Кіян Олена

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 1 з 1
  • Документ
    Теоретико-правові засади адміністративно-правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності
    (2016) Кіян, Олена; Киян, Елена; Kijan, Elena
    В дослідженні наведено узагальнення наукових задач, що виявляються у визначенні адміністративно-правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Розкрито зміст діянь публічної адміністрації у сфері адміністративно-правового ре- гулювання зовнішньоекономічної діяльності, адміністративно-правовий статус су- б’єктів публічної адміністрації, які здійснюють адміністративно-правове регулюван- ня зовнішньоекономічної діяльності, їх законодавчо визначені функції у сфері адмі- ністративно-правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності.