Сушко Анатолій Іванович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 20
 • Документ
  Українська та зарубіжна культура : методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
  (Одеса : Фенікс, 2024) Сушко Анатолій Іванович; Краснопольська, Тетяна Миколаївна
  Методичні рекомендації призначені для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з метою закріплення лекційного матеріалу та підготовки до практичних занять з дисципліни «Українська та зарубіжна культура». Містять завдання до практичних занять та самостійної роботи.
 • Документ
  Загальна теорія політики : навчально-методичний посібник 
  (Одеса : Фенікс, 2024) Козьміних, Альона Віталіївна; Сушко, Анатолій Іванович
  Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Загальна теорія політики». У посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем доповідей і презентацій, а також список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітніх програм вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» і рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  Соціокультурні фактори консолідації суспільства
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Сушко, Анатолій Іванович; Сушко, А. І.; Sushko, Anatolii I.; Прохоренко, Аліна Марленівна; Прохоренко, А. М.; Prokhorenko, Alina M.
  Підкреслено, що соціокультурний фактор в сучасних умовах необхідно обов’язково враховувати при розробці української моделі консолідації суспільства для того, щоб більш продуктивно використовувати її норми і цінності, вироблені на різних етапах нашого історичного розвитку.
 • Документ
  Соціокультурні процеси в Україні на стадії модернізації
  (Одеса, 2018) Сушко, Анатолій Іванович; Сушко, А. І.; Сушко, Анатолий Иванович; Sushko, Anatolii I.
 • Документ
  Соціальна політика держави: комунікативний аспект
  (ВД «Гельветика», 2019) Сушко, Анатолій Іванович; Сушко, А. І.; Сушко, Анатолий Иванович; Sushko, Anatolii I.
 • Документ
  Гуманітарна політика держави : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
  (Одеса, 2022) Сушко, А. І.; Сушко, Анатолій Іванович; Мамонтова, Е. В.; Мамонтова, Елла Вікторівна; Краснопольська, Т. М.; Краснопольська, Тетяна Миколаївна
  Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Гуманітарна політика держави». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем доповідей та презентацій, а також список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітньої програми вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» і рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  Методика викладання політології : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів
  (Одеса, 2022) Сушко, А. І.; Сушко, Анатолій Іванович; Кормич, А. І.; Кормич, Анатолій Іванович; Краснопольська, Т. М.; Краснопольська, Тетяна Миколаївна
  Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Методика викладання політології». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем доповідей та презентацій, а також список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітньої програми вищої освіти за спеціальнвстю 052 «Політологія» і рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  Фактор політичної культури в становленні демократичного суспільства в Україні
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Сушко, Анатолій Іванович; Сушко, А. І.; Сушко, Анатолий Иванович; Sushko, Anatolii I.
 • Документ
  Культурологія : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2018) Сушко, Анатолій Іванович; Сушко, А. І.; Сушко, Анатолий Иванович; Sushko, Anatolii I.; Краснопольська, Тетяна Миколаївна; Краснопольська , Т. М.; Краснопольская, Татьяна Николаевна; Krasnopolska, Тetiana М.
  Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги студентам, які вивчають дисципліну «Культурологія». У посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем рефератів та список рекомендованої літератури. Посібник підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія», а також рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за такими рівнями вищої освіти – бакалаврський рівень.
 • Документ
  Історія української культури : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2018) Сушко, Анатолій Іванович; Сушко, А. І.; Сушко, Анатолий Иванович; Sushko, Anatolii I.; Краснопольська, Тетяна Миколаївна; Краснопольська , Т. М.; Краснопольская, Татьяна Николаевна; Krasnopolska, Тetiana М.
  Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги студентам, які вивчають дисципліну «Історія української культури». У посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем рефератів, список рекомендованої літератури. Посібник підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми вищої освіти в галузі знань 08 «Право» та 05 «Соціальні та поведінкові науки», а також рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за такими рівнями вищої освіти – бакалаврський рівень.
 • Документ
  Формування політичної культури в період модернізму
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020) Сушко, Анатолій Іванович; Сушко, А. І.; Сушко, Анатолий Иванович; Sushko, Anatolii I.; Каретна, Ольга Олександрівна; Каретна, О. О.; Каретная, Ольга Александровна; Karetna, Olha O.
