Степаненко Андрій Сергійович, Степаненко Андрей Сергеевич, Stepanenko Andriy S.

Постійний URI для цього зібрання

к.ю.н., асистент кафедри кримінального процесу

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 21
 • Документ
  Сучасні проблеми кримінального та кримінально-процесуального права : методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»
  (Одеса : Фенікс, 2024) Горбачова Ірина Михайлівна; Іванова Вероніка Петрівна; Колодін Денис Олексійович; Степаненко Оксана Василівна; Тімофєєва Лілія Юріївна ; Хімченко Світлана Анатоліївна; Волошина Владлена Костянтинівна; Завтур Віктор Андрійович; Підгородинська Анастасія Вікторівна; Пожар Вадим Георгійович; Ракіпова Інна Василівна; Смирнов Максим Іванович; Степаненко Андрій Сергійович; Торбас Олександр Олександрович
  Методичні рекомендації призначені для здобувачів вищої освіти галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», з метою закріплення лекційного матеріалу та підготовки до практичних занять з дисципліни «Сучасні проблеми кримінального та кримінально-процесуального права». Містять завдання до практичних занять та самостійної роботи.
 • Документ
  Щодо доцільності існування інституту понятих у кримінальному провадженні в умовах воєнного стану і поза ним
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Степаненко, Андрій Сергійович; Степаненко, А. С.; Stepanenko, Andrii S.
 • Документ
  Міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні
  (Одеса : Національний університет "Одеська юридична академія", 2022) Зуєв, В. В.; Зуєв, Володимир Вікторович; Zuiev, Volodymyr V.; Гловюк, І. В.; Гловюк, Ірина Василівна; Hloviuk, Iryna V.; Підгородинська, А. В.; Підгородинська, Анастасія Вікторівна; Pidhorodynska, Anastasiia V.; Степаненко, А. С.; Степаненко, Андрій Сергійович; Туляков, В. О.; Туляков, Вячеслав Олексійович; Tuliakov, Viacheslav O.; Малахова, О. В.; Малахова, Ольга Валентинівна; Malakhova, Olha V.
  Навчальний посібник присвячено основним характеристикам міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні, аналізу профільного законодавства національного та міжнародного рівня за умов євроінтеграційних процесів. Призначено для студентів спеціальності 081 «Право», аспірантів, викладачів закладів вищої юридичної освіти, а також для суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів, представників інших юридичних професій.
 • Документ
  Щодо окремих питань доказування домашнього насильства
  (Одеса, 2022) Степаненко, Андрій Сергійович; Степаненко, А. С.; Stepanenko, Andrii S.; Степаненко, Оксана Василівна; Степаненко, О. В.; Stepanenko, Oksana V.
 • Документ
  Питання уніфікації КК України в частині кваліфікуючих ознак складів злочинів
  (ВД "Гельветика", 2018) Степаненко, Андрій Сергійович; Степаненко, А. С.; Степаненко, Андрей Сергеевич; Stepanenko, Andrii S.; Степаненко, Оксана Василівна; Степаненко, Оксана Васильевна; Stepanenko, Oksana V.
 • Документ
  Право на перегляд вироку: довічне позбавлення волі у практиці Європейського суду з прав людини
  (ВД "Гельветика", 2019) Степаненко, Андрій Сергійович; Степаненко, А. С.; Степаненко, Андрей Сергеевич; Stepanenko, Andrii S.
 • Документ
  Life-imprisonment penalty in the European Court of Human Rights case-law: Ukraine perspective
  (Odesa : Publishing house “Helvetika”, 2019) Степаненко, Андрій Сергійович; Степаненко, А. С.; Степаненко, Андрей Сергеевич; Stepanenko, Andrii S.; Stepanenko, A. S.
 • Документ
  Стандарт доказування «поза розумним сумнівом» у судовій практиці Міжнародного кримінального суду та судів ad hoc
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Степаненко, Андрій Сергійович; Степаненко, А. С.; Степаненко, Андрей Сергеевич; Stepanenko, Andrii S.
 • Документ
  Criminal Procedure. Special Part : manual
  (Odessa : Feniks, 2022) Аркуша, Лариса Ігорівна; Аркуша, Л. І.; Arkusha, Larysa I.; Степаненко, Андрій Сергійович; Stepanenko, Andrii S.; Степаненко, А. С.; Степаненко, Оксана Василівна; Stepanenko, Oksana V.; Степаненко, О. В.
  The manual is designed for students of Criminal Procedure course for preparation to lessons and selfstudy. The manual consists of synopsis of the lectures course, seminar programme with questions and reading sections, questions for exam preparation and learning resources. It would be helpful for legal scholars, students, legal practitioners and anyone interested in criminal process of Ukraine.
