Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Том 11

Постійний URI для цього зібрання

Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Т. 11. – 488 с.

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 48