  У статті розглянуто поняття політичної культури як визначального чинника в соціокультурному житті українського суспільства кінця ХІХ – початку ХХ століття, запропоновано визначити єдність цінностей та інтересів українського етносу як запоруки для формування політичної нації і власної держави. Ці глибокі соціокультурні зміни помітно впливали на характер мислення більшості людей, по суті традиційний позитивістський світогляд Нового часу змінюється на цінності й ідеали періоду модернізму. Варто розуміти, що рівень політичної культури суспільства, як і окремих груп, індивідів, визначається мірою перетворення ідейно-ціннісних настанов на конкретну політичну дію, а показником рівня політичної культури стає ступінь її інституціоналізації. Це нормативно організоване політичне відношення, що включає всю багатоманітність суспільно-політичних організацій, які формують соціальний інтерес. Політизація українського соціуму на базі національної ідеї розпочинається із другої половини ХІХ століття в Австро-Угорській та Російській імперіях. Це період для Європи визначальний, коли на перший план в індустріальному, соціально-культурному розвитку виступають головні суб’єкти Нового часу – політичні нації та їх політичні об’єднання. Усі ці процеси впливали і на становлення політичної культури українського народу. Особливо масштабно вони проявилися під час Першої світової війни, коли визначились всі ознаки і структурні елементи політичної культури нашого народу в даний період, сильні і слабкі сторони його менталітету. Війна супроводжувалася помітним прискоренням процесу трансформації українського етносу східних і західних землях у модерну націю, політична культура якої набуває все більш сучасного вигляду. Загалом, соціокультурні та політичні зміни в Європі, отже, і в Україні, у подальшому суттєво змінили культурно-духовне життя всіх частин України і політичну діяльність партій та груп. Так, український національний рух усе більше в даний період набуває загальнонаціонального характеру й еволюціонує з культурно-просвітницького до національно-визвольного з політичним спрямуванням.
 • Документ
  Політична культура та ментальність: співвідношення понять
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Сушко, Анатолій Іванович; Сушко, Анатолий Иванович; Sushko, Anatolii I.
 • Документ
  Сучасна культурна політика: гендерний аспект
  (2013) Сушко, А. І.; Сушко, А. И.; Sushko, A. I.
 • Документ
  Становлення міжкультурних зв'язків Україна - Кенія: підходи та перспективи
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Сушко, Анатолій Іванович; Сушко, Анатолий Иванович; Sushko, Anatoly I.
 • Документ
  Процеси формування вітчизняної політичної культури
  (Одеса : Фенікс, 2012) Сушко, А. І.; Сушко, А. И.; Sushko, A.
 • Документ
  Електоральна культура в умовах формування громадянського суспільства
  (Одеса : Фенікс, 2014) Сушко, А. І.; Сушко, А. И.; Sushko, A. I.
  Останнім часом в Україні прийнято ряд законодавчих актів, спрямованих на залучення громадян до різних форм прийняття управлінських рішень, прикладаються зусилля щодо створення системи демократичних інституцій. На цій основі розпочато і процес реформування системи державного управління. Це дозволить змінити тенденцію до зменшення частки громадян, які відчувають суб’єктивну причетність до суспільно- політичного життя. Назагал, цей показник та активна громадська участь виконують важливі суспільно-політичні функції, перш за все ефективне розв’язання актуальних для суспільства проблем, об’єднання громадськості різних соціальних груп та територій в контексті забезпечення легітимізації органів управління створення атмосфери довіри та взаємодії громадян та влади. Все це суттєво відрізняє громадянське суспільство як фактор стабілізації та процвітання сучасної держави.
 • Документ
  Процеси трансформації політичної культури сучасного суспільства
  (Одеса : Фенікс, 2015) Сушко, А. І.; Сушко, А. И.; Sushko, A. I.
  В статті розглянуто політичну культуру як фактор становлення сучасного громадянського суспільства. Дано огляд ідей і цінностей політичної культури розвинутих країн, які найбільш суттєво впливають на форму­вання демократичної політичної культури нашого суспільства.
 • Документ
  Політика держави у формуванні культури громадянськогог суспільства: вибір стратегії.
  (2011) Сушко, А.І.; Сушко, А.И.; Sushko, A
  The world tendencies of modern states cultural policy forming are illu- minated and analysed in the article. The process of modernization of public policy of Ukraine in the fi eld of culture is comprehended.
 • Документ
  Соціальна політика держави в умовах інформаційного суспільства
  (2009) Сушко, Анатолій Іванович
  Формирование современной социальной политики в условиях реалий информационного общества невозможно без учета влияния коммуникативной среды. Это важное направление исследования в рамках различных моделей и подходов политической коммуникации. В Украине рассмотрение данной проблематики в начальной стадии, ее результаты позволяют усилить процесс взаимозависимости общества, власти и граждан посредством развития социальной сферы.