Підгородинська Анастасія Вікторівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 24
 • Документ
  Сучасні проблеми кримінального та кримінально-процесуального права : методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»
  (Одеса : Фенікс, 2024) Горбачова Ірина Михайлівна; Іванова Вероніка Петрівна; Колодін Денис Олексійович; Степаненко Оксана Василівна; Тімофєєва Лілія Юріївна ; Хімченко Світлана Анатоліївна; Волошина Владлена Костянтинівна; Завтур Віктор Андрійович; Підгородинська Анастасія Вікторівна; Пожар Вадим Георгійович; Ракіпова Інна Василівна; Смирнов Максим Іванович; Степаненко Андрій Сергійович; Торбас Олександр Олександрович
  Методичні рекомендації призначені для здобувачів вищої освіти галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», з метою закріплення лекційного матеріалу та підготовки до практичних занять з дисципліни «Сучасні проблеми кримінального та кримінально-процесуального права». Містять завдання до практичних занять та самостійної роботи.
 • Документ
  Міжнародне співробітництво у кримінальному судочинстві : навчально-методичний посібник для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 29 «Міжнародні відносини», спеціальності 293 «Міжнародне право» та галузі знань 26 «Цивільна безпека», спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»
  (Одеса : Фенікс, 2024) Смирнов Максим Іванович; Волошина Владлена Костянтинівна; Підгородинська Анастасія Вікторівна
  Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Міжнародне співробітництво у кримінальному судочинстві» та «Міжнародна-правова допомога у правоохоронній діяльності». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, а також список рекомендованих джерел. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітньої програми вищої освіти за спеціальністю 293 «Міжнародне право» та 262 «Правоохоронна діяльність» і рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  Актуальні питання зупинення судового розгляду під час воєнного стану в Україні
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Підгородинська, Анастасія Вікторівна; Підгородинська, А. В.; Pidhorodynska, Anastasiia V.; Широбокова, Лілія Олександрівна; Широбокова, Л. О.; Shyrobokova, Liliia O.
 • Документ
  Міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні
  (Одеса : Національний університет "Одеська юридична академія", 2022) Зуєв, В. В.; Зуєв, Володимир Вікторович; Zuiev, Volodymyr V.; Гловюк, І. В.; Гловюк, Ірина Василівна; Hloviuk, Iryna V.; Підгородинська, А. В.; Підгородинська, Анастасія Вікторівна; Pidhorodynska, Anastasiia V.; Степаненко, А. С.; Степаненко, Андрій Сергійович; Туляков, В. О.; Туляков, Вячеслав Олексійович; Tuliakov, Viacheslav O.; Малахова, О. В.; Малахова, Ольга Валентинівна; Malakhova, Olha V.
  Навчальний посібник присвячено основним характеристикам міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні, аналізу профільного законодавства національного та міжнародного рівня за умов євроінтеграційних процесів. Призначено для студентів спеціальності 081 «Право», аспірантів, викладачів закладів вищої юридичної освіти, а також для суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів, представників інших юридичних професій.
 • Документ
  Теорія та практика досудового розслідування в умовах протидії : навчально-методичний посібник. 2-ге видання, перероблене
  (Одеса : Фенікс, 2023) Аркуша, Л. І.; Аркуша, Лариса Ігорівна; Гуртієва, Л. М.; Гуртієва, Людмила Миколаївна; Д’ячкова, М. О.; Д’ячкова, Марія Олегівна; Загородній, І. В.; Загородній, Ігор Вікторович; Мурзановська, А. В.; Мурзановська, Аліна Владиславівна; Підгородинська, А. В.; Підгородинська, Анастасія Вікторівна; Торбас, О. О.; Торбас, Олександр Олександрович
  Навчально-методичний посібник адресований аспірантам (здобувачам вищої освіти) для підготовки до занять зі спеціального курсу «Теорія та практика досудового розслідування в умовах протидії». Посібник містить тематичний план навчальної дисципліни, тематичний виклад навчальної дисципліни з матеріалами для вивчення, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання для підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти, рекомендовану літературу.
 • Документ
  Транформація кримінального процесуального законодавства в аспекті процесуальної регламентації міжнародного співробітництва
  (Одеса, 2022) Підгородинська, Анастасія Вікторівна; Підгородинська, А. В.; Pidhorodynska, Anastasiia V.
 • Документ
  Визнання та виконання рішень змішаних (гібридних) судів як органів міжнародної кримінальної юстиції
  (Одеса: Фенікс, 2012) Підгородинська, А. В.
