Адамова Олена Семенівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 22
 • Документ
  Страхове право : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2022) Харитонов, Є. О.; Давидова, І. В.; Адамова, О. С.; Берназ-Лукавецька, О. М.; Мельник, О. В.; Токарева, В. О.; Омельчук, О. С.; Журило, С. С.
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають навчальній дисципліні «Страхове право», яка розроблена відповідно до програми для здобувачів вищої освіти (спеціальність 081 «Право»). Посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками по кожній темі, плани практичних занять та завдання для самостійної роботи. У посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять та семестрового контролю.
 • Документ
  Криза в особистісних відносинах: загальна характеристика
  (Одеса : Фенікс, 2022) Адамова, Олена Семенівна; Адамова, О. С.; Адамова, Eлена Семёновна; Adamova, Olena S.
 • Документ
  Питання про тлумачення поняття «психологічні відносини»
  (Одеса: Фенікс, 2021) Адамова, Олена Семенівна
  У статті розглядаються психологічні відносини у логіко-¬філософському, історико-¬психологічному, біологічному, інтроспективно-¬психологічному напрямках. Проведений теоретичний і історичний аналіз. Виділені загальні моменти, які присутні у більшості авторів, що оперують терміном «психологічні відносини», і сформульовані деякі положення, що розвивають ці традиційні уявлення.
 • Документ
  До питання про структуру психологічних відносин
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Адамова, Олена Семенівна; Адамова, О. С.; Адамова, Eлена Семёновна; Adamova, Olena S.
 • Документ
  Legal problems of the use of orphan works in digital age
  (Society of Juridical and Administrative Sciences, 2021) Токарева, Віра Олександрівна; Токарева, В. О.; Токарева, Вера Александровна; Tokareva, Vira O.; Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, I. В.; Давыдова, Ирина Виталиевна; Davydova, Iryna V.; Адамова, Олена Семенівна; Адамова, О. С.; Адамова, Eлена Семёновна; Adamova, Olena S.; Adamova, Elena
  The aim of this paper is to consider the mechanisms of legalization of use orphan works, based on a comparative analysis of the legal regulation in the United States, the EU and European countries; identify priority ways to reform and to develop proposals for improving copyright law in Ukraine. In the first section the concept of the orphan works and the circumstances which caused emergence of the orphan works are revealed. It has been established that the problem of orphan works mostly concerns works whose authors died and heirs cannot be found. In the second section the models of legalization of orphan works in the United States, Canada, the EU and European countries are analyzed and these interferences formed a proposal for Ukrainian legislation. In the third section the background of development of legislation of orphan works in Ukraine are studied. The necessity to study the legal regulation of the United States, the EU and European countries in light of the recodification of the Civil law of Ukraine and seeking way of its renovation is substantiated. Developing effective mechanisms of using orphan works are stated to become relevant in the process of digitization of libraries' collections and to have gained a new momentum in recent years. Its result has been provided open access to the works on the Internet.
 • Документ
  Предмет договору морського страхування: до постановки проблеми
  (Одеса, 2018) Адамова, Олена Семенівна
  Стаття розглядає питання предмету договору морського страхування. Робиться висновок, що предметом договору морського страхування, є правовідносини з морського страхування, а не інтерес, а тим паче і не обов’язок страховика. На підставі цього автором робиться акцент на необхідності проведення подальших наукових досліджень з метою вироблення пропозицій щодо вдосконалення механізму правового регулювання договірних відносини з приводу морського страхування.
 • Документ
  CIVIL-MILITARY COOPERATION – CIMIC as an institution of civil society
  (Universidad de la Amazonia, 2019) Трюхан, Оксана Анатоліївна; Трюхан, О. А.; Трюхан, Оксана Анатольевна; Triukhan, Oksana A.; Адамова, Олена Семенівна; Адамова, О. С.; Адамова, Eлена Семёновна; Adamova, Olena S.; Adamova, Elena; Кривенко, Юлія Василівна; Кривенко, Ю. В.; Кривенко, Юлия Васильевна; Kryvenko, Yuliia V.; Kryvenko, Iuliia V.; Шевчук, Яна Валеріївна; Шевчук, Я. В.; Шевчук, Яна Валерьевна; Shevchuk, Yana V.; Остапенко, Тимур Олександрович; Остапенко, Т. О.; Остапенко, Тимур Александрович; Ostapenko, Tymur O.
