Кирилюк Алла Володимирівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 33
 • Документ
  Суб’єкти права інтелектуальної власності у сфері медицини та фармації
  (Одеса : Фенікс, 2023) Кирилюк Алла Володимирівна
 • Документ
  Академічна доброчесність : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Видавництво "Юридика", 2024) Харитонова, Олена Іванівна; Ульянова, Галина Олексіївна; Кирилюк, Алла Володимирівна; Бааджи, Наталія Пилипівна; Галупова, Лариса Ігорівна
  Навчально-методичний посібник містить короткий виклад лекційного матеріалу, плани та завдання до практичних занять та самостійної роботи , тести, питання для підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти. Призначений для здобувачів вищої освіти галузі знань 08 «Право», 29 «Міжнародні відносини», 05 «Соціальні та поведінкові науки» Національного університету «Одеська юридична академія» з метою вивчення дисципліни «Академічна доброчесність».
 • Документ
  Права інтелектуальної власності та їх захист : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Видавництво “Юридика”, 2024) Харитонова, Олена Іванівна; Ульянова, Галина Олексіївна; Мазуренко, Світлана Вікторівна; Кирилюк, Алла Володимирівна; Бааджи, Наталія Пилипівна; Галупова, Лариса Ігорівна; Мартинюк, Іван Вікторович
  Навчально-методичний посібник містить завдання до практичних занять і самостійних робіт, теоретичні відомості з детальним описом матеріалу та питання до підсумкового контролю. Призначений для здобувачів вищої освіти галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» з метою закріплення лекційного матеріалу і підготовки до практичних і самостійних занять з дисципліни «Права інтелектуальної власності та їх захист».
 • Документ
  Патентна юстиція : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Видавництво “Юридика”, 2024) Галупова, Лариса Ігорівна; Мартинюк, Іван Вікторович; Кирилюк, Алла Володимирівна; Харитонова, Олена Іванівна
  Навчально-методичний посібник містить завдання до практичних занять і самостійних робіт, теоретичні відомості з детальним описом матеріалу та контрольні запитання. Призначений для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» з метою закріплення лекційного матеріалу і підготовки до практичних і самостійних занять з дисципліни «Патентна юстиція».
 • Документ
  Світовий досвід вирішення спорів з інтелектуальної власності в сучасних умовах
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Кирилюк, Алла Володимирівна; Кирилюк, А. В.; Kyryliuk, Alla V.
 • Документ
  Самозахист авторських прав в мережі Інтернет
  (Одеса : Фенікс, 2019) Кирилюк, Алла Володимирівна; Кирилюк, А. В.; Kyryliuk, Alla V.
 • Документ
  Інтернет як середовище реалізації інтелектуальних прав
  (Фенікс, 2019) Кирилюк, Алла Володимирівна; Кирилюк, А. В.; Kyryliuk, Alla
 • Документ
  Особливості правового режиму творів в електронній формі
  (ВД "Гельветика", 2019) Кирилюк, Алла Володимирівна; Кирилюк, А. В.; Кирилюк, Алла Владимировна; Kyryliuk, Alla V.; Kyryliuk, A. V.
 • Документ
  Досвід США у сфері захисту авторських прав в мережі інтернет
  (Одеса : Гельветика, 2020) Кирилюк, Алла Володимирівна
  Стаття присвячена дослідженню питання захисту авторських прав на досвіді країни США. Зазначено, що вітчизняному законодавцю слід звернути увагу на досвід колег із США при адаптації законодавства до стандартів Європейського Союзу, відповідно до Угоди про асоціацію України з ЄС.
 • Документ
  Creativity and artificial intelligence
  (Odesa : Publishing house “Helvetika”, 2019) Кирилюк, Алла Володимирівна; Кирилюк, А. В.; Кирилюк, Алла Владимировна; Kyryliuk, Alla V.; Kyryliuk, A. V.
 • Документ
  Правова вразливість об’єктів авторського права в мережі
  (Одеса : Фенікс, 2020) Кирилюк, Алла Володимирівна; Кирилюк, А. В.; Kyryliuk, Alla V.
 • Документ
  Теоретичні положення захисту авторських прав у мережі Інтернет
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Кирилюк, Алла Володимирівна; Кирилюк, А. В.; Кирилюк, Алла Владимировна; Kyryliuk, Alla V.
 • Документ
  Інтелектуальна власність в умовах COVID-19
  (ПП "Фенікс", 2020) Кирилюк, Алла Володимирівна; Кирилюк, А. В.; Кирилюк, Алла Владимировна; Kyryliuk, Alla V.
 • Документ
  Права інтелектуальної власності на продукт, створений в ІТ-сфері
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Кирилюк, Алла Володимирівна; Кирилюк, А. В.; Кирилюк, Алла Владимировна; Kyryliuk, Alla V.
