Матійко Микола Володимирович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 33
 • Документ
  Окремі функціонльні аспекти інституту представництва в цивільному праві
  (Одеса : Фенікс, 2023) Матійко Микола Володимирович
 • Документ
  Цивільно-правовий захист права власності : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Харитонов, Євген Олегович; Харитонова, Олена Іванівна; Некіт, Катерина Георгіївна; Сафончик, Оксана Іванівна; Матійко, Микола Володимирович
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Цивільно-правовий захист права власності», які розроблені відповідно до навчальної програми для аспірантів 2 курсу навчання за спеціалізацією «Приватне право і підприємництво» НУ «Одеська юридична академія» (дисципліна читається один семестр). Посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками по кожній темі, плани практичних занять, питання для самостійної роботи. Наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять, іспиту. Навчально-методичний посібник розрахований на аспірантів та науково-педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Окремі аспекти соціальних функцій цивільного права
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Матійко, Микола Володимирович; Матійко, М. В.; Matiiko, Mykola V.
 • Документ
  Основи римського приватного права : Навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр», за спеціальністю 081 «Право» у Національному університеті «Одеська юридична академія». Видання шосте, доповнене та перероблене
  (Одеса : Фенікс, 2023) Харитонов, Євген Олегович; Глиняна, Катерина Михайлівна; Давидова, Ірина Віталіївна; Зубар, Володимир Михайлович; Кривенко, Юлія Василівна; Омельчук, Олександр Сергійович; Сафончик, Оксана Іванівна; Спасова, Катерина Іванівна; Веретельник, Анна Ігорівна
 • Документ
  Цивільне право. Частина ІІ : Практикум для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр», за спеціальністю 081 «Право» для факультетів: судового та міжнародного права; прокуратури та слідства; адвокатури та антикорупційної діяльності
  (Одеса : Фенікс, 2023) Адаховська, Надія Сергіївна; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Зубар, Володимир Михайлович; Кривенко, Юлія Василівна; Кривенко, Юлія Василівна; Калітенко, Оксана Михайлівна; Матійко, Микола Володимирович; Мінченко, Дар'я Анатоліївна; Мельник, Олександр Володимирович; Павлова, Вікторія Георгіївна; Спасова, Катерина Іванівна; Токарева, Віра Олександрівна; Байталюк, Дарія Русланівна; Оскілко, Олексій Олегович; Веретельник, Анна Ігорівна; Шамота, Олександр Володимирович
  Практикум містить методичні вказівки до курсу «Цивільне право», в яких визначено питання теми, нормативні правові акти, літературні джерела та завдання.
 • Документ
  ІТ-право та інформаційна безпека : навчально-методичний посібник для здобувачів передвищої освіти освітнього ступеня «фаховий молодший бакалавр», за спеціальністю 081 «Право» у юридичному фаховому коледжі Національного університету «Одеська юридична академія»
  (Одеса, 2023) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Некіт, Катерина Георгіївна; Некіт, К. Г.; Глиняна, Катерина Михайлівна; Глиняна, К. М.; Матійко, Микола Володимирович; Матійко, М. В.; Мельник, Олександр Володимирович; Мельник, О. В.
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «ІТ-право та інформаційна безпека», які розроблені відповідно до навчальної програми для здобувачів передвищої освіти освітнього ступеня «фаховий молодший бакалавр», за спеціальністю 081 «Право» у юридичному фаховому коледжі Національного університету «Одеська юридична академія». Практикум містить програму навчальної дисципліни, плани практичних занять, питання для самостійної роботи. У навчально-методичному практикумі наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять, виконання самостійної роботи, заліку. Практикум розрахований на здобувачів та науково-педагогічних працівників передвищих юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Цивільне право в сучасних умовах : навчально-методичний посібник. Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр на факультеті судового та міжнародного права Національного університету «Одеська юридична академія», галузь знань – 08 «Право», спеціальність – 081 «Право»
  (Одеса, 2023) Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Матійко, Микола Володимирович; Матійко, М. В.; Фасій, Богдан Володимирович; Фасій, Б. В.
