Каракаш Ілля Іванович (перенесено на СПФ)

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 18 з 18
 • Документ
  Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносин в Україні : колективна монографія
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Харитонова, Тетяна Євгенівна; Григор’єва, Христина Антонівна; Каракаш, Ілля Іванович
  Монографія є комплексним монографічним дослідженням актуальних проблем правового регулювання земельних, аграрних, екологічних та природоресурсних відносин в Україні, яке стало результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною метою представити підсумки своїх досліджень за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. Монографія містить чотири розділи, кожен із яких присвячений певному спрямуванню, де розглянуті теоретичні, законодавчі основи, практичні питання земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права. Книга розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих юридичних навчальних закладів освіти, наукових працівників, фахівців у сфері земельного, аграрного, екологічного та природоресурсового права.
 • Документ
  Екологічне право України : програма та плани семінарських (практичних) занять для студентів усіх факультетів та форм навчання за спеціальністю «Право»
  (Одеса : Юридична література, 2022) Гавриш, Наталія Степанівна; Гавриш, Н.С.; Havrysh, Natalia S.; Годованюк, Андрій Йосипович; Годованюк, А. Й.; Hodovaniuk, Andrii Y.; Григор’єва, Христина Антонівна; Григор’єва, Х. А.; Hryhorieva, Khrystyna A.; Заверюха, Марина Михайлівна; Заверюха, М. М.; Zaveriukha, Maryna M.; Каракаш, Ілля Іванович; Каракаш, І. І.; Karakash, Illia I.; Канівець, Людмила Анатоліївна; Канівець, Л. А.; Kanivets, Liudmyla A.; Караханян, Карина Мартинівна; Караханян, К. М.; Karakhanian, Karyna M.; Платонова, Євгенія Олегівна; Платонова, Є. О.; Platonova, Yevheniia O.; Харитонова, Тетяна Євгенівна; Харитонова, Т. Є.; Kharytonova, Tetiana Ye.; Чумаченко, Інна Євгенівна; Чумаченко, І. Є.; Chumachenko, Inna Ye.
 • Документ
  Екологічне право України : курс лекцій
  (Одеса, 2020) Каракаш, Ілля Іванович; Каракаш, Илья Иванович; Karakash, Illia I.; Каракаш, І. І.; Каракаш, И. И.
  Курс лекцій для студентів усіх факультетів денної форми навчання в Національному університеті «Одеська юридична академія».
 • Документ
  Природноресурсові кодекси України
  (Одеса, 2019) Каракаш, Ілля Іванович; Каракаш, Илья Иванович; Karakash, Illia I.
  Запропонований збірник природноресурсових кодексів України: Водного, Земельного і Лісового кодексу та Кодекс України про надра є другим неофіційним виданням такого зібрання. Після їх першого неофіційного видання у 2003 році пройшло більше 15 років, на протязі яких вони зазнали суттєвих змін і доповнень, що стало підставою для оновленого цього видання. Так, за вказаний період Кодекс про надра був підданий змінам і доповненням більше 35 разів, Водний кодекс – майже 30 разів, Лісовий кодекс – більше 20 разів. Незважаючи на те, що Земельний кодекс є самим молодим «природноресурсовим кодифікованим законодавчим актом», він найчастіше змінювався і доповнювався. За період своєї дії Земельний кодекс піддавався змінам і доповненням майже 120 разів. Наведене надає підстави для твердження про те, що з його змісту зникли не лише окремі юридичні норми, а і цілі правові інститути. Одночасно у чинному Земельному кодексу з’явилися нові норми і правові інститути, які взагалі не були відомі вітчизняному земельному законодавству і праву попереднього періоду.
