*Навчально-методичні видання кафедри цивільного права

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 28
 • Документ
  Цивільне право. Частина IІ
  (Одеса : Фенікс, 2023) Харитонов Євген Олегович; Голубєва Неллі Юріївна; Давидова Ірина Віталіївна; Зубар Володимир Михайлович; Берназ-Лукавецька Олена Михайлівна; Матійко Микола Володимирович; Павлова Вікторія Георгіївна; Оскілко Олексій Олегович; Шамота Олександр Володимирович; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонов, Є. О.; Holubieva, Nelli Yu.; Голубєва, Н. Ю.; Davydova, Iryna V.; Давидова, І. В.; Zubar, Vladimir M.; Зубар, В. М.; Bernaz-Lukavetska, Olena M.; Берназ-Лукавецька, О. М.; Matiiko, Mykola V.; Матійко, М. В.; Pavlova, Viktoriia H.; Павлова, В. Г.; Oskilko, Oleksii O.; Оскілко, О. О.; Shamota, Oleksandr V.; Шамота, О. В.
  Практикум містить плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, рекомендовану літературу з курсу «Цивільне право, частина ІІ» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 081 «Право»
 • Документ
  Цивільне право. Частина ІІІ : практикум для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» за спец. 081 «Право» фак-ту цивіл. та господар. юстиції НУ «ОЮА»
  (Одеса : Фенікс, 2023) Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Голубєва, Неллі Юріївна; Давидова, Ірина Віталівна; Завальнюк, Сергій Володимирович; Зубар, Володимир Михайлович; Калітенко, Оксана Михайлівна; Мінченко, Дар'я Анатоліївна; Некіт, Катерина Георгіївна; Оскілко, Олексій Олегович; Шамота, Олександр Володимирович
  Практикум охоплює короткий методичні рекомендації до вивчення курсу, питання до практичних занять, практичні завдання, тестові завдання, перелік рекомендованої літератури для глибокого засвоєння теоретичних знань курсу «Цивільне право, частина 3» та набуття практичних навичок, необхідних для застосування у професійній діяльності. Практикум призначений для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» в Національному університеті «Одеська юридична академія» за спе- ціальністю 081 «Право», факультету цивільної та господарської юстиції, а також для здобувачів і викладачів юридичних факультетів і закладів вищої освіти.
 • Документ
  Цивільне право. Частина І : навчально-методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 081 «Право» факультету цивільної та господарської юстиції денної форми навчання
  (Одеса : Фенікс, 2024) Харитонов, Євген Олегович; Завальнюк, Сергій Володимирович; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Завальнюк, Ірина Володимирівна; Мельник, Олександр Володимирович; Омельчук, Олександр Сергійович; Сафончик, Оксана Іванівна; Токарева, Віра Олександрівна
  Матеріали посібника розроблені відповідно до комплексу навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни для студентів І курсу факультету Цивільної та господарської юстиції НУ ОЮА. Посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками за кожною темою, плани практичних (семінарських) занять, питання та завдання для самостійної роботи студентів, тестові завдання, перелік питань для перевірки знань з курсу. Наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до семінарських занять, заліку та іспиту. Розрахований на студентів і науково-педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Сімейне право : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Глиняна, Катерина Михайлівна; Глиняна, К. М.; Hlyniana, Kateryna M.; Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Safonchyk, Oksana I.; Спасова, Катерина Іванівна; Спасова, К. І.; Spasova, Kateryna I.
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Сімейне право». Посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками по кожній темі, плани практичних занять, питання для самостійної роботи студентів. У посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять, заліку, іспиту. Навчально-методичний посібник розрахований на студентів та науково-педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Цивільне право. Частина ІІ : практикум
  (Одеса: Фенікс, 2023) Адаховська, Надія Сергіївна; Адаховська, Н. С.; Adakhovska, Nadiia S.; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецька, О. М.; Bernaz-Lukavetska, Olena M.; Глиняна, Катерина Михайлівна; Глиняна, К. М.; Hlyniana, Kateryna M.; Завальнюк, Сергій Володимирович; Завальнюк, С. В.; Zavalniuk, Serhii V.; Зубар, Володимир Михайлович; Зубар, В. М.; Zubar, Volodymyr M.; Кривенко, Юлія Василівна; Кривенко, Ю. В.; Kryvenko, Yuliia V.; Калітенко, Оксана Михайлівна; Калітенко, О. М.; Kalitenko, Oksana M.