  Relevance of the article is the need to study civilmilitary cooperation as an institution of civil society. The subject of the study is the legislation of Ukraine and NATO member states on the implementation of civil-military cooperation. The following research methods were used when writing the study: comparative law, analysis, synthesis, induction, deduction. The purpose of the article is to investigate the specifics of civilmilitary cooperation of Ukraine as a civil society institute with the implementation of NATO experience. To achieve this goal, the following research objectives were set: to analyze the main provisions of international and national legislation on the establishment of civil-military cooperation as an institution of civil society; identify ways of improving civil-military cooperation as an institution of civil society on the good experience of NATO. The authors concluded that Ukraine's civil-military cooperation requires the improvement and further implementation of NATO's experience. Today Ukraine takes first experience of civil-military cooperation. The civil-military cooperation of Ukraine is unique, which is conditioned by the character, namely the systematic combination of traditional and unconventional force actions as equal components. The situation in eastern Ukraine is an ideal ground for developing a national model of civil-military cooperation in non-military operations.
 • Документ
  Щодо питання про обов’язок батьків утримувати дитину
  (Одеса : Гельветика, 2019) Адамова, Олена Семенівна; Адамова, О. С.; Adamova, Olena S.
  Стаття присвячена аналізу норм чинного законодавства та судової практики щодо питань аліментних зобов’язань, а саме обов’язку батьків утримувати дитину, зокрема виплачувати аліменти. Проаналізовано порядок визначення розміру аліментів, порядок їх стягнення, випадки припинення обов’язку сплачувати аліменти на дитину. Окрема увага приділена можливості укладення договору між батьками на утримання неповнолітньої дитини, який може передбачати як грошову, так і натуральну форму виплати аліментів (або ж комбінацію цих двох форм). Той із батьків, із ким проживає дитина, і той із батьків, хто проживає окремо від неї, з дозволу органу опіки та піклування можуть укласти договір про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно. Установлено, що мінімальний розмір утримання, визначений у законі, недостатньо виконує свою функцію забезпечення прав дітей, тому його треба підвищити в сучасних економічних умовах. Разом із ти, зайвим було б установлення в законі утримання в частці від заробітку, адже в разі надзвичайно маленького доходу дитина не буде отримувати необхідних для існування коштів, а в разі великих доходів є висока вірогідність того, що вони йтимуть не тільки на забезпечення дитини. Визнання аліментів, одержаних на дитину, власністю дитини, що дає їй можливість брати участь у їх використанні або самостійно розпоряджуватися аліментами на її утримання, можна розцінювати як додаткову гарантію того, що кошти не будуть використані не за призначенням. Зроблено висновок, що відносини між батьками і дітьми щодо утримання останніх повинні підлягати більш ретельному регулюванню. На відміну від відносин подружжя, найважливіший суб’єкт цих відносин – дитина, що беззаперечно потребує підвищеного захисту й підтримки. З аналізу судової практики випливає, що суди в більшості випадків стають якраз на захист інтересів дітей, відмовляючи в позовних вимогах тільки в крайніх випадках, коли вони є абсолютно не обґрунтованими чи неможливими.
 • Документ
  До питання про поняття аліментів, аліментних правовідносин та особливості аліментних зобов’язань
  (Одеса : Гельветика, 2019) Адамова, Олена Семенівна; Адамова, О. С.; Adamova, Olena S.
  У статті досліджено національне законодавство України щодо поняття аліментів, аліментних правовідносин та особливостей аліментних зобов’язань. Надано власне визначення аліментних правовідносин як сімейних матеріальних відносин, в яких одна сторона зобов’язана в силу вказівки на те закону за наявності відповідних умов утримувати іншу сторону, а остання має право вимагати виконання цього обов’язку. Проаналізовано ознаки аліментних правовідносин як правовідносин сімейних. Приділено увагу розгляду питання щодо того, які особи належать до «інших членів сім’ї» та визначено, що такими особами є мачуха, вітчим, падчерка та пасинок, а також фактичний вихователь та вихованка. Також до цієї категорії осіб можна віднести чоловіка та жінку, що проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу, осіб, пов’язаних відносинами опіки та піклування. Розглянуто питання щодо того, чи всі суб’єкти аліментних правовідносин є членами сім’ї. З цього приводу зроблено висновок, що не всі суб’єкти аліментних правовідносин можуть вважатися членами сім’ї, оскільки родичі взагалі можуть ніколи в житті і не входити до складу сім’ї, однією з ознак якої є спільність проживання та ведення побуту Разом з тим, це не виключає їхню можливість входити до складу цього осередка суспільства. Виникнення аліментних зобов’язань пов’язується не з членством у сім’ї, а із перебуванням у шлюбі, певним ступенем спорідненості та свояцтва. Під останнім розуміються відносини між родичем одного із подружжя і другого із подружжя, а також між родичами кожного із подружжя (наприклад, відносини між вітчимом і пасинком, мачухою і падчеркою). Свояцтво не ґрунтується ані на походженні, ані на кровному спорідненні. Особлива увага в статті приділена такій необхідній умові участі особи в аліментних правовідносинах як наявність у неї правосуб’єктності, тобто соціально-правової можливості (здатності) бути учасником сімейних та аліментних відносин.
