Токарева Віра Олександрівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 47
 • Документ
  Цивільне право. Частина І : навчально-методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 081 «Право» факультету цивільної та господарської юстиції денної форми навчання
  (Одеса : Фенікс, 2024) Харитонов, Євген Олегович; Завальнюк, Сергій Володимирович; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Завальнюк, Ірина Володимирівна; Мельник, Олександр Володимирович; Омельчук, Олександр Сергійович; Сафончик, Оксана Іванівна; Токарева, Віра Олександрівна
  Матеріали посібника розроблені відповідно до комплексу навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни для студентів І курсу факультету Цивільної та господарської юстиції НУ ОЮА. Посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками за кожною темою, плани практичних (семінарських) занять, питання та завдання для самостійної роботи студентів, тестові завдання, перелік питань для перевірки знань з курсу. Наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до семінарських занять, заліку та іспиту. Розрахований на студентів і науково-педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  До питання прийняття юридично значущих рішень із застосування алгоритмів
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Токарева, Віра Олександрівна; Токарева, В. О.; Tokareva, Vira O.
 • Документ
  Цивільне право. Частина ІІ : Практикум для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр», за спеціальністю 081 «Право» для факультетів: судового та міжнародного права; прокуратури та слідства; адвокатури та антикорупційної діяльності
  (Одеса : Фенікс, 2023) Адаховська, Надія Сергіївна; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Зубар, Володимир Михайлович; Кривенко, Юлія Василівна; Калітенко, Оксана Михайлівна; Матійко, Микола Володимирович; Мінченко, Дар'я Анатоліївна; Мельник, Олександр Володимирович; Павлова, Вікторія Георгіївна; Спасова, Катерина Іванівна; Токарева, Віра Олександрівна; Байталюк, Дарія Русланівна; Оскілко, Олексій Олегович; Веретельник, Анна Ігорівна; Шамота, Олександр Володимирович
  Практикум містить методичні вказівки до курсу «Цивільне право», в яких визначено питання теми, нормативні правові акти, літературні джерела та завдання.
 • Документ
  Творчість КНР: від запозичення до розвитку інновацій
  (Одеса : Фенікс, 2019) Токарева, Віра Олександрівна; Токарева, В. О.; Tokareva, Vira O.
 • Документ
  Щодо проблеми використання сирітських творів
  (Одеса, 2022) Токарева, Віра Олександрівна; Токарева, В. О.; Tokareva, Vira O.; Шинкаренко, Олександр Петрович; Шинкаренко, О. П.; Shynkarenko, Oleksandr P.
 • Документ
  Страхове право : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2022) Харитонов, Є. О.; Давидова, І. В.; Адамова, О. С.; Берназ-Лукавецька, О. М.; Мельник, О. В.; Токарева, В. О.; Омельчук, О. С.; Журило, С. С.
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають навчальній дисципліні «Страхове право», яка розроблена відповідно до програми для здобувачів вищої освіти (спеціальність 081 «Право»). Посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками по кожній темі, плани практичних занять та завдання для самостійної роботи. У посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять та семестрового контролю.