  Практикум містить методичні вказівки до курсу «Цивільне право», в яких визначено питання теми, нормативні правові акти, літературні джерела та завдання.
 • Документ
  Цивільне право. Частина 1 : методичний практикум
  (Фенікс, 2023) Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецька, О. М.; Bernaz-Lukavetska, Olena M.; Голубєва, Неллі Юріївна; Голубєва, Н. Ю.; Holubieva, Nelli Yu.; Завальнюк, Сергій Володимирович; Завальнюк, С. В.; Zavalniuk, Serhii V.; Зубар, Володимир Михайлович; Зубар, В. М.; Zubar, Volodymyr M.; Кривенко, Юлія Василівна; Кривенко, Ю. В.; Kryvenko, Yuliia V.; Калітенко, Оксана Михайлівна; Калітенко, О. М.; Kalitenko, Oksana M.; Матійко, Микола Володимирович; Matiiko, Mykola V.; Мінченко, Дар'я Анатоліївна; Minchenko, Daria A.; Мельник, Олександр Володимирович; Melnyk, Oleksandr V.; Омельчук, Олександр Сергійович; Omelchuk, Oleksandr S.; Павлова, Вікторія Георгіївна; Pavlova, Viktoriia H.; Спасова, Катерина Іванівна; Spasova, Kateryna I.; Токарева, Віра Олександрівна; Tokareva, Vira O.; Оскілко, Олексій Олегович; Oskilko, Oleksii O.; Богомолова, Валерія Сергіївна; Bohomolova, Valeriia S.; Шамота, Олександр Володимирович; Шамота, О. В.; Shamota, Oleksandr V.
  Практикум містить методичні вказівки та теми курсу цивільного права, в яких визначено питання теми, нормативні правові акти, літературні джерела та завдання. Практикум призначений для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 081 «Право» для факультету судового та міжнародного права; факультету прокуратури та слідства; факультету адвокатури та антикорупційної діяльності Національного університету «Одеська юридична академія», а також для інших осіб, які вивчають Цивільне право.
 • Документ
  Цивільно-правовий захист права власності : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Харитонов, Євген Олегович; Харитонова, Олена Іванівна; Некіт, Катерина Георгіївна; Сафончик, Оксана Іванівна; Матійко, Микола Володимирович
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Цивільно-правовий захист права власності», які розроблені відповідно до навчальної програми для аспірантів 2 курсу навчання за спеціалізацією «Приватне право і підприємництво» НУ «Одеська юридична академія» (дисципліна читається один семестр). Посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками по кожній темі, плани практичних занять, питання для самостійної роботи. Наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять, іспиту. Навчально-методичний посібник розрахований на аспірантів та науково-педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Цивільне право: теорія та практика : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Бабич, Ірина Григорівна
  Посібник містить методичні матеріали щодо підготовки до семінарських занять з курсу «Цивільне право: теорія і практика». Складений відповідно до робочої програми «Цивільне право: теорія і практика». Для здобувачів вищої освіті, студентів 2 курсу факультету Адвокатури та антикорупційної діяльності, спеціальність «правознавство».
 • Документ
  Захист цивільних прав : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Бабич, Ірина Григорівна
  Навчально‑методичний посібник містить рекомендації та плани семінарських занять з курсу «Захисту цивільних прав». Складений відповідно до Робочої програми «Захист цивільних прав», для здобувачів вищої юридичної освіти, студентів 2 курсу факультету Адвокатури та антикорупційної діяльності, спеціальність «правознавство».