  У статті аналізується процес формування правових основ міжнародного кримінального правосуддя, сучасні моделі організації і діяльності змішаних міжнародних судів кримінальної юрисдикції, ознаки, що об'єднують органи міжнародної юстиції. елементи, що становлять ситему сучасного міжнародного правосуддя.
 • Документ
  Деякі аспекти участі адвоката свідка у кримінальному провадженні
  (ВД "Гельветика", 2019) Підгородинська, Анастасія Вікторівна; Підгородинська, А. В.; Подгородинская, Анастасия Викторовна; Pidhorodynska, Anastasiia V.
 • Документ
  Дотримання прав людини у провадженнях із міжнародного співробітництва у кримінальному процесі
  (Одеса : Гельветика, 2020) Підгородинська, Анастасія Вікторівна
  У статті розглянено дотримання прав осіб у провадженнях з міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві. Візначена необхідність створення у конкретній державі механізмів забезпечення прав людини і реальним їх здійсненням.
 • Документ
  Сучасні механізми здійснення міжнародного співробітництва на рівні міжнародних судових установ
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Підгородинська, Анастасія Вікторівна; Підгородинська, А. В.; Подгородинская, Анастасия Викторовна; Pidhorodynska, Anastasiia V.
 • Документ
  До питання про класифікацію процесуальних дій, які здійснюються в межах міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Підгородинська, Анастасія Вікторівна; Підгородинська, А. В.; Подгородинская, Анастасия Викторовна; Pidhorodynska, Anastasiia V.
 • Документ
  Реалізація окремих загальновизнаних міжнародних стандартів кримінального процесу у галузі прав людини у провадженні з перейняття
  (Одеса, 2021) Підгородинська, Анастасія Вікторівна; Підгородинська, А. В.; Подгородинская, Анастасия Викторовна; Pidhorodynska, Anastasiia V.; Широбокова, Лілія Олександрівна; Широбокова, Л. О.; Широбокова, Лилия Александровна; Shyrobokova, Liliia O.
 • Документ
  Problems of criminalization of violations of patients' rights: international experience and current situation in Ukraine
  (Editorial Primmate S. A. S., 2019) Хижняк, Євген Сергійович; Хижняк, Є. С.; Хижняк, Евгений Сергеевич; Khyzhniak, Yevhen S.; Мандриченко, Жанна Василівна; Мандриченко, Ж. В.; Мандриченко, Жанна Васильевна; Mandrychenko, Zhanna V.; Підгородинська, Анастасія Вікторівна; Підгородинська, А. В.; Подгородинская, Анастасия Викторовна; Pidhorodynska, Anastasiia V.; Pidgorodynska, Anastasiia; Хильченко, Анастасія Сергіївна; Хильченко, А. С.; Хильченко, Анастасия Сергеевна; Khylchenko, Anastasiia S.; Марєєв, Василь Вікторович; Марєєв, В.В.; Мареев, Василий Викторович; Marieiev, Vasyl V.
  The relevance of the article is in the need to regulate the issue of transplantation of human organs and tissues, protection against illegal transplantation and protection of human reproductive rights. The object of this article is to investigate criminal relationships arising from the illegal transplantation of human organs and tissues and criminal offenses against reproductive rights. The methods of analysis, synthesis, induction, deduction, etc. were used in the article. The authors concluded that on the one hand, the possibility of creating a bank of genetically identical donor organs and extending the life of a particular person, on the other, the danger of changing the nature of humans, which will lead to the complete death of modern Homo sapiens. Today, due to a lack of regulation, reproductive rights in Ukraine remain virtually unprotected. Thus, there is a need to include a separate article in the Criminal Code of Ukraine, which will provide punishment for violations of human reproductive rights.
 • Документ
  Теорія та практика розслідування злочинів в умовах протидії : навч.- метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2021) Аркуша, Л. І.; Гуртієва, Л.М.; Д’ячкова, М. О.; Загородній, І. В.; Мурзановська, А. В.; Підгородинська, А. В.; Торбас, О. О.
  Навчально-методичний посібник адресований аспірантам (здобувачам вищої освіти) для підготовки до занять зі спеціального курсу «Теорія та практика розслідування злочинів в умовах протидії». Посібник містить тематичний план навчальної дисципліни, тематичний виклад навчальної дисципліни з матеріалами для вивчення, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання для підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти, рекомендовану літературу.
 • Документ
  Актуальні питання розшуку особи при здійсненні кримінального провадження
  (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Підгородинська, Анастасія Вікторівна; Pidhorodynska, Anastasiia V.
 • Документ
  Застосування видачі особи (екстрадиції) у спрощеному порядку за кримінальним процесуальним законодавством України
  (Одеса : Гельветика, 2020) Підгородинська, Анастасія Вікторівна; Підгородинська, А. В.; Подгородинская, Анастасия Викторовна; Pidhorodynska, Anastasiia V.