 • Документ
  Щодо питання цифрової ідентичності в умовах війни
  (Одеса : Фенікс, 2022) Токарева, Віра Олександрівна
 • Документ
  Окремі питання алгоритмічної творчості
  (Фенікс, 2019) Токарева, Віра Олександрівна; Tokareva, Vira Oleksandrivna; Tokareva, Vira
 • Документ
  Щодо питання творчості AI
  (Одеса : Фенікс, 2018) Токарева, Віра Олександрівна
 • Документ
  Проблеми здійснення та захисту цивільних прав в умовах воєнного стану : монографія
  (Одеса : Фенікс, 2023) Харитонов, Євген Олегович; Харитонова, Олена Іванівна; Подцерковний, Олег Петрович; Голубєва, Неллі Юріївна; Сафончик, Оксана Іванівна; Давидова, Ірина Віталіївна; Некіт, Катерина Георгіївна; Токарева, Віра Олександрівна; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Гончаренко, Владислава Олександрівна; Орзіх, Юрій Геннадійович; Фасій, Богдан Володимирович; Бут, Ілля Олександрович; Ткалич, Максим Олегович; Маршук, Юлія Сергіївна; Толмачевська, Юлія Олегівна
  У монографії досліджуються проблеми у сфері цивільного права, що постали у зв’язку з впровадженням в Україні воєнного стану. Колективом авторів проаналізова- но особливості цивільно-правового регулювання в умовах воєнного стану, проблеми, що виникають при здійсненні та захисті цивільних прав в умовах збройної агресії. Монографія переслідує мету вирішення питань, що виникають в умовах воєнного стану в Україні, в окремих сферах суспільного життя. Монографія розрахована як на наукових і науково-педагогічних працівників, так і на практикуючих правознавців, а також стане в нагоді кожному, хто стикнувся з про- блемами здійсення та захисту цивільних прав в умовах воєнного стану.
 • Документ
  Окремі питання страхування ризиків воєнних дій
  (Одеса : Фенікс, 2022) Токарева, Віра Олександрівна; Токарева, В. О.; Токарева, Вера Александровна; Tokareva, Vira O.
 • Документ
  Щодо питання переходу твору до об’єктів суспільного надбання
  (ВД "Гельветика", 2019) Токарева, Віра Олександрівна; Токарева, Вера Александровна; Tokareva, Vira O.; Tokareva, Vira; Токарева, В. О.
 • Документ
  Творчість КНР: від запозичення до розвитку інновацій
  (Одеса : Фенікс, 2020) Токарева, Віра Олександрівна
 • Документ
  Окремі аспекти вираження творчості в умовах цифрових трансформацій
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Токарева, Віра Олександрівна; Токарева, В. О.; Токарева, Вера Александровна; Tokareva, Vira O.
 • Документ
  Проблеми правового регулювання творів автори яких не встановлені
  (ПП "Фенікс", 2020) Токарева, Віра Олександрівна; Токарева, В. О.; Токарева, Вера Александровна; Tokareva, Vira O.
 • Документ
  Страхування ризику воєнних дій: проблемні питання
  (Одеса : Фенікс, 2017) Токарева, Віра Олександрівна
  В статті розглядається,що рівень загрози терористичних актів, воєнних дій та масових заворушень зростає,стає реальним, а з тим привертає інтерес питання подолання наслідків даних подій, до яких відноситься страхування.Тож, актуалізується проведення подальших досліджень питань страхування тероризму, воєнних дій та масових заворушень.
 • Документ
  Influence of Roman private law on the basic principles of singular succession in the inheritance law of Ukraine, Poland and Lithuania
  (Editorial Primmate S. A. S., 2019) Цибульська, Ольга Юріївна; Цибульська, О. Ю.; Цибульская, Ольга Юрьевна; Tsybulska, Olha Yu.; Вороніна, Надія Вікторівна; Вороніна, Н. В.; Воронина, Надежда Викторовна; Voronina, Nadiia V.; Фомічова, Наталія Василівна; Фомічова, Н. В.; Фомичева, Наталия Васильевна; Fomichova, Nataliia V.; Токарева, Віра Олександрівна; Токарева, В. О.; Токарева, Вера Александровна; Tokareva, Vira O.; Матійко, Микола Володимирович; Матійко, М. В.; Матийко, Николай Владимирович; Matiiko, Mykola V.
  The authors of the article analyzed the hereditary laws of the present day based on the designs that were used during the time of ancient Rome. The object of the study of the article is the succession – universal and singular. Universal succession is characterized by the fact that civil rights and responsibilities pass directly to other persons directly, as a whole, in full, by a single act, at the same time. Singular succession is a legal succession of individual rights or duties. By singular succession to individuals, only certain property benefits passed without any burden on them. These were the so-called testamentary disposition, carried out in the form of a legate and fideicommissum. The authors concluded that in the modern civil law of Ukraine, with the help of a legate, the testator is given the opportunity to assign the heir to the will of execution of any property obligation in favor of the person - the legatee specified by the testator. Poland and Lithuania also have a singular succession. The comparative legal analysis made by the authors testifies that they differ only in certain details from the constructions contained in the legislation of Ukraine. Thus, on the example of the analysis of the rules of inheritance law of the above-mentioned states, one can be convinced that the influence of the rules of Roman law on the corresponding testamentary constructions is present and is decisive.