 • Документ
  Сімейне право : навчально-методичний посібник для студентів факультету цивільної та господарської юстиції
  (Одеса : Фенікс, 2020) Спасова, Катерина Іванівна; Глиняна, Катерина Михайлівна; Сафончик, Оксана Іванівна
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Сімейне право», які розроблені відповідно до навчальної програми для студентів 3 курсу факультету цивільної та господарської юстиції Національного університету «Одеська юридична академія» (дисципліна читається у 5 семестрі). Посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками по кожній темі, плани практичних занять, питання для самостійної роботи студентів. У посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять, заліку. Навчально-методичний посібник розрахований на студентів та науково- педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Основи римського приватного права : Навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр», за спеціальністю 081 «Право» у Національному університеті «Одеська юридична академія». Видання шосте, доповнене та перероблене
  (Одеса : Фенікс, 2023) Харитонов, Євген Олегович; Глиняна, Катерина Михайлівна; Давидова, Ірина Віталіївна; Зубар, Володимир Михайлович; Кривенко, Юлія Василівна; Омельчук, Олександр Сергійович; Сафончик, Оксана Іванівна; Спасова, Катерина Іванівна; Веретельник, Анна Ігорівна
 • Документ
  Цивільне право. Частина ІІ : Практикум для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр», за спеціальністю 081 «Право» для факультетів: судового та міжнародного права; прокуратури та слідства; адвокатури та антикорупційної діяльності
  (Одеса : Фенікс, 2023) Адаховська, Надія Сергіївна; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Зубар, Володимир Михайлович; Кривенко, Юлія Василівна; Калітенко, Оксана Михайлівна; Матійко, Микола Володимирович; Мінченко, Дар'я Анатоліївна; Мельник, Олександр Володимирович; Павлова, Вікторія Георгіївна; Спасова, Катерина Іванівна; Токарева, Віра Олександрівна; Байталюк, Дарія Русланівна; Оскілко, Олексій Олегович; Веретельник, Анна Ігорівна; Шамота, Олександр Володимирович
  Практикум містить методичні вказівки до курсу «Цивільне право», в яких визначено питання теми, нормативні правові акти, літературні джерела та завдання.
 • Документ
  Цивільне право України. Частина 2 : Навчально-методичний посібник для здобувачів передвищої освіти освітнього ступеня «фаховий молодший бакалавр», за спеціальністю 081 «Право» у юридичному фаховому коледжі Національного університету «Одеська юридична академія». Друге видання
  (Одеса : Фенікс, 2023) Давидова, Ірина Віталіївна; Сафончик, Оксана Іванівна; Глиняна, Катерина Михайлівна; Журило, Сергій Сергійович; Мельник, Олександр Володимирович; Спасова, Катерина Іванівна
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Цивільне право України (ч. 2)», розроблені відповідно до освітньої програми для здобувачів передвищої освіти освітнього ступеня «фаховий молодший бакалавр», за спеціальністю 081 «Право» у юридичному фаховому коледжі Національного університету «Одеська юридична академія». Посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками по кожній темі, плани практичних занять, питання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти. Наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять, заліку. Розрахований на здобувачів юридичної освіти та науково-педагогічних працівників юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  ІТ-право та інформаційна безпека : навчально-методичний посібник для здобувачів передвищої освіти освітнього ступеня «фаховий молодший бакалавр», за спеціальністю 081 «Право» у юридичному фаховому коледжі Національного університету «Одеська юридична академія»
  (Одеса, 2023) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Некіт, Катерина Георгіївна; Некіт, К. Г.; Глиняна, Катерина Михайлівна; Глиняна, К. М.; Матійко, Микола Володимирович; Матійко, М. В.; Мельник, Олександр Володимирович; Мельник, О. В.
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «ІТ-право та інформаційна безпека», які розроблені відповідно до навчальної програми для здобувачів передвищої освіти освітнього ступеня «фаховий молодший бакалавр», за спеціальністю 081 «Право» у юридичному фаховому коледжі Національного університету «Одеська юридична академія». Практикум містить програму навчальної дисципліни, плани практичних занять, питання для самостійної роботи. У навчально-методичному практикумі наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять, виконання самостійної роботи, заліку. Практикум розрахований на здобувачів та науково-педагогічних працівників передвищих юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Актуальні питання адаптації цивільного законодавства України до права ЄС : навчально-методичний практикум для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «доктор філософії», за спеціальністю 081 «Право» у відділі аспірантури і докторантури Національного університету «Одеська юридична академія»
  (Одеса, 2023) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, І. В.