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Цивільне право: теорія та практика», які розроблені відповідно до навчальної програми для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр за спеціальністю 081 «Право». Посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками по кожній темі, плани практичних занять, питання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти. У посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять, заліку. Розрахований на здобувачів юридичної освіти та науково-педагогічних працівників юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Цивільне право: теорія та практика : навчально-методичний посібник. Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр на факультеті прокуратури та слідства (кримінальної юстиції) Національного університету «Одеська юридична академія», галузь знань – 08 «Право», спеціальність – 081 «Право»
  (Одеса, 2023) Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Матійко, Микола Володимирович; Матійко, М. В.; Фасій, Богдан Володимирович; Фасій, Б. В.
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Цивільне право: теорія та практика», які розроблені відповідно до навчальної програми для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр за спеціальністю 081 «Право». Посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками по кожній темі, плани практичних занять, питання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти. У посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять, заліку. Розрахований на здобувачів юридичної освіти та науково-педагогічних працівників юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Приватноправові аспекти адвокатської таємниці
  (Фенікс, 2019) Матійко, Микола Володимирович; Matiiko, Mykola Volodymyrovych; Matiiko, Mykola V.
 • Документ
  Зміст функції цивільного права як елемент структури функції цивільного права
  (Одеса : Фенікс, 2022) Матійко, Микола Володимирович; Матійко, М. В.; Матийко, Николай Владимирович; Matiiko, Mykola V.
 • Документ
  Теорія таємниць та приватне право: перетинання онтологічних вимірів
  (ВД "Гельветика", 2019) Матійко, Микола Володимирович; Матійко, М. В.; Матийко, Николай Владимирович; Matiiko, Mykola V.; Matiiko, Mykola; Matiiko, Mykola Volodymyrovych
 • Документ
  Окремі аспекти інформаційної функції приватно-правового регулювання запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини, локалізації та ліквідації їх спалахів та епідемій
  (Одеса: Фелікс, 2021) Матійко, Микола Володимирович
  У статті здійснено аналіз цивільно-правових договорів, якими урегульовано відносини щодо протидії інфекційним хворобам, епідеміям, та акцентовано увагу на наявності правових прогалин і колізій.
 • Документ
  Засоби реалізації функції цивільного права як елемент структури функції цивільного права
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Матійко, Микола Володимирович; Матійко, М. В.; Матийко, Николай Владимирович; Matiiko, Mykola V.
 • Документ
  Influence of Roman private law on the basic principles of singular succession in the inheritance law of Ukraine, Poland and Lithuania
  (Editorial Primmate S. A. S., 2019) Цибульська, Ольга Юріївна; Цибульська, О. Ю.; Цибульская, Ольга Юрьевна; Tsybulska, Olha Yu.; Вороніна, Надія Вікторівна; Вороніна, Н. В.; Воронина, Надежда Викторовна; Voronina, Nadiia V.; Фомічова, Наталія Василівна; Фомічова, Н. В.; Фомичева, Наталия Васильевна; Fomichova, Nataliia V.; Токарева, Віра Олександрівна; Токарева, В. О.; Токарева, Вера Александровна; Tokareva, Vira O.; Матійко, Микола Володимирович; Матійко, М. В.; Матийко, Николай Владимирович; Matiiko, Mykola V.
  The authors of the article analyzed the hereditary laws of the present day based on the designs that were used during the time of ancient Rome. The object of the study of the article is the succession – universal and singular. Universal succession is characterized by the fact that civil rights and responsibilities pass directly to other persons directly, as a whole, in full, by a single act, at the same time. Singular succession is a legal succession of individual rights or duties. By singular succession to individuals, only certain property benefits passed without any burden on them. These were the so-called testamentary disposition, carried out in the form of a legate and fideicommissum. The authors concluded that in the modern civil law of Ukraine, with the help of a legate, the testator is given the opportunity to assign the heir to the will of execution of any property obligation in favor of the person - the legatee specified by the testator. Poland and Lithuania also have a singular succession. The comparative legal analysis made by the authors testifies that they differ only in certain details from the constructions contained in the legislation of Ukraine. Thus, on the example of the analysis of the rules of inheritance law of the above-mentioned states, one can be convinced that the influence of the rules of Roman law on the corresponding testamentary constructions is present and is decisive.
