Оборотов Ігор Гариславович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 8 з 8
 • Документ
  Каноническое право как правовая система
  (Одеса : Юридична література, 2012) Оборотов, Ігор Гариславович; Оборотов, Игорь Гариславович; Oborotov, Igor G.
  В статье анализируется каноническое (церковное) право и постулируется признание его самостоятельной правовой системой персонального характера. Исследование структуры канонико-правовой системы и наложение её на теоретическую модель структуры правовой системы позволяет убедиться в наличии у канонического права всех необходимых признаков правовой системы. Анализ предмета и методов канонико-правового регулирования используется для обозначения специфики канонического права.
 • Документ
  Об’єктивний і суб’єктивний виміри правового розвитку
  (2011) Оборотов, Ігор Гариславович; Оборотов, Игорь Гариславович; Oborotov, Igor G.
  У статті розглядаються об'єктивні риси процесу правового розвитку, а також його суб'єктивне сприйняття. У суб'єктивному вимірі правовий розвиток постає у формах прогресу і регресу, в об'єктивному аспекті він являє собою еволюцію або революцію. Акцентується увага на полілінійності процесів правового розвитку, що розглядаються з позицій цивілізаційного та синергетичного підходів.
 • Документ
  Часові межі існування правових норм
  (2011) Оборотов, Ігор Гариславович; Оборотов, Игорь Гариславович; Oborotov, Igor G.
  У статті стверджується, що час існування правової норми не є тотожним часу її життя і охоплює більш тривалий відрізок часу. Аналізується час існування нормативно-правового акта і стверджується, що в ньому слід виділяти кілька етапів, основним з яких є життя нормативно-правового акта.
 • Документ
  Канонічна правосуб'єктність : сутність і елементи
  (Миколаїв : Іліон, 2009) Оборотов, Ігор Гариславович; Оборотов, Игорь Гариславович; Oborotov, Igor G.
  У статті пропонується використання у сфері церковного (канонічного) права категорії «канонічна правосуб'єктність» за аналогією з секулярним правом. Розглядається взаємозв'язок між категорією правосуб'єктності і свободою волі як онтологічною якістю людини. Канонічна правосуб'єктність аналізується в контексті трьох її елементів: канонічної правоздатності, канонічної дієздатності та канонічної деліктоздатності. На думку автора, введення таких понять в науку церковного права дозволить вивести її на якісно новий рівень, що відповідає сучасному етапу розвитку юриспруденції.
 • Документ
  Темпоральний вимір правової реальності
  (Одеса : Юридична література, 2009) Оборотов, Ігор Гариславович; Оборотов, Игорь Гариславович; Oborotov, Igor G.
 • Документ
  Правові цінності у східноєвропейській та західноєвропейській традиціях : релігійний вимір
  (Одеса : Юридична література, 2008) Оборотов, Ігор Гариславович; Оборотов, Игорь Гариславович; Oborotov, Igor G.
 • Документ
  Проблеми розвитку часових характеристик джерел права
  (Одеса : Юридична література, 2006) Оборотов, Ігор Гариславович; Оборотов, Игорь Гариславович; Oborotov, Igor G.
 • Документ
  Темпоральні грані права
  (Миколаїв : Іліон, 2009) Оборотов, Ігор Гариславович; Оборотов, Игорь Гариславович; Oborotov, Igor G.
  В монографії здійснюється комплексне теоретико-правове дослідження проблеми співвідношення права й часу. Правовий час подається як невід’ємний атрибут правової реальності і має три форми: реальний, концептуальний і перцептуальний час. При розгляді часового середовища права увага звертається на процес правового розвитку, який розгортається у часі, і темпоральну дію правових норм. Зазначається, що право намагається вплинути за допомогою своїх регулятивних властивостей на певні часові параметри діяльності, отже законодавчого закріплення набувають строки й терміни. Окремій теоретичній розробці піддається проблема давності. Аналізу піддаються формально-визначені та оціночні темпоральні поняття, що використовуються в законодавстві.