 • Документ
  Одесская школа права. Введение в украинское право
  (Одесcа : Юридична література, 2016) Кивалов, Сергей Васильевич; Оборотов, Юрий Николаевич; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Картузова, Ирина Алексеевна; Анищук, Нина Владимировна; Остапенко, Тимур Александрович; Шевчук-Белая, Яна Валерьевна; Ефремова, Наталья Владимировна; Долматов, Иван Владимирович; Горяга, Оксана Викторовна; Аракелян, Минас Рамзесович; Попсуенко, Людмила Александровна; Корниенко, Ирина Валерьевна; Дудченко, Валентина Витальевна; Завальнюк, Владимир Васильевич; Крусян, Анжелика Романовна; Мишина, Наталья Викторовна; Харитонов, Евгений Олегович; Некит, Екатерина Георгиевна; Суха, Юлия Сергеевна; Мирошниченко, Наталья Анатольевна; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Чанышева, Галия Инсафовна; Барский, Вадим Рудольфович; Голубева, Нелли Юрьевна; Подцерковный, Олег Петрович; Аленин, Юрий Павлович; Волошина, Владлена Константиновна; Латковская, Тамара Анатольевна; Черемнова, Антонина Ивановна; Степская, Елена Владимировна; Харитонова, Татьяна Евгеньевна; Гавриш, Наталья Степановна; Каракаш, Илья Иванович; Богуцкий, Павел Петрович; Харитонова, Елена Ивановна; Позова, Дина Дмитриевна; Крестовская, Наталья Николаевна; Вишняков, Александр Константинович; Бехруз, Хашматулла Набиевич; Кормич, Борис Анатольевич; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Пережняк, Борис Аркадьевич; Бальций, Юрий Юрьевич; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Стрельцов, Евгений Львович; Долежан, Валентин Владимирович; Бакаянова, Нана Мезеновна; Полянский, Юрий Евгеньевич; Свида, Алексей Георгиевич; Кивалов, Сергей Васильевич; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Оборотов, Юрий Николаевич; Батан, Юрий Дмитриевич
  В книге, написанной коллективом авторов, работающих в Национальном университете «Одесская юридическая академия», являющемся продолжателем традиций одесской школы права, раскрываются особенности правовой системы Украины, вопросы истории ее становления и перспективы дальнейшего развития, содержание конституционализма в Украине, специфика основных и профильных отраслей украинского права, дана характеристика видов юридического процесса в Украине, приводятся новые направления правового регулирования, освещается институциональное обеспечение украинского права. Книга может быть полезна не только студентам, преподавателям, ученым, практикующим юристам, но и всем тем, кто интересуется украинским правом. Она рассчитана на распространение информации об украинском праве в других правовых культурах. В ней представлен вводный материал как для ориентации в правовой системе Украины в целом, так и в отдельных направлениях правового регулирования с целью более глубокого изучения современного украинского права.
 • Документ
  Вишняков Олександр Костянтинович - сумлінний однокурсник, чудовий педагог і визнаний вчений
  (2015) Каракаш, Ілля Іванович; Каракаш, Илья Иванович; Karakash, Ilya I.
 • Документ
  Набуття і реалізація права на земельну ділянку за давністю користування
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Каракаш, Ілля Іванович; Каракаш, Илья Иванович; Karakash, I. I.
 • Документ
  Сучасна земельна реформа в Україні: досягнення, прорахунки та перспективи
  (2013) Каракаш, І. І.; Каракаш, И. И.; Karakash, I. I.
 • Документ
  Щодо вдосконалення процедури відведення земельних ділянок
  (Одеса : Фенікс, 2014) Каракаш, І. І.; Каракаш, И. И.; Karakash, I. I.
  Внесення чисельних змін і доповнень до Земельного кодексу України в останнє десятиріччя з одного боку свідчить про динамічний розвиток земельного законодавства, а з іншого — про відсутність усталеного регулювання земельних відносин в країні. Одних тільки змін і доповнень до чинного Земельного кодексу нараховується більше восьми десятків, що призвело до появи у його змісті нових норм і глав, а первісні редакції окремих розділів зазнали суттєвого перегляду. Розгляду цих проблем і присвячене дослідження науковця.
 • Документ
  Право власності на ресурсові складові фондів природних об'єктів
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2015) Каракаш, І. І.; Каракаш, И. И.; Karakash, І. І.
  У статті розглядаються питання фондування природних об'єктів, яке бере свій початок у законодавстві попереднього періоду та отримало визнання в оновленому природноресурсовому законодавстві незалежної української держави. Структурування природних об'єктів у складі природноресурсових фондів у сучасному українському законодавстві оцінюється в цілому позитивно. Особлива увага приділяється проблемам права власності на ресурсові складові фондів природних об'єктів. Не виключається можливість утворення природноресурсових фондів також приватними власниками природних об'єктів.
