Кісліцина Ірина Олександрівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 25
 • Документ
  До питання про роботу САП у період воєнного стану
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Кісліцина, Ірина Олександрівна; Кісліцина, І. О.; Kislitsyna, Iryna O.
 • Документ
  Судові та правоохоронні органи України : методичні вказівки для здобувачів вищої освіти першого рівня за спец. 081 «Право»
  (Одеса : Фенікс, 2023) Бакаянова, Нана Мезенівна; Косюта, Михайло Васильович; Свида, Олексій Георгійович; Кравченко, Марина Олександрівна; Кісліцина, Ірина Олександрівна; Кубаєнко, Андрій Володимирович; Курганський, Олександр Валерійович; Нестерчук, Лілія Петрівна; Храпенко, Олена Олегівна
  Методичні вказівки містять перелік тем, які розглядаються під час навчання, та завдання, які студенти вирішують під час практичної роботи в процесі навчання, посилання на міжнародне законодавство і національне законодавство України та на рекомендовану наукову літературу. Призначені для здобувачів вищої освіти першого рівня за спец. 081 «Право».
 • Документ
  Професійна етика та дисциплінарна відповідальність юриста : методичні вказівки для здобувачів вищої освіти другого рівня за спеціальністю 081 «Право» Національного університету «Одеська юридична академія»
  (Одеса : Фенікс, 2023) Кісліцина, Ірина Олександрівна; Кісліцина, І. О.; Храпенко, Олена Олегівна; Храпенко, О. О.; Кравченко, Марина Олександрівна; Кравченко, М. О.; Нестерчук, Лілія Петрівна; Нестерчук, Л. П.
  Методичні вказівки містять перелік тем, які розглядаються під час навчання, завдання, які студенти вирішують під час практичної роботи в процесі навчання, посилання на міжнародне законодавство і національне законодавство України та на рекомендовану наукову літературу. Розкривають питання про правове регулювання етики юриста, загальні етичні вимоги, що висуваються до правників, які працюють у різних галузях, міжнародні етичні стандарти юридичної професії, етику судді, прокурора, адвоката, нотаріуса, а також професійну етику юриста у приватному житті, особливості притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, прокурорів, адвокатів, нотаріусів; підготовку майбутніх випускників НУ «Одеська юридична академія» до здійснення адвокатської діяльності. Призначені для здобувачів вищої освіти другого рівня за спеціальністю 081 «Право» НУ «Одеська юридична академія» з метою засвоєння ними знань.
 • Документ
  Підтримання прокурором публічного обвинувачення в суді : методичні вказівки для здобувачів вищої освіти першого рівня за спеціальністю 081 «Право» Національного університету «Одеська юридична академія»
  (Одеса : Фенікс, 2023) Кісліцина, Ірина Олександрівна; Кісліцина, І. О.
  Методичні вказівки з дисципліни підготовлені для здобувачів вищої освіти першого рівня факультету прокуратури та слідства (кримінальної юстиції) Національного університету «Одеська юридична академія» з метою засвоєння ними знань про організаційні основи підтримання публічного обвинувачення в суді як функції прокуратури, про завдання органів прокуратури з підтримання публічного обвинувачення; про основні повноваження прокурора, які стосуються участі прокурорів у кримінальному провадженні, розгляді справ судами першої, апеляційної, касаційної інстанцій.
 • Документ
  Особливості дисциплінарної відповідальності адвокатів у США
  (Одеса: Фенікс, 2022) Кісліцина, І. О.
  В статті на підставі дослідження міжнародних стандартів адвокатської діяльності, законодавства, що регулює притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності, на прикладі, країни США та в Україні, а також наукових точок зору з цього приводу, формуються певні пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України, що регулює притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності.
 • Документ
  Представницька функція прокуратури: актуальні питання
  (ВД "Гельветика", 2018) Кісліцина, Ірина Олександрівна; Кісліцина, І. О.; Кислицына, Ирина Александровна; Kislitsyna, Iryna O.
 • Документ
  Дисциплінарна відповідальність прокурорів: проблемні питання
  (ВД "Гельветика", 2019) Кісліцина, Ірина Олександрівна; Кісліцина, І. О.; Кислицына, Ирина Александровна; Kislitsyna, Iryna O.
 • Документ
  The right to protection as a sign of a fair trial in judgment of the European Court of Human Rights
  (Odesa : Publishing house “Helvetika”, 2019) Кісліцина, Ірина Олександрівна; Кісліцина, І. О.; Кислицына, Ирина Александровна; Kislitsyna, Iryna O.; Kislitsyna, I. O.
