Постоленко Юлія Петрівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 4 з 4
 • Документ
  Державна підтримка розвитку морегосподарського комплексу України (організаційні та правові аспекти)
  (2014) Кібік, Ольга Миколаївна; Подцерковний, Олег Петрович; Драпайло, Юліан Зіновійович; Зятіна, Діна Володимирівна; Котлубай, Вячеслав Олексійович; Редіна, Євгенія Валентинівна; Романенко, Катерина Михайлівна; Хаймінова, Юлія Володимирівна; Будурова, Ганна Миколаївна; Постоленко, Юлія Петрівна; Широков, М. А.; Сіюшов, Д. Ю.
  У монографії досліджуються організаційно-правові передумови сталого розвитку морегосподарського комплексу України. Особлива увага приділена системі засобів державної підтримки ефективного функціонування та розвитку морегосподарського комплексу України. Досліджені організаційно-правові інструменти забезпечення конкурентоспроможного функціонування підприємств морського транспорту та портів України. Монографія містить результати виконання науково-дослідної теми «Організаційно-правове забезпечення державної підтримки розвитку морегосподарського комплексу України» (держ. рег. № 0112U000692) і призначена для викладачів вищих навчальних закладів, що готують фахівців для морегосподарського комплексу, вчених, студентів, економістів, юристів, фахівців підприємств морського транспорту і органів державного управління.
 • Документ
  Організаційно-пра­вові передумови інтенсифікації експортної діяльності в Україні
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2015) Кібік, О. М.; Подцерковний, О. П.; Котлубай, В. О.; Хаймінова, Ю В.; Драпайло, Ю. З.; Постоленко, Ю. П.; Брагарник, О. О.; Козолуп, М. С.; Кибик, О. Н.; Котлубай, В. А.; Хайминова, Ю. В.; Брагарник, О. А.; Козолуп, И. С.; Kibik, O.; Podtserkovniy, O.; Kotlubay, V.; Khayminova, U.; Drapaylo, Y.; Postolenko, U.; Bragarnik, O.; Kozolup, M.
  Стаття присвячена дослідженню проблем розвитку експортного потенціалу України та обґрунтуванню основних організаційно-правових чинників підвищення ефективності експортної діяльності країни з урахуванням найбільш перспективних елементів її експортного потенціалу.
 • Документ
  Бюджетні механізми функціонування підприємств портового комплексу України
  (Одеса : Фенікс, 2014) Постоленко, Ю. П.; Postolenko, Yu. P.
  Державна регуляторна політика в сфері портової діяльності України має бути спрямована на підвищення рівня її життєспроможності шляхом обмеження втручання органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у діяльність портових підприємств, усунення правових адміністративних, економічних та організаційних перешкод розвитку їх господарської діяльності. Нестабільність та неефективність бюджетної складової макро- та мікрорівнів реалізації стратегії портових підприємств зумовлює негативні наслідки сучасного функціонування та перспективного розвитку національної економіки в цілому та портового комплексу, зокрема, що суттєво впливає на фінансові результати життєдіяльності підприємств портової діяльності та інших економічних суб’єктів України.
 • Документ
  Фінансові важелі стимулювання розвитку економічних суб'єктів сфери морського бізнесу
  (Одеса : Фенікс, 2013) Постоленко, Ю. П.; Postolenko, Y.