 • Документ
  Criminal Procedure. General Part : manual
  (Odessa : Feniks, 2022) Торбас, Олександр Олександрович; Torbas, Oleksandr O.; Торбас, О. О.; Степаненко, Андрій Сергійович; Stepanenko, Andrii S.; Степаненко, А. С.; Мурзановська, Аліна Владиславівна; Murzanovska, Alina V.; Мурзановська, А. В.
  The manual is designed for students of Criminal Procedure course for preparation to lessons and self-study. The manual consists of synopsis of the lectures course, seminar programme with questions and reading sections, questions for exam preparation and learning resources. It would be helpful for legal scholars, students, legal practitioners and anyone interested in criminal process of Ukraine.
 • Документ
  Стандарт доказування «поза розумним сумнівом» у кримінальному провадженні Нової Зеландії
  (Одеса, 2021) Степаненко, Андрій Сергійович; Степаненко, А. С.; Степаненко, Андрей Сергеевич; Stepanenko, Andrii S.
 • Документ
  Criminal Liability for Provoking Bribery
  (Universidad del Zulia, 2021) Степаненко, Оксана Василівна; Степаненко, О. В.; Степаненко, Оксана Васильевна; Stepanenko, Oksana V.; Степаненко, Андрій Сергійович; Степаненко, А. С.; Степаненко, Андрей Сергеевич; Stepanenko, Andrii S.; Stepanenko, Andriy; Шепотько, Марина Андріївна; Шепотько, М. А.; Шепотько, Марина Андреевна; Shepotko, Maryna A.
  In modern conditions of development of public relations complication of activity of law enforcement agencies is observed. This is due to new challenges in the law enforcement system, including the fight against high levels of the organization and the criminal professionalism of corrupt individuals. Because of this, it is challenging for operational units to identify specific facts of illegal actions with the help of operational and investigative measures. At the same time, the fight against crime by establishing high quantitative indicators of disclosure remains one of the principles of law enforcement in Ukraine, including sometimes deviating from those means established by law. Therefore, the problem of provoking bribery is relevant for scholars of the legislator and law enforcement. The object of the study is criminal liability for provoking bribery. The research methodology consists of such methods as the dialectical method, analytical method, historical method, method of analysis of legal documents, articles, and monographs, method of generalization, comparison, synthesis, and modeling method. The authors identified the features of such liability to clarify the problematic issues of qualification of provoking bribery, and to distinguish the distinctive features of prosecution from other types of crimes.
 • Документ
  Reconciliation of the Parties as a Way to Solve the Criminal-Legal Conflict
  (Editorial Primmate S. A. S., 2020) Степаненко, Оксана Василівна; Степаненко, О. В.; Степаненко, Оксана Васильевна; Stepanenko, Oksana V.; Степаненко, Андрій Сергійович; Степаненко, А. С.; Степаненко, Андрей Сергеевич; Stepanenko, Andrii S.; Stepanenko, Andriy; Ісраєлян, Алік Олександрович; Ісраєлян, А. О.; Исраелян, Алик Александрович; Israielian, Alik O.; Israielian, Alik
  The article explores the problem of resolving a criminal-legal conflict (which involves a person who has committed a socially dangerous act) through reconciliation. The relevance of the research topic is due to the fact that the legal conflict requires a binding solution, as it affects the most important social values. The purpose of this article is to disclose the nature and importance of reconciliation as a way of resolving a criminal-legal conflict. The authors used an analysis method, a synthesis method, a logical method, a historical method, and a formal legal method to write this article. According to the results of the study, the authors concluded that the application of criminal liability for reconciliation of the perpetrator with the victim is effective for all parties to the criminal-legal conflict. Moreover, for the state as a party to the criminal-legal conflict, such a way of resolving, is also effective because of the fact that the achievement of the tasks of criminal responsibility with the minimum cost of resources is the restoration of the rights of the victim.
 • Документ
  Implementing ICT into language and law classroom to develop law students’ communicative competence
  (Information Technologies and Learning Tools, 2021) Юлінецька, Юлія Василівна; Юлінецька, Ю. В.; Юлинецкая, Юлия Васильевна; Yulinetska, Yuliia V.; Yulinetskaya, Yuliya V.; Бабій, Оксана Юріївна; Бабій, О. Ю.; Бабий, Оксана Юрьевна; Babii, Oksana Yu.; Гловюк, Ірина Василівна; Гловюк, І. В.; Гловюк, Ирина Васильевна; Hloviuk, Iryna V.; Степаненко, Андрій Сергійович; Степаненко, А. С.; Степаненко, Андрей Сергеевич; Stepanenko, Andrii S.; Stepanenko, Andriy S.; Пашковський, Микола Іванович; Пашковський, М. І.; Пашковский, Николай Иванович; Pashkovskyi, Mykola I.
