ukrainian Students in the Sphere of Legal Education
  (Sciedu Press, 2019) Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковська, Т. А.; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.; Сідор, Михайло Іванович; Сідор, М. І.; Сидор, Михаил Иванович; Sidor, Mykhailo I.; Голоядова, Тетяна Олексіївна; Голоядова, Т. О.; Голоядова, Татьяна Алексеевна; Holoiadova, Tetiana O.; Goloyadova, Tetiana; Калімбет, Андрій Леонідович; Калімбет, А. Л.; Калимбет, Андрей Леонидович; Kalimbet, Andrii L.
  The new national curriculum implementation in the sphere of higher education in Ukraine raises the need for using tests as the means of students’ knowledge assessment. The authors have identified the connection both between the level of stress tolerance and between the level of test passing by means of using the correlated analysis, the Kolmogorov-Smirnov test and the T-Wilcoxon test. The level of stress tolerance has a serious impact upon the students’ test result. The students show a higher efficiency level while passing the test after visiting the training on stress tolerance increase. It has been identified that the opportunity value as to how to focus the students’ attention on the test is an important harbinger of the thesis that the education of Ukrainian students should be followed by the assessment of their psychological state. The authors have identified that the students’ psychological architype has an impact upon the education efficiency giving both similar and best results according to the results from other cultures.
 • Документ
  Anti-Corruption Declaration as a Measure of Control for the Activities of Subjects of Public Authorities
  (Dorma Trading, 2020) Корнута, Людмила Михайлівна; Корнута, Л. М.; Корнута, Людмила Михайловна; Kornuta, Liudmyla M.; Kornuta, Liudmila; Голоядова, Тетяна Олексіївна; Голоядова, Т. О.; Голоядова, Татьяна Алексеевна; Holoiadova, Tetiana O.; Goloyadova, Tetiana; Завгородня, Юлія Володимирівна; Завгородня, Ю. В.; Завгородняя, Юлия Владимировна; Zavhorodnia, Yuliia V.; Zavhorodnia, Yuliia; Рева, Юрій Олексійович; Рева, Ю. О.; Рева, Юрий Алексеевич; Reva, Yurii O.; Reva, Yurii
  The article is devoted to the study of anti-corruption declaration in Ukraine, which is at the stage of institutionalization and practical improvement. The aim of the article is to establish possible ways to increase the effectiveness of the anti-corruption declaration mechanism, taking into account socio-economic conditions based on the use of international experience in this process; to define a single concept of the humanization of the financial control and identify specific recommendations for reforming the existing system of anti-corruption mechanism in Ukraine. In carrying out this study, general and special methods of scientific knowledge were used: the system analysis method, the dialectic method, the formal logical method and the structural-functional method, as well as a number of empirical methods. The authors came to the conclusion that the mechanism of anti-corruption declaration in Ukraine was formed taking into account the socio-economic prerequisites for counteracting corruption and international trends in the implementation of financial control. To increase the positive effect of the introduction of anti-corruption declaration, it is important to know the approach chosen for exercising financial control over the subjects of public administration. The article may be useful for the relevant subjects of public administration for the further improvement of socially sensitive anti-corruption tools. It may also be useful for researchers of social and legal processes related to the development of civil society. An analysis of the processes of management transformation in the country and in the world facilitated to identify problems that require special attention and find solutions for the implementation of project activities to create a modern management structure for electronic filing of declarations. The novelty and originality of the study lies in the fact that the article reveals the fundamental determinants of anti-corruption declaration taking into account the development trends of public administration.
 • Документ
  Механізм дії податкової політики України у надзвичайних умовах
  (Одеса : Гельветика, 2020) Голоядова, Тетяна Олексіївна; Голоядова, Т. О.; Голоядова, Татьяна Алексеевна; Holoiadova, Tetiana O.
 • Документ
  Податкове право : навчальний посібник (для здобувачів вищої освіти денної форми навчання)
  (Одеса, 2019) Голоядова, Тетяна Олексіївна; Латковський, Павло Павлович
  Підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія» галузь знань – 08 «Право» спеціальність – 081 «Право».
 • Документ
  Основи адміністративного права : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2019) Голоядова, Тетяна Олексіївна; Голоядова, Татьяна Алексеевна; Holoiadova, Tetiana О.; Залужний, Віталій Григорович; Залужный, Виталий Григорьевич; Zaluzhnyi, Vitalii Н.; Стець, Олег Миколайович; Стець, Олег Николаевич; Stets, Oleg M.; Маслова, Яна Іванівна; Маслова, Я. І.; Маслова, Яна Ивановна; Maslova, Yana I.; Голоядова, Т. О.; Залужний, В. Г.; Стець, О. М.
  Підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія».
 • Документ
  Податкове законодавство : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2019) Голоядова, Тетяна Олексіївна; Голоядова, Татьяна Алексеевна; Holoiadova, Tetiana; Латковський, Павло Павлович; Латковский, Павел Павлович; Марущак, Анна Валеріївна; Марущак, Анна Валерьевна; Marushchak, Anna V.
  Вивчення навчальної дисципліни «Податкове законодавство» сприятиме формуванню серед здобувачів вищої освіти комплексного знання щодо предмету курсу, яке відповідає сучасним тенденціям розвитку податково-правових відносин в Українській державі. Навчально-методичний посібник підготовлено у відповідності до освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія».
 • Документ
  Пріорітетні напрямки податкової політики України
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Голоядова, Тетяна Олексіївна; Голоядова, Татьяна Алексеевна; Holoiadova, Tetiana O.
 • Документ
  Реформування податкової системи України для покращення інвестиційного клімату
  (2017) Голоядова, Тетяна Олексіївна; Голоядова, Татьяна Алексеевна; Holoiadova, Tetiana O.
 • Документ
  Поняття та види функцій адміністративної відповідальності
  (2009) Голоядова, Тетяна Олексіївна
  Статья посвящена функциям административной ответственности, содержание которых раскрывается через общий анализ функций юридической ответственности. Предлагается к функциям административной ответственности отнести следующие функции: воспитательную, регулятивную, превентивную, наказания и восстановительную.