Дишкантюк Оксана Володимирівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 10 з 10
 • Документ
  Clustering in the hospitality industry: theoretical and managerial aspects
  (Дніпро, 2023) Каламан, Ольга Борисівна; Каламан, О. Б.; Дишкантюк, Оксана Владимировна; Дишкантюк, О. В.; Власюк, Каріна Вікторівна; Власюк, К. В.
 • Документ
  Підприємницький потенціал малого та середнього бізнесу індустрії гостинності
  (Кременчук, 2023-03-23) Каламан, Ольга Борисівна; Каламан, О. Б.; Дишкантюк, Оксана Владимировна; Дишкантюк, О. В.; Власюк, Каріна Вікторівна; Власюк, К. В.
 • Документ
  Communication process as an important structural element of modern enterprise management
  (Львів-Торунь : Liha-Pres, 2023-03-10) Kalaman, Olga В.; Каламан, Ольга Борисівна; Dyshkantiuk, Oksana V.; Дишкантюк, Оксана Володимирівна; Vlasiuk, Karina V.; Власюк, Каріна Вікторівна
 • Документ
  Особливості управління підприємствами готельно-ресторанного бізнесу в рамках концепції сталого туризму
  (Хмельницький : Хмельницький національний університет, 2022-12-16) Каламан, Ольга Борисівна; Каламан, О. Б.; Дишкантюк, Оксана Владимировна; Дишкантюк, О. В.; Власюк, Каріна Вікторівна; Власюк, К. В.
 • Документ
  Комунікативні процеси в системі управління персоналом індустрії гостинності
  (2023) Каламан, Ольга Борисівна; Каламан, О. Б.; Дишкантюк, О. В.; Дишкантюк, Оксана Володимирівна; Власюк, Каріна Вікторівна; Власюк, К. В.
  В статті наведено важливість та основні характеристики ефективних комунікацій на підприємствах індустрії гостинності. Показана роль та перспективи розвитку галузі. Запропоновано висновок щодо важливості внутрішньої комунікації на підприємствах індустрії гостинності як основної складової системи управління персоналом. Поставлена мета щодо з’ясування та виокремлення проблем комунікативних процесів в системі управління персоналом індустрії гостинності шляхом дослідження внеску в управління людськими ресурсами, теорію комунікації та внутрішній маркетинг через систематизацію теоретичних та емпіричних знань про роль комунікації на підприємствах індустрії гостинності, була досягнута. Зображені напрями подальших досліджень щодо розробки питань впливу інформаційно-комунікаційних технологій на комунікацію з керівництвом і колегами, та змінні, що модерують зв'язок між комунікацією і задоволеністю.
 • Документ
  Дефініція сутності менеджменту маркетингових комунікацій на підприємствах готельно-ресторанного господарства
  (2022) Каламан, Ольга Борисівна; Каламан, О. Б.; Kalaman, Olga В.; Дишкантюк, Оксана Володимирівна; Дишкантюк, О. В.; Dyshkantiuk, Oksana V.; Власюк, К. В.; Власюк, Каріна Вікторівна; Vlasiuk, Karyna V.
  Метою статті було з’ясування дефініції сутності менеджменту маркетингових комунікацій на підприємствах готельно-ресторанного господарства. Запропонована мета була досягнута шляхом вивчення та систематизації наукових здобутків дослідників щодо ефективного управління комунікаційним процесом із клієнтами шляхом раціонального використання маркетингових комунікацій на підприємствах готельно-ресторанного господарства. Управління маркетинговими комунікаціями на підприємствах готельно-ресторанного господарства часто зосереджуються на взаємозв'язку між різними маркетинговими заходами та різними аспектами взаємовідносин з клієнтами. У статті сформульовано висновки та запропонований напрям подальших досліджень. Результати дослідження сприяють розумінню взаємовідносин між споживачем і підприємством готельно-ресторанного господарства, створюють основу для управління маркетингом
 • Документ
  Формування ефективних комунікацій на підприємствах індустрії гостинності як механізм підвищення якості управління персоналом
  (2023) Каламан, Ольга Борисівна; Каламан, О. Б.; Дишкантюк, Оксана Володимирівна; Дишкантюк, О. В.; Власюк, Каріна Вікторівна; Власюк, К. В.