 • Документ
  Порівняльно-правовий аналіз Державного бюро розслідувань в Україні та органів, що здійснюють досудове розслідування, у США, ФРН та Великобританії
  (Юридична література, 2019) Кісліцина, І. О.; Кісліцина, Ірина Олександрівна; Кислицына, Ирина Александровна; Kislitsyna, Iryna O.
 • Документ
  Актуальні питання діяльності ювенальних прокурорів в Україні
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Кісліцина, Ірина Олександрівна; Кісліцина, І. О.; Кислицына, Ирина Александровна; Kislitsyna, Iryna O.
 • Документ
  Особливості дисциплінарної відповідальності адвоката у Німеччині
  (Одеса : Фенікс, 2020) Кісліцина, І. О.; Кісліцина, Ірина Олександрівна; Kislitsyna, Iryna O.
 • Документ
  The police competence to ensure the rights and freedoms of citizens in modern society
  (Universidad del Zulia, 2021) Кубаєнко, Андрій Володимирович; Кубаєнко, А. В.; Кубаенко, Андрей Владимирович; Kubaienko, Andrii V.; Охріменко, Іван Миколайович; Охріменко, І. М.; Охрименко, Иван Николаевич; Okhrimenko, Ivan M.; Крижановська, Олена Володимирівна; Крижановська, О. В.; Крыжановская, Елена Владимировна; Kryzhanovska, Olena V.; Кісліцина, Ірина Олександрівна; Кісліцина, І. О.; Кислицына, Ирина Александровна; Kislitsyna, Iryna O.; Грищенко, Максим Віталійович; Грищенко, М. В.; Грищенко, Максим Витальевич; Hryshchenko, Maksym V.
  The aim of the study is to form a systematic approach to understanding and resolving a set of tasks of police activities that guarantee the rights and freedoms of citizens in modern society. It was concluded that the most typical negligence in this area includes violations of the rights and freedoms of citizens such as the installation of administrative actions against them without any sign of the crime, incorrect characterization of administrative infractions, the violation of the procedural order of administrative detention, cases of unjustified detention without preparation of reports, as well as exceeding the legal deadlines for administrative detention. Particular attention was paid to the set of means of appeal in proceedings concerning administrative offences, which may be referred to as the institution of the protection of citizens’ rights and freedoms. Common European approaches to the legal regulation of policing and the influence of European Union law and decisions of the European Court of Human Rights on the guarantee of human rights and freedoms in policing were analyzed.
 • Документ
  Professionalism of judges as the basis of the staffing in the courts
  (Allied Business Academies, 2020) Рєзнік, Олег Миколайович; Рєзнік, О. М.; Резник, Олег Николаевич; Rieznik, Oleh M.; Reznik, Oleg; Борко, Андрій Леонідович; Борко, А. Л.; Борко, Андрей Леонидович; Borko, Andrii L.; Іншин, Микола Іванович; Іншин, М. І.; Иншин, Николай Иванович; Inshyn, Mykola I. ; Кобзєва, Тетяна Анатоліївна; Кобзєва, Т. А.; Кобзева, Татьяна Анатольевна; Kobzieva, Tetiana A.; Кісліцина, Ірина Олександрівна; Кісліцина, І. О.; Кислицына, Ирина Александровна; Kislitsyna, Iryna O.
  The article deals with the problem of judges’ professionalism as a basis for the staffing in the courts. It has been found that the quality of judicial administration of the courts depends on the professionalism of the judges, and has been noted that it is therefore advisable to exercise proper judicial personnel management. The attention has been payed to the experience of assessing the professionalism of judges as a basis for proper court staffing in the Republic of Latvia, the Netherlands and Ukraine. It has been found that the determination of the professionalism of judges is carried out through the initial evaluation of candidates for the position of judges and the systematic evaluation of judges. It has been noted that in the Republic of Latvia and the Netherlands it is advisable to pay attention to ensuring the independence of the entities that are involved in the process of evaluation, because the current situation may transform the procedure of appointing and examining the professional qualities of judges in order to ensure quality justice to the instrument of pressure on judges and the spreading of corruption in the courts. It has been concluded that in Ukraine the procedure of evaluating judges is also imperfect, but the problem of paramount importance is the minimization of the risks of abuse in the judges’ professionalism evaluation.
