Андронов Ігор Володимирович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 40
 • Документ
  Судовий порядок встановлення факту проживання однією сім’єю з військовослужбовцем
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Андронов, Ігор Володимирович; Андронов, І. В.; Andronov, Ihor V.
 • Документ
  Юридичне значення малозначності цивільної справи
  (Одеса : Фенікс, 2019) Андронов, Ігор Володимирович; Андронов, І. В.; Andronov, Ihor V.
 • Документ
  Процесуальні документи в цивільному судочинстві : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Голубєва, Н. Ю.; Андронов, І. В.; Бут, І. О.; Andronov, I.; Golubieva, N.; But, I.
  Навчально-методичний посібник є навчальним виданням з методики викладання навчальної дисципліни «Процесуальні документи в цивільному судочинстві», яке, окрім викладу навчального матеріалу, містить методичні вказівки і рекомендації щодо викладання дисципліни та організації самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти закладів вищої освіти в процесі підготовки за спеціальністю 081 «Право».
 • Документ
  Про строки оскарження рішень третейських судів
  (Одеса : Фенікс, 2022) Андронов, Ігор Володимирович
 • Документ
  Про правову природу правил організації ефективного цивільного судочинства
  (Одеса : Фенікс, 2022) Андронов, Ігор Володимирович; Андронов, І. В.; Андронов, Игорь Владимирович; Andronov, Ihor V.
 • Документ
  Судові рішення в цивільному процесі України : монографія
  (Одеса : Юридична література, 2018) Андронов, Ігор Володимирович; Андронов, І. В.; Андронов, Игорь Владимирович; Andronov, Ihor V.
  Монографія присвячена одній з найбільш важливих та одночасно дискусійних тем в науці цивільного процесуального права - темі судових рішень. В монографії розглятуто зміст та сутність поняття "судове рішення" як узагальнюючої категорії в процесуальному законодавстві, що використовується для позначення всіх судових актів у цивільному процесі (рішення, ухвали, постанови та судового наказу), вдосконалено систему вимог, що предʼявляються до судових рішень, та запропоновано напрямки вдосконалення концепції законної сили судового рішення. В монографії також визначено сутність, зміст та особливості набрання законної сили окремими видами судових рішень у цивільному процесі. Монографія може бути цікавою та корисною для студентів, аспірантів та викладачів юридичних факультетів закладів вищої освіти, суддів та інших фахівців у сфері права.
 • Документ
  Аналіз прецедентної природи постанов Верховного Суду в цивільному процесі
  (ВД "Гельветика", 2018) Андронов, Ігор Володимирович; Андронов, Игорь Владимирович; Andronov, Igor V.
 • Документ
  Юридична сила судових доказів у цивільному процесі
  (Одеса : Фенікс, 2020) Андронов, Ігор Володимирович; Андронов, І. В.; Андронов, Игорь Владимирович; Andronov, Ihor V.
 • Документ
  Конфлікт інтересів у діяльності адвокатів-медіаторів
  (Одеса : Фенікс, 2021) Андронов, Ігор Володимирович; Андронов, І. В.; Андронов, Игорь Владимирович; Andronov, Ihor V.; Андронова, Вікторія Артурівна; Андронова, В. А.; Андронова, Виктория Артуровна; Andronova, Viktoriia A.
 • Документ
  Подолання правового пуризму в цивільному судочинстві
  (ВД "Гельветика", 2019) Андронов, Ігор Володимирович; Андронов, І. В.; Андронов, Игорь Владимирович; Andronov, Ihor V.
 • Документ
  Пред’явлення позову в електронній формі в цивільному судочинстві
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Андронов, Ігор Володимирович; Андронов, І. В.; Андронов, Игорь Владимирович; Andronov, Ihor V.
 • Документ
  «Доказування намірів» при забезпеченні позову
  (Одеса : Фенікс, 2021) Андронов, Ігор Володимирович; Андронов, І. В.; Andronov, Ihor V.
 • Документ
  Розподіл тягаря доказування у цивільних справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави
  (Одеса : Фенікс, 2019) Андронов, Ігор Володимирович; Андронов, І. В.; Andronov, Ihor V.
 • Документ
  Забезпечення доказів у цивільній справі шляхом огляду веб-сторінки в мережі інтернет
  (Одеса : Фенікс, 2017) Андронов, Ігор Володимирович
  У статті розглядаються проблемні питання використання електронних доказів в цивільному процесі. Зокрема, проаналізовано проблеми на рівні законодавчого регулювання. Виявлено проблеми щодо порядку та особливостей дослідження лектронних доказів, їх оцінки судом, що можуть виникнути на практиці, ізапропоновано шляхи вирішення таких проблем.
 • Документ
  Доказування та докази в цивільному судочинстві: навчально-методичний посібник
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Голубєва, Неллі Юріївна; Holubieva, Nelli Yu.; Андронов, Ігор Володимирович; Andronov, Ihor V.; Волкова, Наталія Василівна; Volkova, Nataliia V.; Голубєва, Н. Ю.; Андронов, І. В.; Волкова, Н. В.