  The new context of changes in labour-market requirements calls for development of foreign language communication competence and use of technologies that promote professional life-long learning. Individual characteristics necessary for a professional to integrate into the international socio-cultural environment have recently been challenged particularly because of growing demands to the ability to communicate, be autonomous and responsible for the achieved learning outcomes. A switch of the European higher education content to the competence-based learning contributes to the development of the mentioned characteristics and competence. Further, the National Qualifications Framework of Ukraine (7 Level, Second cycle (Master)) envisages mastering foreign language communicative competence in professional activities. This research addresses the issue of ICT tools application in the development of foreign language communicative competence of law students during individual study. We focus on blended learning model, which is combination of traditional and distance learning approaches. To conduct the research, focus groups were defined and examined; relevant authentic material (the VOTA, HUDOC database, and CURIA case-law database) analysed; and the most appropriate ICT tools established. The department of foreign languages of the National University "Odessa Academy of Law" designed, tested, piloted and uploaded the on-line dictionary "gLAWssary"; developed and recorded the video course "Legal English in Use" which is offered on the university website. The results indicate that the on-line dictionary and video course supplemented by the workbook are powerful tools to promote professional life-long learning and that individual study skills are central to this task. This finding suggests that a thoroughly elaborated course with the relevant ICT tools could be the basis for building foreign language communicative competence of future lawyers.
 • Документ
  Співвідношення стандарту доказування "поза розумним сумнівом" та внутрішнього переконання
  (2017) Степаненко, Андрій Сергійович; Степаненко, Андрей Сергеевич; Stepanenko, Andrii S.
 • Документ
  Щодо обмеженості презумпції невинуватості
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Степаненко, Андрій Сергійович; Степаненко, Андрей Сергеевич; Stepanenko, Andrii S.
 • Документ
  Проблемні питання діяльності Державного бюро розслідувань
  (Одеса : Юридична література, 2018) Степаненко, Андрій Сергійович; Степаненко, Андрей Сергеевич; Stepanenko, Andrii S.
 • Документ
  Предмет доказывания: сущность и понятие
  (2014) Степаненко Андрій Сергійович; Степаненко Андрей Сергеевич; Stepanenko Andriy S.
  Статья посвящена исследованию предмета доказывания в уголовном процессе Украины. На основании анализа законодательства и научной литературы выявлена структура предмета доказывания и выделены его составные элементы. Определено, что наряду с предметом доказывания имеет место локальный предмет доказывания при выявлении фактических обстоятельств производства.
 • Документ
  Стандарт доказування «поза розумним сумнівом» у кримінальному провадженні
  (2017-03-04) Степаненко, Андрій Сергійович; Степаненко, Андрей Сергеевич; Stepanenko, Andriy S.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2016. Дисертація є першим у вітчизняній науці спеціальним комплексним дослідженням стандарту доказування «поза розумним сумнівом» у кримінальному провадженні на основі міжнародного та європейського досвіду в умовах дії КПК України 2012 р. У дисертації з'ясовано основні вектори розвитку стандарту доказування «поза розумним сумнівом», визначено поняття стандарту доказування «поза розумним сумнівом», його місце в системі стандартів доказування, а також мету доказування з позиції стандарту доказування «поза розумним сумнівом». Проаналізовано практику застосування та визначення стандарту доказування «поза розумним сумнівом» на національному (Австралія, Грузія, Канада, КНР, Нова Зеландія, РФ, СК, США, ФР, ФРН) та міжнародному (ЄСПЛ, МКС, МТКЮ, МТР) рівнях. Окрему увагу приділено перспективам застосування стандарту доказування «поза розумним сумнівом» у вітчизняному кримінальному процесуальному законодавстві та доктрині, де було розглянуто співвідношення стандарту доказування «поза розумним сумнівом» з внутрішнім переконанням, вирішенням цивільного позову та міжгалузевою преюдицією. Сформульовано науково-обґрунтовані пропозиції щодо внесення змін та доповнень до КПК України щодо дії стандарту доказування «поза розумним сумнівом» у кримінальному провадженні.
 • Документ
  Основные векторы развития и становления стандарта доказывания "вне разумного сомнения"
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Степаненко, Андрій Сергійович; Степаненко, Андрей Сергеевич; Stepanenko, Andriy S.