 • Документ
  Кримінально-правові проблеми охорони авторських прав в мережі Інтернет
  (Одеса, 2017) Кирилюк, Алла Володимирівна
  Стаття присвячена дослідженню поняття кримінально-карного діяння, окресленню основних його форми, визначенню поняття матеріальна шкода та основних підходів до її кваліфікації, дослідженню основ розрахунку розміру матеріальної шкоди, аналізу положень щодо визнання порушень авторських прав суто злочином з формальним складом, досліджується суб'єктивна сторона порушення авторського права, досліджено підстави при-тягнення до відповідальності за порушення авторських прав.
 • Документ
  Поняття та види інформаційних правопорушень
  (Одеса, 2017) Кирилюк, Алла Володимирівна
  Стаття присвячена дослідженню поняття та ознак інформаційних правопорушень, окресленню основних видів та груп інформаційних правопорушень, за які передбачається кримінальна відповідальність, визначенню загальних рис правопорушень в інформаційній сфері, дослідженню правові критерії виділення інформаційних правопорушень серед інших, аналізу основних видів інформаційних правопорушень, визначенню напрямів роз-витку інституту інформаційних правопорушень в контексті розроблення законодавства.
 • Документ
  Bloggers, Copyrights and Some Other Legal Issues
  (Hemisferios University, 2020) Кирилюк, Алла Володимирівна; Кирилюк, А. В.; Кирилюк, Алла Владимировна; Kyryliuk, Alla V.; Лисенко, Вікторія; Lysenko, Viktoriia; Подолєва, Аліна Ігорівна; Подолєва, А. І.; Подолева, Алина Игоревна; Podolieva, Alina I.
  The purpose of the study is to find out the place of the blog in the field of copyright; identification the most pressing problems that may arise as a result of blogging; and finding the most effective approaches and options to solve the above problems. The object of research is the system of national and foreign legislation, legal doctrine, bills in the field of intellectual property, and copyright. Empirical methods such as observation and description and theoretical methods such as analysis, synthesis, generalization, and explanation were used in this work. The work has the following structure: first, it takes care of the differences in understanding of copyright regulation in different legal systems, the world experience in regulating intellectual property, and its history. Then, blog copyrights are analyzed, as well as online copyright infringement, ways to protect content, and some other actual realities. As a result of the study of the intellectual property legislation that governs this subject—in particular, in the field of copyright and related rights—there is a clarification of the notion of “blog” and the regulation that governs blogging in Ukraine is identified. In addition, some practical recommendations were given to bloggers on legal protection of their copyrights.
 • Документ
  Protection of copyright on the Internet
  (Editorial Primmate S. A. S., 2019) Кирилюк, Алла Володимирівна; Кирилюк, А. В.; Кирилюк, Алла Владимировна; Kyryliuk, Alla V.; Бааджи, Наталія Пилипівна; Бааджи, Н. П.; Бааджи, Наталия Филипповна; Baadzhy, Nataliia P.; Гонгало, Регіна Францівна; Гонгало, Р. Ф.; Гонгало, Регина Францовна; Honhalo, Rehina F.; Капустіна, Надія Борисівна; Капустіна, Н. Б.; Капустина, Надежда Борисовна; Kapustina, Nadiia B.; Галупова, Лариса Ігорівна; Галупова, Л. І.; Галупова, Лариса Игоревна; Halupova, Larysa I.
  The problem of improving of legislation in the field of copyright protection is one of the urgent problems facing modern legislation. Due to the rapid development of information and communication technologies, dishonest users have the opportunity to post fragments of other people's creative works on their sites without reference to the author, source of borrowing and without disclosing information about the owners of the site. According to the main international copyright convention, the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886), copyright protection covers a wide array of human creativity - all “literary and artistic works.” Due to the process of digitization all these forms of creativity can be transmitted across the Internet and in case of violation of rights to them, a mechanism for their protection should be developed in a modern society. It is concluded that information is transmitted via the Internet mainly in the form of creative works that are object to copyright. Moreover, the implementation of any formalities and the fact of publication of the creative work are not needed. The peculiarities of the legal regime of creative works placed on the Internet, the rights of which are the object of civil protection, were disclosed in the article. The author discloses problems of copyright protection for works posted on the Internet, including the problem of identification of the offender. In the article it is also identified basic ways to protect copyright, such as self-defense and judicial protection. The author examines issues of copyright protection for creative works posted on the Internet. Technical and legal means and methods of protecting the rights of authors are analyzed, which allow effective protection of creative works placed on the Internet both before and after their infringement. In the article it is argued that the protection of interests of copyright entities on the Internet depends to a large extent on the technological means that they use. The evolution of these tools and techniques will diminish the role of copyright as a regulator of civil legal relations on the Internet.
 • Документ
  Форми та види захисту авторських прав у мережі Інтернет
  (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Кирилюк, Алла Володимирівна; Kyryliuk, Alla V.
 • Документ
  Відповідальність штучного інтелекту
  (Одеса : Гельветика, 2020-05-15) Кирилюк, Алла Володимирівна; Кирилюк, А. В.; Кирилюк, Алла Владимировна; Kyryliuk, Alla V.