 • Документ
  Freedom of contract in the digital age and its implementation in modern technologies: theory and practice
  (IJCSNS, 2021) Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, I. В.; Давыдова, Ирина Виталиевна; Davydova, Iryna V.; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецька, О. М.; Берназ-Лукавецкая, Елена Михайловна; Bernaz-Lukavetska, Olena M.; Токарева, Віра Олександрівна; Токарева, В. О.; Токарева, Вера Александровна; Tokareva, Vira O.; Андрієнко, Ірина Святославівна; Андрієнко, І. С.; Андриенко, Ирина Святославовна; Andriienko, Iryna S.; Церковна, Олена Володимирівна; Церковна, О. В.; Церковная, Елена Владимировна; Tserkovna, Olena V.
  Scientific and technical development, as well as the emergence of new types of contracts, which do not have their expression in current legislation, force us to explore the issues of contract law to adapt to change. In this context, the principle of freedom of contract is fundamental, which states that each person has the right to enter into a contractual relationship at his discretion. However, such freedom is not absolute, because the freedom of one person should not violate the freedom of another. Together with the conflict of private and public interests, these phenomena are a field for the study of topical issues of theory and application of the principle of freedom of contract in practice. Research methods are philosophical, general scientific, and special scientific methods, in particular, system-structural, formal-legal, hermeneutic; methods of analysis, synthesis, etc. As a result of the research, the main characteristics of the principle of freedom of contract, its role for private law regulation of contract law are given; approaches to understanding the restriction of contract freedom are analyzed; typical examples and means of such restrictions are identified; demonstrated how contract freedom is embodied in the use of IT tools, which types of contracts are most common in the digital environment.
 • Документ
  Legal problems of the use of orphan works in digital age
  (Society of Juridical and Administrative Sciences, 2021) Токарева, Віра Олександрівна; Токарева, В. О.; Токарева, Вера Александровна; Tokareva, Vira O.; Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, I. В.; Давыдова, Ирина Виталиевна; Davydova, Iryna V.; Адамова, Олена Семенівна; Адамова, О. С.; Адамова, Eлена Семёновна; Adamova, Olena S.; Adamova, Elena
  The aim of this paper is to consider the mechanisms of legalization of use orphan works, based on a comparative analysis of the legal regulation in the United States, the EU and European countries; identify priority ways to reform and to develop proposals for improving copyright law in Ukraine. In the first section the concept of the orphan works and the circumstances which caused emergence of the orphan works are revealed. It has been established that the problem of orphan works mostly concerns works whose authors died and heirs cannot be found. In the second section the models of legalization of orphan works in the United States, Canada, the EU and European countries are analyzed and these interferences formed a proposal for Ukrainian legislation. In the third section the background of development of legislation of orphan works in Ukraine are studied. The necessity to study the legal regulation of the United States, the EU and European countries in light of the recodification of the Civil law of Ukraine and seeking way of its renovation is substantiated. Developing effective mechanisms of using orphan works are stated to become relevant in the process of digitization of libraries' collections and to have gained a new momentum in recent years. Its result has been provided open access to the works on the Internet.
 • Документ
  Щодо питання захисту прав інтелектуальної власності
  (ВД "Гельветика", 2020) Токарева, Віра Олександрівна; Токарева, В. О.; Tokareva, Vira
  У статті проаналізований порядок захисту прав інтелектуальної власності, який здійснюється із застосуванням належних форм, засобів і способів захисту. Встановлено, що порушені права інтелектуальної власності можуть захищатися за допомогою норм різних галузей права та в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством. Разом з цим захист порушених авторських прав здійснюється переважно із застосуванням норм цивільного права.