Котлубай Вячеслав Олексійович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 7 з 7
 • Документ
  Менеджмент : практикум
  (Одеса : Фенікс, 2023) Кібік, Ольга Миколаївна; Котлубай, Вячеслав Олексійович; Калмикова, Наталя Юріївна
  Практикум відповідає програмі навчальної дисципліни «Менеджмент». У практикумі представлено завдання, кейси, тести, питання для обговорення, питання для самоперевірки, теми доповідей, питання до екзамену, а також список рекомендованої літератури. Призначений для здобувачів вищої освіти, що отримують ступінь бакалавра у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 073 «Менеджмент», буде корисним для підготовки здобувачів, що отримують освіту з економічних, управлінських і правової спеціальностей.
 • Документ
  Недоліки та переваги створення інтеграційних структур
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Котлубай, Вячеслав Олексійович; Котлубай, Вячеслав Алексеевич; Kotlubai, Viacheslav O.
 • Документ
  Особливості передачі в оренду та концесію об'єктів портової інфраструктури
  (2013) Котлубай, В. О.; Котлубай, В. А.; Kotlubay, V. O.
 • Документ
  Передумови продовження портової реформи
  (Одеса : Фенікс, 2014) Котлубай, В. О.; Kotlubay, V. O.
  Україна є єдиною серед країн СНД, де реформування портового сектора здійснюється повільними темпами і де найдовше використовувалася державна модель управління портом, при якій всі аспекти його діяльності контролювалися державою. Відсутність достатньої уваги з боку уряду до потреб портової галузі, і в зв’язку з цим, відповідно, відсутність необхідних реформ стало однією з причин, чому Україна почала втрачати свої позиції на ринку світової морської торгівлі, відбулася часткова переорієнтація вантажопотоків, що проходять тепер в обхід території, це знизило можливість України конкурувати з іншими морськими державами. Автор статті вважає, що необхідно внести зміни до Закону України «Про морські порти України» стосовно пільгового режиму передачі у концесію інвесторам майна, що орендується. Доцільно розглянути питання щодо можливості отримання частини коштів від портових зборів у місцеві бюджети з метою їх заінтересованості у розвитку портів. Необхідно повернути до правового поля рибні та річкові порти.
 • Документ
  Доцільність та умови створення Українського міжнародного реєстру суден
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Котлубай, В'ячеслав Олексійович; Котлубай, Вячеслав Алексеевич; Kotlubaj, Vjacheslav
  The article is devoted the examines trends in the development of world shipping tonnage supply, position of the Ukrainian merchant fleet in the world freight market. The expediency of the establishment and functioning of the basic conditions of Ukrainian international ship registry.
 • Документ
  Розвиток морської туристичної індустрії
  (Одеса : Фенікс, 2013) Котлубай, В. О.; Котлубай, В. О.; Kotlubay, V.
 • Документ
  Доцільність та умови створення українського міжнародного реєстру суден
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Котлубай, В. О.; Kotlubay, V. A.
  Стаття присвячена розгляду тенденцій розвитку світових морських перевезень, пропозиції тоннажу, позиції українського торговельного флоту на світовому фрахтовому ринку. Обґрунтовується доцільність створення та основні умови функціонування Українського міжнародного реєстру суден.