  Навчально-методичний посібник є навчальним виданням з методики викладання навчальної дисципліни «Доказування та докази в цивільному судочинстві», яке, окрім викладу навчального матеріалу, містить методичні вказівки і рекомендації щодо викладання дисципліни та організації самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти закладів вищої освіти в процесі підготовки за спеціальністю 081 «Право».
 • Документ
  Розгляд сімейних та спадкових справ : навчально-методичний посібник
  (Одеса, 2022) Голубєва, Неллі Юріївна; Голубєва, Н. Ю.; Голубева, Нелли Юрьевна; Holubieva, Nelli Yu.; Андронов, Ігор Володимирович; Андронов, І. В.; Андронов, Игорь Владимирович; Andronov, Ihor V.; Волкова, Наталія Василівна; Волкова, Н. В.; Волкова, Наталия Васильевна; Volkova, Nataliia V.; Цал-Цалко, Юлія Юліївна; Цал-Цалко, Ю. Ю.; Цал-Цалко, Юлия Юлиевна; Tsal-Tsalko, Yuliia Yu.
  Видання визначає обсяг знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики майбутнього правознавця з дисципліни «Розгляд сімейних та спадкових справ», послідовність опанування навчальним матеріалом дисципліни з урахуванням міждисциплінарних зв’язків, методичні рекомендації щодо проведення практичних занять, завдання для самостійної роботи, складові оцінювання знань студентів, список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник розрахований на студентів та науково-педагогічних працівників юридичних закладів вищої освіти.
 • Документ
  Недостатність юридичної визначеності спрощеного позовного провадження
  (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019) Андронов, Ігор Володимирович; Андронов, І. В.; Andronov, Ihor V.
  У статті викладено наукові результати аналізу положень нової редакції Цивільного процесуального кодексу України та надано оцінку норм, які визначають порядок віднесення цивільних справ до категорії малозначних та призначення цивільних справ до розгляду в порядку спрощеного позовного провадження, з точки зору їх відповідності принципу юридичної визначеності. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання спрощеного позовного провадження з метою усунення суперечливості норм процесуального закону.
 • Документ
  Законна сила судової ухвали в цивільному судочинстві
  (Одеса, 2017) Андронов, Ігор Володимирович
  Дана наукова стаття присвячена вирішенню наукової проблеми щодо допустимості наділення судових ухвал в цивільному процесі законною силою. Зроблено висновок, що ухвала суду як судовий акт, який не вирішує матеріально-правовий спір по суті, не може набирати законної сили. Зроблено пропозиції щодо вдосконалення положень перспективного цивільного процесуального законодавства України, що визначають порядок набрання судовою ухвалою законної сили.
 • Документ
  Європейські стандарти у сфері цивільного судочинства : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі Національного університету «Одеська юридична академія» спеціальність – 081 «Право»
  (Одеса, 2021) Голубєва, Неллі Юріївна; Голубєва, Н. Ю.; Holubieva, Nelli Yu.; Андронов, Ігор Володимирович; Андронов, І. В.; Andronov, Ihor V.; Бут, Ілля Олександрович; Бут, І.О.
  Видання визначає обсяг знань, які повинен опанувати здобувачам відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики майбутнього науковця з дисципліни «Європейські стандарти у сфері цивільного судочинства», послідовність опанування навчальним матеріалом дисципліни з урахуванням міждисциплінарних зв’язків, методичні рекомендації щодо проведення практичних занять, завдання для самостійної роботи, складові оцінювання знань здобувачів, список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник розрахований на аспірантів та науково-педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Legal consequences of the invalidity of a transaction made by using information technology: problems of theory and practice
  (Universidad de la Amazonia, 2019) Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, І. В.; Давыдова, Ирина Виталиевна; Davydova, Iryna V.; Орзіх, Юрій Геннадійович; Орзіх, Ю. Г.; Орзих, Юрий Геннадиевич; Orzikh, Yurii H.; Самойленко, Георгій Валерійович; Самойленко, Г. В.; Самойленко, Георгий Валерьевич; Samoylenko, Georigiy V.; Андронов, Ігор Володимирович; Андронов, І. В.; Андронов, Игорь Владимирович; Andronov, Ihor V.; Писаренко, Марина Олександрівна; Писаренко, М. О.; Писаренко, Марина Александровна; Pysarenko, Maryna O.
  The article deals with the problem of determination of the peculiarities of legal consequences of invalidity of transactions committed with the use of modern information technologies. The authors believe that the development of modern information technologies has led to the emergence of «new» and «transitional» transactions. The object of the study is completely «new» transactions (for example, IT-transactions that are concluded on the Internet, including using the Blockchain technology) and «transitional transactions», which are only partially different in form and/or manner than traditional ones (for example, electronic transactions, transactions where the object is related to the IT-environment, etc.). As to the consequences of the recognition of transactions invalid, then, in the opinion of the authors, the basis is to take the general model of recognition of invalid transactions, which provides for restitution and compensation for damage. Particular attention should be paid to the recognition of invalid IT-transactions to the «a priori validity» of such transactions, which can create significant risks for users of the blockade software platform and make it difficult to protect their rights in the future. The results obtained is seen in the creation of a new concept of the law in the information society with the development of an appropriate legal mechanism for the protection of the rights of their participants, in particular, the concept of the invalidity of IT-transactions and their legal implications.