 • Документ
  Сучасна концепція реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2021) Бакаянова, Нана Мезенівна; Бакаянова, Н. М.; Bakaianova, Nana M.; Кубаєнко, Андрій Володимирович; Кубаєнко, А. В.; Kubaienko, Andrii V.; Кісліцина, Ірина Олександрівна; Кісліцина, І. О.; Kislitsyna, Iryna O.
  Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Сучасна концепція реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів» (галузь знань 08 «Право», третій (освітньо-науковий) рівень, спеціальність 081 «Право») для аспірантів денної, вечірньої та заочної форми навчання.
 • Документ
  Напрямки удосконалення законодавства, що регулює дисциплінарну відповідальність прокурорів
  (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Кісліцина, Ірина Олександрівна; Kislitsyna, Iryna O.
 • Документ
  Адвокатська етика : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2020) Бакаянова, Нана Мезенівна; Бакаянова, Нана Мезеновна; Бакаянова, Н. М.; Bakaianova, Nana M.; Кісліцина, Ірина Олександрівна; Кісліцина, І. О.; Кислицына, Ирина Александровна; Kislitsyna, Iryna O.
  Навчально-методичний посібник з дисципліни «Адвокатська етика» підготовлений для здобувачів вищої освіти Національного університету «Одеська юридична академія» з метою засвоєння ними знань про основні ціннісні категорії адвокатської етики, правила поведінки адвоката при спілкуванні з клієнтами, судом та учасниками судового провадження і колегами, а також про необхідність дотримання етичних правил адвокатами в громадській, науковій, публіцистичній діяльності та в соціальних мережах.
 • Документ
  Creation of an intellectual property court in Ukraine: protection of intellectual property rights in a system of economic security of a country
  (Scimago Journal & Country Rank, 2020) Арістова, Ірина Василівна; Арістова, І. В.; Аристова, Ирина Васильевна; Aristova, Iryna V.; Aristova, Irina; Резворович, Кристина Русланівна; Резворович, К. Р.; Резворович, Кристина Руслановна; Rezvorovych, Krystyna R.; Rezvorovich, Kristina; Сидорова, Ельвіра Олександрівна; Сидорова, Е. О.; Сидорова, Эльвира Александровна; Sydorova, Elvira O.; Нестерчук, Лілія Петрівна; Нестерчук, Л. П.; Нестерчук, Лилия Петровна; Nesterchuk, Liliia P.; Nesterchuk, lily; Кісліцина, Ірина Олександрівна; Кісліцина, І. О.; Kislitsyna, Irina; Кислицына, Ирина Александровна; Kislitsyna, Iryna O.
  The article highlights the legislative, organizational and economic aspects of the establishment and functioning of the intellectual property courts of the leading European countries and the modern state of the Ukrainian Intellectual Property Court formation. It also covers the stages of the Ukrainian IP Court establishment and formation of its judicial manpower (the arrangement of the candidates’ selection for the posts of the judges of the first instance and the Appeals Chamber to the newly-established body by the High Qualifications Commission of judges of Ukraine (HQC)), as well the processes of the Federal Patent Court of Germany and Switzerland formation. The legal basis for the functioning was identified for already existing Federal Patent Courts of Germany and Switzerland, Tribunal de Grande Instance in France, Intellectual Property Enterprise Court in the United Kingdom, and the Ukrainian Intellectual Property Court that is still on the stage of its generation. Particular attention was put to the peculiarities of the formation of the judicial manpower of the corresponding judicial bodies, jurisdiction, and the instance-system building of the intellectual property judicial bodies. The authors define the leading role of intellectual property in the national economy and substantiate the economic and managerial processes of regulation of legal relations in relation to intellectual property. It is determined that the judicial practice of intellectual property cases should be based on social and economic methods of assessing and determining the level of efficiency of management of intellectual property.
 • Документ
  Актуальні питання реформування системи прокуратури
  (Одеса : Гельветика, 2020) Кісліцина, Ірина Олександрівна; Кісліцина, І. О.; Кислицына, Ирина Александровна; Kislitsyna, Iryna O.
 • Документ
  Зарубіжний досвід функціонування антикорупційних судів та перспектива для України
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Кісліцина, Ірина Олександрівна; Кислицына, Ирина Александровна; Kislitsyna, Iryna O.
 • Документ
  Участь прокурора в укладанні угод про визнання винуватості в підготовчому судовому засіданні
  (2017) Кісліцина, Ірина Олександрівна; Кислицына, Ирина Александровна; Kislitsyna, Iryna O.