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Актуальні питання адаптації цивільного законодавства України до права ЄС», які розроблені відповідно до навчальної програми для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «доктор філософії», за спеціальністю 081 «Право» у відділі аспірантури і докторантури Національного університету «Одеська юридична академія». Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни, плани практичних занять, питання для самостійної роботи. У навчально-методичному посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять, виконання самостійної роботи, іспиту. Практикум розрахований на аспірантів та науково-педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Цивільне право в сучасних умовах : навчально-методичний посібник. Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр на факультеті судового та міжнародного права Національного університету «Одеська юридична академія», галузь знань – 08 «Право», спеціальність – 081 «Право»
  (Одеса, 2023) Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Матійко, Микола Володимирович; Матійко, М. В.; Фасій, Богдан Володимирович; Фасій, Б. В.
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Цивільне право: теорія та практика», які розроблені відповідно до навчальної програми для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр за спеціальністю 081 «Право». Посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками по кожній темі, плани практичних занять, питання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти. У посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять, заліку. Розрахований на здобувачів юридичної освіти та науково-педагогічних працівників юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Цивільне право: теорія та практика : навчально-методичний посібник. Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр на факультеті прокуратури та слідства (кримінальної юстиції) Національного університету «Одеська юридична академія», галузь знань – 08 «Право», спеціальність – 081 «Право»
  (Одеса, 2023) Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Матійко, Микола Володимирович; Матійко, М. В.; Фасій, Богдан Володимирович; Фасій, Б. В.
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Цивільне право: теорія та практика», які розроблені відповідно до навчальної програми для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр за спеціальністю 081 «Право». Посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками по кожній темі, плани практичних занять, питання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти. У посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять, заліку. Розрахований на здобувачів юридичної освіти та науково-педагогічних працівників юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Страхове право : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2022) Харитонов, Є. О.; Давидова, І. В.; Адамова, О. С.; Берназ-Лукавецька, О. М.; Мельник, О. В.; Токарева, В. О.; Омельчук, О. С.; Журило, С. С.
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають навчальній дисципліні «Страхове право», яка розроблена відповідно до програми для здобувачів вищої освіти (спеціальність 081 «Право»). Посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками по кожній темі, плани практичних занять та завдання для самостійної роботи. У посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять та семестрового контролю.
 • Документ
  Проблеми здійснення та захисту цивільних прав в умовах воєнного стану : монографія
  (Одеса : Фенікс, 2023) Харитонов, Євген Олегович; Харитонова, Олена Іванівна; Подцерковний, Олег Петрович; Голубєва, Неллі Юріївна; Сафончик, Оксана Іванівна; Давидова, Ірина Віталіївна; Некіт, Катерина Георгіївна; Токарева, Віра Олександрівна; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Гончаренко, Владислава Олександрівна; Орзіх, Юрій Геннадійович; Фасій, Богдан Володимирович; Бут, Ілля Олександрович; Ткалич, Максим Олегович; Маршук, Юлія Сергіївна; Толмачевська, Юлія Олегівна
  У монографії досліджуються проблеми у сфері цивільного права, що постали у зв’язку з впровадженням в Україні воєнного стану. Колективом авторів проаналізова- но особливості цивільно-правового регулювання в умовах воєнного стану, проблеми, що виникають при здійсненні та захисті цивільних прав в умовах збройної агресії. Монографія переслідує мету вирішення питань, що виникають в умовах воєнного стану в Україні, в окремих сферах суспільного життя. Монографія розрахована як на наукових і науково-педагогічних працівників, так і на практикуючих правознавців, а також стане в нагоді кожному, хто стикнувся з про- блемами здійсення та захисту цивільних прав в умовах воєнного стану.