 • Документ
  Роль психологічних характеристик особистості юриста на відносини в бізнесі
  (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Адамова, Олена Семенівна; Adamova, Olena S.
 • Документ
  Організаційно-правовое забезпеченя страхової діяльності в Україні : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2020) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, Оксана Ивановна; Safonchyk, Oksana I.; Адамова, Олена Семенівна; Адамова, Елена Семеновна; Adamova, Olena S.; Адаховська, Надія Сергіївна; Адаховская, Надежда Сергеевна; Adakhovska, Nadiia S.; Дрогозюк, Крістіна Борисівна; Дрогозюк, Кристина Борисовна; Drohoziuk, Kristina B.; Колодін, Денис Олексійович; Колодин, Денис Алексеевич; Kolodin, Denis O.; Колодіна, Анна Сергіївна; Колодина, Анна Сергеевна; Kolodina, Anna S.; Кривенко, Юлія Василівна; Кривенко, Юлия Васильевна; Kryvenko, Yuliia V.; Некіт, Катерина Георгіївна; Некит, Екатерина Георгиевна; Nekit, Kateryna H.; Токарева, Віра Олександрівна; Токарева, Вера Александровна; Tokareva, Vira O.; Федоров, Валентин Андрійович; Федоров, Валентин Андреевич; Fedorov, V. A.; Спасова, К. І.; Спасова, Катерина Іванівна; Spasova, K. I.; Килимник, Ю. А.; Kylymnyk, Yu. A.
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають навчальній дисципліні «Організаційно-правове забезпеченя страховоїдіяльності в Україні», яка розроблена відповідно до програми для здобувачів вищої освіти (факультету Публічного управління Національного університету «Одеська юридична академія»). Посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками по кожній темі, плани практичних занять та завдання для самостійної роботи. У посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять та іспиту. Навчально-методичний посібник розрахований на здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  "Фактичний шлюб" як об'єктивна реалія сьогодення
  (2017) Адамова, Олена Семенівна; Адамова, Елена Семеновна; Adamova, O. S.
 • Документ
  До визначення цивільно-правової природи алеаторних договорів
  (2016) Адамова, Олена Семенівна; Адамова, Елена Семеновна; Adamova, Olena S.
 • Документ
  Поняття правової класифікації
  (2015) Адамова, Олена Семенівна; Адамова, Eлена Семёновна; Adamova, Olena S.
  В статті аналізуються погляди вчених з різних сфер знань – філософів, лінгвістів та юристів – щодо визначення поняття класифікація та підстав поділу на класи, ряди, групи. Надається авторське бачення правової класифікації.
 • Документ
  До визначення цивільно-правової природи алеаторних договорів
  (Одеса : Фенікс, 2016) Адамова, Олена Семенівна; Адамова, Елена Семеновна; Adamova, O. S.
 • Документ
  Підстави виникнення страхових правовідносин
  (Одеса : Фенікс, 2013) Адамова, О. С.; Adamova, O. S.
 • Документ
  До питання про засади тлумачення змісту договору
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Адамова, Олена Семенівна; Адамова, Елена Семеновна; Adamova, Olena S.
 • Документ
  The meaning of Marine insurance
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Adamova, O. S.; Адамова, О. С.; Адамова, Е. С.
  The concepts of marine insurance and founding of origin are investigated. A necessity and actuality of marine insurance are analysed as to the guarantee of calmness and economic security of the shipowner and owner of cargo and also stability of market relations. Also the analysis of existent kinds and methods of insurance was made.
 • Документ
  Визначення поняття інституту права
  (2014) Адамова, Олена Семенівна; Адамова, Елена Семеновна; Adamova, Elena