Глиняна Катерина Михайлівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 40
 • Документ
  Сімейне право : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Глиняна, Катерина Михайлівна; Глиняна, К. М.; Hlyniana, Kateryna M.; Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Safonchyk, Oksana I.; Спасова, Катерина Іванівна; Спасова, К. І.; Spasova, Kateryna I.
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Сімейне право». Посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками по кожній темі, плани практичних занять, питання для самостійної роботи студентів. У посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять, заліку, іспиту. Навчально-методичний посібник розрахований на студентів та науково-педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Цивільне право. Частина ІІ : практикум
  (Одеса: Фенікс, 2023) Адаховська, Надія Сергіївна; Адаховська, Н. С.; Adakhovska, Nadiia S.; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецька, О. М.; Bernaz-Lukavetska, Olena M.; Глиняна, Катерина Михайлівна; Глиняна, К. М.; Hlyniana, Kateryna M.; Завальнюк, Сергій Володимирович; Завальнюк, С. В.; Zavalniuk, Serhii V.; Зубар, Володимир Михайлович; Зубар, В. М.; Zubar, Volodymyr M.; Кривенко, Юлія Василівна; Кривенко, Ю. В.; Kryvenko, Yuliia V.; Калітенко, Оксана Михайлівна; Калітенко, О. М.; Kalitenko, Oksana M.
  Практикум містить методичні вказівки до курсу «Цивільне право», в яких визначено питання теми, нормативні правові акти, літературні джерела та завдання.
 • Документ
  Забезпечення прав дітей в умовах воєнного стану
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Глиняна, Катерина Михайлівна; Глиняна, К. М.; Hlyniana, Kateryna M.
 • Документ
  Сімейне право : навчально-методичний посібник для студентів факультету цивільної та господарської юстиції
  (Одеса : Фенікс, 2020) Спасова, Катерина Іванівна; Глиняна, Катерина Михайлівна; Сафончик, Оксана Іванівна
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Сімейне право», які розроблені відповідно до навчальної програми для студентів 3 курсу факультету цивільної та господарської юстиції Національного університету «Одеська юридична академія» (дисципліна читається у 5 семестрі). Посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками по кожній темі, плани практичних занять, питання для самостійної роботи студентів. У посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять, заліку. Навчально-методичний посібник розрахований на студентів та науково- педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Основи римського приватного права : Навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр», за спеціальністю 081 «Право» у Національному університеті «Одеська юридична академія». Видання шосте, доповнене та перероблене
  (Одеса : Фенікс, 2023) Харитонов, Євген Олегович; Глиняна, Катерина Михайлівна; Давидова, Ірина Віталіївна; Зубар, Володимир Михайлович; Кривенко, Юлія Василівна; Омельчук, Олександр Сергійович; Сафончик, Оксана Іванівна; Спасова, Катерина Іванівна; Веретельник, Анна Ігорівна
 • Документ
  Цивільне право України. Частина 2 : Навчально-методичний посібник для здобувачів передвищої освіти освітнього ступеня «фаховий молодший бакалавр», за спеціальністю 081 «Право» у юридичному фаховому коледжі Національного університету «Одеська юридична академія». Друге видання
  (Одеса : Фенікс, 2023) Давидова, Ірина Віталіївна; Сафончик, Оксана Іванівна; Глиняна, Катерина Михайлівна; Журило, Сергій Сергійович; Мельник, Олександр Володимирович; Спасова, Катерина Іванівна
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Цивільне право України (ч. 2)», розроблені відповідно до освітньої програми для здобувачів передвищої освіти освітнього ступеня «фаховий молодший бакалавр», за спеціальністю 081 «Право» у юридичному фаховому коледжі Національного університету «Одеська юридична академія». Посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками по кожній темі, плани практичних занять, питання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти. Наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять, заліку. Розрахований на здобувачів юридичної освіти та науково-педагогічних працівників юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Забезпечення прав та охоронюваних законом інтересів дитини міжнародно-правовими актами
  (Одеса : Фенікс, 2019) Глиняна, Катерина Михайлівна; Глиняна, К. М.; Hlyniana, Kateryna M.
 • Документ
  ІТ-право та інформаційна безпека : навчально-методичний посібник для здобувачів передвищої освіти освітнього ступеня «фаховий молодший бакалавр», за спеціальністю 081 «Право» у юридичному фаховому коледжі Національного університету «Одеська юридична академія»
  (Одеса, 2023) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Некіт, Катерина Георгіївна; Некіт, К. Г.; Глиняна, Катерина Михайлівна; Глиняна, К. М.; Матійко, Микола Володимирович; Матійко, М. В.; Мельник, Олександр Володимирович; Мельник, О. В.