  У статті розглянуто особливості комунікаційного процесу на підприємствах індустрії гостинності, запропоновано напрями їх удосконалення, розглянуто структуру комунікаційного процесу та його вузькі місця, бар’єри та проблеми формування ефективних комунікацій на підприємстві. Метаю статті, яка полягала у з’ясуванні та виокремленні особливості формування ефективних комунікацій як механізму підвищення якості управління персоналом саме на підприємствах індустрії гостинності, була досягнута. Завдання статті щодо з’ясування сутності поняття комунікації та комунікаційного процесу, виявлення критеріїв оцінки їх ефективності та надання рекомендацій щодо посилення таких комунікацій для підприємств індустрії гостинності, були виконані. Виокремлено перспективні напрями дослідження, які мають бути зосереджені у аналізі впливу невербальних комунікацій на їхню ефективність з точки зору управління персоналом на підприємствах індустрії гостинності.
 • Документ
  Modern communication management paradigm in the hospitality industry enterprises
  (2022) Каламан, Ольга Борисівна; Каламан, О. Б.; Дишкантюк, Оксана Володимирівна; Дишкантюк, О. В.; Власюк, Каріна Вікторівна; Власюк, К. В.; Kalaman, Olga В.; Dyshkantiuk, Oksana V.; Vlasiuk, Karina V.
  The article is devoted to proving the importance and exclusivity of the modern paradigm of communication management in the hospitality industry. The purpose of the study, outlined as an analysis of existing theories and identification of features of the modern paradigm of communication management in the hospitality industry, has been realized. It is shown that communications between the management and the managed systems are carried out through direct and feedback. The study of theoretical approaches to the key characteristics of information and communication in the management system of a hospitality industry enterprise has made it possible to identify differences in the interpretation of researchers associated with a shift in emphasis on certain aspects of information exchange, and to move on to considering communication as a process of information exchange both within the enterprise and with the external environment aimed at achieving its goals.
 • Документ
  Індустрія гостинності та туризм в умовах COVID-19: світова практика та українські реалії
  (2021) Дишкантюк, Оксана Володимирівна; Дишкантюк, О. В.; Потьомкін, Л. М.; Потьомкін, Леонід Миколайович; Власюк, К. В.; Власюк, Каріна Вікторівна
  Сектори індустрії гостинності, зокрема туристичний, готельний і ресторанний бізнес, індустрія розваг та транспорт, найбільше постраждали від пандемії COVID-19. У статті здійснено аналіз світового досвіду, який показує два підходи до подолання кризи: перший підхід – доступні лінії кредитування, другий – відтермінування сплати податкових та боргових зобов’язань. Проаналізовано динаміку туристичних потоків України та вплив пандемії COVID-19 на сектори гостинності. Вітчизняний туристичний бізнес не врахував повною мірою еволюцію попиту потенційних туристів, не запропоновано конкурентоспроможні інноваційні туристичні продукти. Цей фактор у поєднанні з іншими чинниками, такими як безробіття, зниження купівельної спроможності та більш ощадливі витрати, невдалі стратегії ціноутворення, низький рівень сервісу в демократичних закладах, страх за себе та близьких людей, осуд подорожуючих у суспільстві, стримує розвиток внутрішнього туризму. Нові реалії потребують нових підходів та моделей бізнесу.
 • Документ
  Послуги ресторанного господарства в круїзному туризмі
  (Вінниця-Париж: Європейська наукова платформа ; La Fedeltà, 2021) Дишкантюк, Оксана Володимирівна; Дишкантюк, О. В.; Дишкантюк, Оксана Владимировна; Dyshkantiuk, Oksana V.; Потьомкін, Леонід Миколайович; Потьомкін, Л. М.; Потемкин, Леонид Николаевич; Potomkin, Leonid M.; Орлов, Максим Сергійович; Орлов, М. С.; Орлов, Максим Сергеевич; Orlov, Maksym S.