Бакуніна Олена Валеріївна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 6 з 6
 • Документ
  Кореляційний імунітет 4-функцій, що синтезовані на основі кореляційно-імунних булевих функцій
  (Одеса, 2022) Бакуніна, Олена Валеріївна; Бакуніна, О. В.; Бакунина, Елена Валерьевна; Bakunina, Olena V.
 • Документ
  Nonlinear dynamics of atomic and molecular systems in an electromagnetic field: Deterministic chaos and strange attractors
  (Springer Nature, 2022) Бакуніна, Олена Валеріївна; Бакуніна, О. В.; Бакунина, Елена Валерьевна; Bakunina, Olena V.; Bakunina, Elena V.; Глушков, Олександр Васильович; Глушков, О. В.; Глушков, Александр Васильевич; Hlushkov, Oleksandr V.; Glushkov, Alexander V.; Ігнатенко, Ганна Володимирівна; Ігнатенко, Г. В.; Игнатенко, Анна Владимировна; Ihnatenko, Hanna V.; Ignatenko, Anna V.; Кузнєцова, Ганна Олександрівна; Кузнєцова, Г. О.; Кузнецова, Анна Александровна; Kuznietsova, Hanna O.; Kuznetsova, Anna A.; Дикий, Олег Вікторович; Дикий, О. В.; Дикий, Олег Викторович; Dykyi, Oleh V.; Dykyi, Oleg V.; Макарова, Олександра O.; Макарова, О. O.; Макарова, Александра O.; Makarova, Oleksandra O.; Makarova, Alexandra O.; Терновський, Євгеній В.; Терновський, Є. В.; Терновский, Евгений В.; Ternovskyi, Yevhenii V.; Ternovsky, Eugeny V.
  We present a new mathematical approach to studying deterministic chaos and strange attractors in dynamics of nonlinear processes in atomic and molecular systems in an electromagnetic field. To treat chaotic dynamics of systems it is constructed effective scheme that includes new quantum-dynamic models (based on the finite-difference solution of the Schrödinger equation, optimized operator perturbation theory and realistic model potential for quantum systems) and advanced nonlinear analysis and a chaos theory methods such as power spectrum analysis, the correlation integral algorithm, the fractal method, the Lyapunov’s exponents and Kolmogorov entropy analysis, etc. Availability of multiple resonances with super little widths in spectrum of an atom in external magnetic field is treated and provided by interference phenomena and fluctuations. Dynamics of resonances in spectrum of diatomic molecule in the infrared electromagnetic field is considered and the topological and dynamical invariants are recalculated.
 • Документ
  Synthesis method for S-boxes satisfying the criterion of correlation immunity of Boolean and 4-functions
  (Taylor & Francis, 2022) Бакуніна, Олена Валеріївна; Бакуніна, О. В.; Бакунина, Елена Валерьевна; Bakunina, Olena V.; Bakunina, E. V.; Дикий, Олег Вікторович; Дикий, О. В.; Дикий, Олег Викторович; Dykyi, Oleh V.
  The improvement of cryptanalysis methods, in particular, using the mathematical apparatus of many-valued logic functions, determines the need to create methods for the synthesis of cryptographic primitives, first of all, S-boxes that satisfy the criteria of cryptographic quality both in the sense of component Boolean functions, and in the sense of their possible representations by functions of many-valued logic. The most important criterion characterizing the ability of the S-box, and hence, of the entire cryptographic transformation in which it is used, to resist attacks of correlation cryptoanalysis, is the criterion of the correlation immunity of component functions. At the moment, there are no methods for the synthesis of S-boxes that satisfy the criterion of correlation immunity both in the sense of component Boolean functions and in the sense of component functions of many-valued logic, which complicates the further development of symmetric cryptographic algorithms, considering their possible representation using many-valued logic functions. In this paper, we propose a method for the synthesis of a full class of S-boxes of length N=16 corresponding to both the criterion of the correlation immunity of component Boolean functions and the criterion of the correlation immunity of component 4-functions. With the help of the developed method, it was possible to construct a set of 18 304 S-boxes that satisfies the criterion of correlation immunity both in the sense of component Boolean functions and in the sense of component 4-functions. The synthesized class of S-boxes can be used to increase the diffusion and confusion of modern symmetric cryptographic algorithms, as well as to increase their protection against promising cryptanalysis attacks based on many-valued logic functions.
 • Документ
  Теорія ймовірностей та математична статистика : методичні вказівки до практичних занятьдля підготовки бакалаврів з галузі знань 12 «Інформаційні технології»
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2020) Бакуніна, Олена Валеріївна; Бакуніна, О. В.; Бакунина, Елена Валерьевна; Bakunina, Olena V.
  Мета та завдання даних методичних вказівок – надання студенту загальних рекомендацій для самостійної роботи над курсом та для виконання контрольних робіт під час вивчення дисципліни. Знати - основні визначення і теореми теорії випадкових подій, теорії випадкових величин, їх основні характеристики, закон великих чисел, центральну граничну теорему, елементи теорії випадкових процесів, елементи математичної статистики, основні поняття про перевірку статистичних гіпотез і критерії згод. Вміти використовувати результати самостійного пошуку, аналізу та синтезу інформації з різних джерел для ефективного рішення спеціалізованих задач професійної діяльності.
 • Документ
  Математичний аналіз: похідні, диференціали та їх застосування
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2020) Бакуніна, Олена Валеріївна; Бакуніна, О. В.; Бакунина, Елена Валерьевна; Bakunina, Olena V.
  Методичні вказівки містять теоретичні відомості про похідну, її фізичний та геометричний змісти, застосування похідної у дослідженні функцій та побудові графіків, диференціали та їх застосування у наближених обчисленнях. Кожна тема містить достатню кількість прикладів, рисунків, які супроводжують розглянуті поняття, позначення ,означення, правила, алгоритми досліджень. Призначено для студентів з метою закріплення лекційного матеріалу і підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Математичний аналіз».
 • Документ
  Методичні вказівки до лекційних та практичних занять з дискретної математики
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2020) Бакуніна, Олена Валеріївна; Бакуніна, О. В.; Бакунина, Елена Валерьевна; Bakunina, Olena V.
  Методичні вказівки містять рекомендації по вивченню розділів дисципліни “Дискретна математика”, контрольні запитання та завдання. Контрольна робота підкріплена прикладами розв’язання типових задач. Призначено для студентів Національного університету «Одеська юридична академія» за напрямом бакалаврської підготовки галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю 125 «Кібербезпека».