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «ІТ-право та інформаційна безпека», які розроблені відповідно до навчальної програми для здобувачів передвищої освіти освітнього ступеня «фаховий молодший бакалавр», за спеціальністю 081 «Право» у юридичному фаховому коледжі Національного університету «Одеська юридична академія». Практикум містить програму навчальної дисципліни, плани практичних занять, питання для самостійної роботи. У навчально-методичному практикумі наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять, виконання самостійної роботи, заліку. Практикум розрахований на здобувачів та науково-педагогічних працівників передвищих юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Значення римського приватного права для формування правової системи Європи
  (Фенікс, 2018) Глиняна, Катерина Михайлівна; Глиняна, К. М.; Hlyniana, Kateryna M.
 • Документ
  Міжнародні договори в системі сімейного законодавства України та ЄС
  (ВД "Гельветика", 2019) Глиняна, Катерина Михайлівна; Глиняна, К. М.; Глиняная, Екатерина Михайловна; Hlyniana, Kateryna M.
 • Документ
  Захист прав дитини в умовах пандемії
  (Одеса : Фенікс, 2020) Глиняна, Катерина Михайлівна
 • Документ
  Формування категорії «інтерес дитини» у сімейному праві України
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Глиняна, Катерина Михайлівна; Глиняна, К. М.; Глиняная, Екатерина Михайловна; Hlyniana, Kateryna M.
 • Документ
  Проблеми захисту прав дитини в умовах пандемії
  (Чернівці, 2021) Глиняна, К. М.; Глиняна, Катерина Михайлівна; Глиняная, Екатерина Михайловна; Hlyniana, Kateryna M.
 • Документ
  Philosophical and methodological basis of the property institute study
  (ASERS Publishing, 2019) Кізлова, Олена Сергіївна; Кізлова, О. С.; Кизлова, Елена Сергеевна; Kizlova, Olena S.; Глиняна, Катерина Михайлівна; Глиняна, К. М.; Глиняная, Екатерина Михайловна; Hlyniana, Kateryna M.; Денисяк, Наталя Миколаївна; Денисяк, Н. М.; Денисяк, Наталья Николаевна; Denysiak, Natalia M.; Андрієнко, Валентина Володимирівна; Андрієнко, В. В.; Андриенко, Валентина Владимировна; Andriienko, Valentyna V.; Гриняк, Олег Богданович; Гриняк, О. Б.; Hryniak, Oleh B.
  The research analyses the main conceptual philosophical and methodological approaches to the comprehension of the property institute as a complex legal institution. The main philosophical and methodological aspects and concepts used in the study of the essence, legal nature and genesis of the property institute in the modern legal field are considered. The issue of the property institute in the context of philosophical analysis, its economic, legal, subjective and objective features and conceptual content are investigated. It is necessary to apply the main philosophical and methodological concepts while analyzing and studying of law in and of itself and the property institute in particular. This assertion is based on the fact that the relevance of philosophical comprehension of the law phenomenon as a whole, and certain legal phenomena in particular, is associated with both practical issues of the society’s development, and theoretical issues, directly related to the ideological and methodological support of law. It is established, that the fundamentality of the issue being solved in science is determined by the required degree of awareness of the integrity of scientific significance. Philosophical approach as a holistic form of methodological analysis can become a means of such awareness.
 • Документ
  Concept and features of religious marriage
  (Editorial Primmate S. A. S., 2019) Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Сафончик, Оксана Ивановна; Safonchyk, Oksana I.; Глиняна, Катерина Михайлівна; Глиняна, К. М.; Глиняная, Екатерина Михайловна; Hlyniana, Kateryna M.; Мельник, Олександр Володимирович; Мельник, О. В.; Мельник, Александр Владимирович; Melnyk, Oleksandr V.; Плюшко, Дмитро Сергійович; Плюшко, Д. С.; Плюшко, Дмитрий Сергеевич; Pliushko, Dmytro S.
  The urgency of the research of the topic of the article is that according to the legislation of Ukraine the marriage ceremony is not the basis for the occurrence of rights and duties of a spouse to a woman and a husband, except for cases when the religious ritual of marriage took place before the creation or restoration of state bodies of registration of acts of civil status. The object of the research article was the problem of recognition of religious marriage at the state level. The authors argue that the state could recognize religious marriages as evidence and a form of detection and recognition of mutual responsibilities between a man and a woman who, for whatever reason, did not register their marriage with the state body of the National Civil Registration Authority, but live by one family and act in the interests of children. The article states that in many countries a religious marriage has the same legitimate power as the marriage registered with the relevant state authorities. The authors of the article in the conclusions suggest amending the legislation of Ukraine to recognize a religious marriage as valid, with the condition that the spouse will subsequently register it in the state bodies of the National Civil Registration Authority. Subsequent registration shall take place not later than five years after the marriage was made through a religious rite during the period of the status of the temporarily occupied territories, or not later than two years after the abolition of the status of the temporarily occupied territories.