 • Документ
  Public-private partnership: problems of contractual settlement
  (Editorial Primmate S. A. S., 2022) Коломоєць, Тетяна Олександрівна; Коломоєць, Т. О.; Коломоец, Татьяна Александровна; Kolomoiets, Tetiana O.; Алімов, Кирило Олександрович; Алімов, К. О.; Алимов, Кирилл Александрович; Alimov, Kyrylo O.; Матійко, Микола Володимирович; Матійко, М. В.; Матийко, Николай Владимирович; Matiiko, Mykola V.; Попелюк, Вадим Павлович; Попелюк, В. П.; Popeliuk, Vadym P.; Гук, Ірина-Марія Михайлівна; Гук, І.-М. М.; Гук, Ирина-Мария Михайловна; Huk, Iryna-Mariia M.
  Given the benefits of public-private partnership (PPP), PPP relations, as well as the problems that arise in the contractual settlement of such relations are becoming increasingly important. Legislative requirements for the contractual form of partnership and an open list of contracts that can be concluded within the PPP do not differ in their clarity and clarity of interpretation, which results in the ambiguity of views on the rule of law when concluding agreements. Therefore, it is essential to analyze the problematic aspects of contractual regulation of relations in the field of PPP and suggest ways to solve them. The work aims to study the problems of contractual settlement of PPP. Research methodology such methods as the dialectical method, analysis and synthesis, induction and deduction, proof and refutation, comparison, generalization. As a result of the study, the problematic aspects of concluding agreements in the field of PPP were analyzed. In particular, it was concluded that today, despite the legal basis for the implementation of PPP, the implementation of such projects has some problems that are manifested in both legal and organizational areas. One of the problems is the greater role of the state partner in the implementation of PPP projects, which is manifested in the expanded scope of rights compared to the private partner (ownership of facilities created in the implementation of PPP projects), and, accordingly, lack of business interest in participation in projects not on mutually beneficial terms.
 • Документ
  Окремі аспекти диференціації функцій приватноправового регулювання запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини, локалізації й ліквідації їх спалахів та епідемій
  (ВД "Гельветика", 2021) Матійко, Микола Володимирович; Матійко, М. В.; Matiiko, Mykola
  Стаття присвячена дослідженню функцій приватноправового регулювання запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини, локалізації й ліквідації їх спалахів та епідемій. За допомогою аналізу практики дії норм приватного та цивільного права досліджено напрями впливу засобів регулювання запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини. Розглянуто погляди вчених щодо напрямів впливу приватноправового регулювання на суспільні відносини, його ролі та соціального значення. Охарактеризовано прояви функціоналізму в сфері приватноправового регулювання запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини. Проаналізовано думки вчених з приводу диференціації функцій права, функцій приватного права, функцій цивільного права, функцій приватноправового регулювання запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини, локалізації й ліквідації їх спалахів та епідемій. Визначена можливість застосування теоретичних розробок щодо поняття та структури функцій права і функцій галузей до приватноправового регулювання запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини, локалізації й ліквідації їх спалахів та епідемій. Підкреслено, що взаємозв’язок категорій «функції права» і «функції правового регулювання» не дозволяє конструювати останню правову категорію як самостійну. Водночас зроблено припущення, що функції права та функції правового регулювання повинні збігатися за результатом регулювання. Виокремлено та охарактеризовано регулятивну, охоронну, інформаційну, виховну, уповноважувальну функції приватноправового регулювання запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини, локалізації й ліквідації їх спалахів та епідемій. Також зроблене припущення, що оскільки приватне право як наднаціональне утворення без умови опосередкування правом цивільним та міжнародним приватним правом також виконує певні функції (цивілізаційну, основоутворювальну, інтеграційну, ціннісну, системоутворювальну), то зазначені функції теж певною мірою можуть бути властиві й окремим приватноправовим інститутам, зокрема приватно-правовому регулюванню запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини, локалізації й ліквідації їх спалахів та епідемій. Сформульовано пропозиції щодо подальшого розвитку досліджень функцій цивільного права, функцій приватного права, функцій приватноправового регулювання запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини.