 • Документ
  Проблеми вдосконалення концептуальних засад права власності на природні об'єкти а їх ресурси у конституційному вимірі
  (2013) Каракаш, Ілля Іванович; Каракаш, Илья Иванович; Karakash, Il'ja
  The article reveals the methodological foundations consolidate ownership of natural objects and their resources in the Constitution of Ukraine currently considered modern looks to consolidate ownership of natural resources and the proposed transition to their constitutional recognition on the basis of national heritage and national identity.
 • Документ
  Законодавчі засади нової стратегії державної екологіічної політики України
  (2011) Каракаш, Ілля Іванович; Каракаш, Илья Иванович; Karakash, Il'ja
  Article is dedicated to the examination of the basic directions (Strategy) of the state ecological policy of the Ukraine to the period until 2020, which were affirmed by the law of the Ukraine dated December 21, 2010, the determining at present new directions of the state ecological policy of the country. For the purpose of the realization of strategy the national plan of actions on the protection of natural environment during the years 2011– 2015 is developed and affirmed by the government of the Ukraine.
 • Документ
  Право власності на природні об'єкти та їх ресурси у виключній формі: історико-юридичний аспект
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2014) Каракаш, Ілля Іванович; Каракаш, Илья Иванович; Karakash, I. І.
  У статті розглядаються теоретичні проблеми формування концепції права виключної державної власності на основні природні об'єкти та їх ресурси, її використання у зако¬нотворчій діяльності та закріплення в загальносоюзному та українському законодавстві у першій половині 20-го століття. Підкреслюється, що загальнонародна власність на основні природні об'єкти фактично була підмінена правом виключної державної власності, без юридичного визначення суб'єкта-володаря цим правом.
 • Документ
  Проблема галузевої приналежності інституту права природоресурсової власності
  (2014) Каракаш, Ілля Іванович; Каракаш, Илья Иванович; Karakash, Il'ja
  The article deals with the problematic issues institutional affiliation of legal rules governing the ownership of natural objects and their resources. Copyright strictly opposed interpretations property relations of ownership of natural origin in their understanding of the civil law and suggests integrating them into a separate institute «natural resources property right» in the industry natural resources law.
 • Документ
  Довідник захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» в Україні (1991 – 2013 рр.)
  (Одеса : Фенікс, 2014) Каракаш, Ілля Іванович; Короткий, Тимур Робертович; Хендель, Наталія Володимирівна
  Довідник містить інформацію про захищені дисертації в Україні на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 "Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право" за період 1991-2013 роки. Видання включає три покажчики: алфавітний, предметний і хронологічний, в яких наводяться загальні списки дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06, а також окремі списки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за цією спеціальністю. Видання розраховано на науковців, викладачів (наукових керівників), аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться розвитком вітчизняної науки з аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права.
 • Документ
  Право власності та користування на землях лісогосподарського призначення
  (2012) Каракаш, І. І.; Каракаш, И. И.; Karakash, I. I.
  У статті розглядаються питання права власності на землі лісогосподарського призначення та правове регулювання їх використання на власницьких засадах та засадах природокористування. На підставі порівняльного аналізу відповідних положень земельного та лісового законодавства щодо правового режиму лісових земель та правового регулювання основних видів лісокористування виявлені певні суперечності та неузгодженості між земельно-правовими та лісо-правовими нормами. Вносяться конкретні пропозиції щодо їх усунення шляхом внесення відповідних змін і доповнень до Земельного та Лісового кодексів. В статье рассматриваются вопросы права собственности на земли лесохозяйственного и правовое регулирование их использования на собственнических началах и принципах природопользования. На основании сравнительного анализа соответствующих положений земельного и лесного законодательства о правовом режиме лесохозяйственных земель и правового регулирования основных видов лесопользования выявлены некоторые противоречия и несогласованности между земельно-правовыми и лесо-правовыми нормами. Вносятся конкретные предложения по их устранению путем внесения соответствующих изменений и дополнений в Земельный и Лесной кодексы. The questions of ownership of forest land and regulation of their use on proprietary basis and principles of nature. A comparative analysis of the relevant provisions of the land and forest legislation on the legal regime of forest lands and the legal regulation of the main types of forest found some contradictions and inconsistencies between land and forest-legal rules of law. Made specific proposals to address them by making appropriate amendments to the Land and Forest Codes