 • Документ
  Civil legal relations in the context of adaptation of civil legislation to the legislation of the EU countries in the digital age
  (Modern Education & Computer Science Press, 2021) Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Сафончик, Оксана Ивановна; Safonchyk, Oksana I.; Кізлова, Олена Сергіївна; Кізлова, О. С.; Кизлова, Елена Сергеевна; Kizlova, Olena S.; Глиняна, Катерина Михайлівна; Глиняна, К. М.; Глиняная, Екатерина Михайловна; Hlyniana, Kateryna M.; Мазуренко, Світлана Вікторівна; Мазуренко, С. В.; Мазуренко, Светлана Викторовна; Mazurenko, Svitlana V.
  An essential area is the creation of a single digital market between the EU and Ukraine through information technology. Purpose: to investigate and analyze civil law relations in the field of adaptation of Ukrainian civil law to civil law regulations of the EU. The object of research: Ukrainian civil law and civil law of the EU. The subject of the study is civil law in the context of adaptation of civil law to the legislation of the EU. The following methods of scientific cognition were used during the research: semantic, historical, comparison, analysis and synthesis, generalization. The results of the study show that the harmonization of the legal system of Ukraine with EU law is caused by several goals: successful integration of Ukraine into the EU, legal reforms based on the positive example of EU countries, promoting access of Ukrainian enterprises to the EU market; attracting foreign investment, increasing the welfare of Ukrainian citizens. The adaptation includes three stages, the final of which is the preparation of an expanded program of harmonization of Ukrainian legislation with EU legislation. In the process of adaptation, it is important to take into account the legal history, tradition, features and mentality of Ukraine and before borrowing legal structures to analyze the feasibility of their application in the Ukrainian legal field.
 • Документ
  Current Issues of Recodification of Civil Legislation of Ukraine in the Context of European Integration Processese
  (Editorial Primmate S. A. S., 2020) Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Сафончик, Оксана Ивановна; Safonchyk, Oksana I.; Глиняна, Катерина Михайлівна; Глиняна, К. М.; Глиняная, Екатерина Михайловна; Hlyniana, Kateryna M.; Еннан, Руслан Євгенович; Еннан, Р. Є.; Эннан, Руслан Евгеньевич; Ennan, Ruslan Ye.
  Civil law plays an important social role, namely, the regulation of property and personal non-property relations, which all members of society are without exception. The Civil Code is often called the economic constitution of the state. Accordingly, the quality of civil law ultimately depends on the well-being of each individual. In addition, the improvement of the current legislation of Ukraine is a prerequisite for deepening the integration processes with the European Community. Thus, timely alignment of current legislation with current realities, part of which is the recoding of civil law, is certainly an important function of every state. The object of the study is the public relations that arise in connection with the recoding of civil law. The subject of the study was the normative acts of Ukraine, international normative acts, civil law doctrine. Scientific research methods such as analysis method, synthesis method, induction methods, and deduction method, and special-legal research methods, such as legal-dogmatic method and method of interpretation of legal norms, were used for the study. It can be conclude that Articles 387 and 391 of the Civil Code of Ukraine should be supplemented by the notions of the vindication and negatoria claims. In addition, there is a problem of competition vindication, restitution and condictia in Art. 1212 of the Civil Code of Ukraine. Secondly, the mechanism for transferring the rights and obligations of the buyer should be more explicit. Thirdly, there is a need to improve the statute of limitations according to the civil law of Ukraine.
 • Документ
  Формування та розвиток національних та міжнародно-правових актів щодо регулювання правовідносин усиновлення
  (Одеса, 2017) Глиняна, Катерина Михайлівна
  У статті аналізуються основні етапи формування і розвитку національного і міжнародного законодавства, яке регулює правовідносини усиновлення дітей. Послідовно описується розвиток законодавства, зміна його осно-внихпринципів щодо інституту усиновлення, встановлення міжнародних стандартів, реформування національного законодавства і т.д.
 • Документ
  Міжнародні стандарти охорони та захисту житлових прав та законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
  (Одеса : Гельветика, 2019) Глиняна, Катерина Михайлівна; Глиняна, К. М.; Hlyniana, Kateryna M.
  Головною метою цієї роботи є аналіз проблеми, пов’язаної із правом власності на житло дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та рекомендації щодо цих питань, які визначаються в міжнародно-правових актах.