 • Документ
  Приватноправові аспекти теорії таємниць
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020) Матійко, Микола Володимирович; Матійко, М. В.; Matiiko, Mykola
  Стаття присвячена дослідженню приватноправових аспектів теорії таємниць. Шляхом аналізу практики суспільного життя досліджено процеси юридизації сфер суспільства, що стосуються таємниць, які властиві кожному історичному типу цивілізації. З’ясовані закономірності, які лежать в основі соціальної та правової сторони сфери суспільного життя, що стосується таємного. Визначена необхідність врахування приватноправовою сферою невід’ємності таємниць від людської природи. Таємниці диференційовані за критерієм інтересів, яких стосується сфера таємниці. Визначено співвідношення сфери таємниць і приватного права як концепту. Розглянуті погляди вчених щодо явища таємниць і їх виявів у приватному праві. Досліджено режим встановлення таємниць у зазначеній сфері в історичному аспекті та сучасній цивілістиці. Охарактеризовано вияви теорії таємниць у приватному праві. Підкреслено значущість і багатоаспектність приватноправового підходу до встановлення таємниць. Визначено вплив приватноправової сфери на регулювання умов і встановлення критеріїв віднесення певних відомостей до інформації, доступ до якої обмежується (утворення таємниць), визначення механізму захисту відомостей від неправомірного поширення (міри захисту таємниць), на встановлення санкцій за неправомірне поширення інформації, яка захищається (відповідальність за порушення таємниць). Досліджено законодавство, яким закріплюються загальні положення щодо встановлення таємниць у приватноправовій сфері. На прикладі визначення в законодавстві видів інформації, які не можуть бути віднесені до інформації з обмеженим доступом, розглянутий принцип врахування інтересів інших суб’єктів при встановленні таємниць на суспільну користь. Визначено положення, щодо якого режим окремих видів таємниць не має входити у протиріччя із загальними вимогами забезпечення здійснення суб’єктами прав та свобод, не ставав причиною обмеження правоздатності суб’єктів. Окремо підкреслено, що встановлення мір захисту таємниць має передбачати механізм надання компенсації за обмеження прав, які можуть виникнути як результат захисту таємниць. Зазначається про важливість зазначених аспектів у сфері юридичної практики. Сформульовано пропозиції щодо подальшого розвитку досліджень теорії таємниць у приватноправовій сфері.
 • Документ
  Структура функцій цивільного права
  (Одеса, 2017) Матійко, Микола Володимирович
  Стаття присвячена дослідженню структури функцій цивільного права. Розглянуті погляди вчених щодо на-прямків впливу цивільного права на суспільні відносини, його ролі та соціального значення. Охарактеризовано елементи структури функцій цивільного права. В структурі функцій цивільного права в якості елементів виділені зміст, суб’єкти реалізації, об’єкти та засоби реалізації. Розглянуті властивості елементів структури функції цивільного права. Елементи структури функцій цивільного права співвіднесені із суміжними юридичними поняттями.
 • Документ
  Human rights in the context of gender and juvenile policy in different legal systems
  (Universidad de la Amazonia, 2021) Пережняк, Борис Аркадійович; Пережняк, Б. А.; Пережняк, Борис Аркадиевич; Perezhniak, Boris; Perezhniak, Borys A.; Мельничук, Ольга Степанівна; Мельничук, О. С.; Мельничук, Ольга Степановна; Melnychuk, Olha S.; Матійко, Микола Володимирович; Матійко, М. В.; Матийко, Николай Владимирович; Matiiko, Mykola V.; Котик, Ганна; Котик, Анна; Kotyk, Hanna; Мохд, Наргіс Османівна; Мохд, Н. О.; Мохд, Наргис Османовна; Mokhd, Nargis; Mokhd, Narhis O.
  The study aims to identify the features of gender and juvenile policy in different legal systems and the formation of women's and children's rights. At present, equal rights are one of the main tasks of the modern social and legal state, as equality of rights and non-discrimination have been proclaimed by many constitutions and enshrined at the international level. The implementation of an effective gender and juvenile policy will increase the state's reputation in the international arena and ensure a high degree of trust in the government.Given the differences in the development of this aspect of countries from different legal systems, the analysis of the specifics of ensuring rights within gender and juvenile policy will further improve existing ways of regulating gender and juvenile relations by borrowing the main promising ideas and provisions underlying public policy. To conduct a research the authors used different scientific methods. Among these methods are the analysis and synthesis, the formal-legal and the comparative law method. The result of this work is to identify specific features characteristic of gender and juvenile policy of different legal systems, determine the importance of human rights and non-discrimination, offer effective ways to improve the implementation of gender and juvenile policy on the example of progressive states.
 • Документ
  Окремі функціональні аспекти IT-права
  (Одеса : Фенікс, 2021) Матійко, Микола Володимирович; Матійко, М. В.; Matiiko, Mykola V.