 • Документ
  Інститут визнання вироків судів іноземних держав: ґенеза становлення
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Підгородинська, Анастасія Вікторівна; Подгородинская, Анастасия Викторовна; Pidhorodynska, Anastasiia V.
 • Документ
  Центральні (уповноважені) органи України при здійсненні міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні
  (2017) Підгородинська, Анастасія Вікторівна; Подгородинская, Анастасия Викторовна; Pidhorodynska, Anastasiia V.
 • Документ
  Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Ківалов, Сергій Васильович; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Sergiy V.; Гловюк, Ірина Василівна; Гловюк, Ирина Васильевна; Gloviuk, Irina V.; Галаган, В. І; Галаган, В. И.; Halahan, V. I.; Удовенко, Ж. В.; Удовенко, Ж. В.; Udovenko, Zh. V.; Наумова, А. О.; Наумова, А. О.; Naumova, A. O.; Сиза, Наталія Петрівна; Сиза, Наталья Петровна; Syza, Natalia P.; Дрішлюк, Катерина Володимирівна; Дришлюк, Екатерина Владимировна; Drishlyuk, Kateryna V.; Калачова, О. М.; Калачева, О. М.; Kalachova, O. M.; Дідківська, Г. В.; Дидковская, Г. В.; Didkivska, G. V.; Коваль, М. В.; Коваль, М. В.; Koval, M. V.; Волошина, Владлена Костянтинівна; Волошина, Владлена Константиновна; Voloshina, Vladlena K.; Ковальов, А. Г.; Ковальов, А. Г.; Kovaliov, A. G.; Комарницька, О. Б.; Комарницкая, О. Б.; Komarnytska, O. B.; Пожар, Вадим Георгійович; Пожар, Вадим Георгиевич; Pozhar, Vadim G.; Мудрак, Інна Василівна; Мудрак, Инна Васильевна; Mudrak, Inna V.; Демидова, Є. Є.; Демидова, Е. Е.; Demydova, E. E.; Марченко, Т. Ю.; Марченко, Т. Ю.; Marchenko, T. Yu.; Луцюк, П. С.; Луцюк, П. С.; Lutsyuk, P. S.; Цехан, Дмитро Миколайович; Цехан, Дмитрий Николаевич; Tsekhan, D.; Ковальчук, С. О.; Ковальчук, С. О.; Kovalchuk, S. O.; Степаненко, Андрій Сергійович; Степаненко, Андрей Сергеевич; Stepanenko, Andriy S.; Шилін, Денис Вікторович; Шилин, Денис Викторович; Shylin, Denis; Андрушко, Олександр Вікторович; Андрушко, Александр Викторович; Andrushko, Oleksandr V.; Мурзановська, Аліна Владиславівна; Мурзановская, Алина Владиславовна; Murzanovska, Alina V.; Завертайло, І. О.; Завертайло, И. О.; Zavertaylo, I. O.; Завтур, Віктор Андрійович; Завтур, Виктор Андреевич; Zavtur, V. A.; Зіньковський, І. П.; Зиньковский, И. П.; Zinkovskyi, I. P.; Соловйов, В. О.; Соловйов, В. О.; Solovyov, V. O.; Аленін, Юрій Павлович; Аленин, Юрий Павлович; Alenin, Yuriy P.; Аркуша, Лариса Ігорівна; Аркуша, Лариса Игоревна; Arkusha, Larisa I.; Лукашкіна, Тетяна Василівна; Лукашкина, Татьяна Васильевна; Lukashkina, Tatiana V.; Немчинов, Є. С.; Немчинов, Е. С.; Nemchinov, E. S.; Калиновський, О. В.; Калиновский, О. В.; Kalynovskyi, O. V.; Школьніков, В. І.; Школьников, В. И.; Shkolnikov, V. I.; Стоянов, Микола Михайлович; Стоянов, Николай Михайлович; Stoyanov, Mykola М.; Малахова, Ольга Валентинівна; Малахова, Ольга Валентиновна; Malakhova, Olga V.; Мисюра, А. М.; Мисюра, А. М.; Mysyura, A. M.; Торбас, Олександр Олександрович; Торбас, Александр Александрович; Torbas, Olexandr O.; Пономаренко, Денис Васильович; Пономаренко, Денис Васильевич; Ponomarenko, Denys V.; Дроздов, О. М.; Дроздов, О. М.; Drozdov, O. M.; Гуртієва, Людмила Миколаївна; Гуртиева, Людмила Николаевна; Gurtieva, Lyudmila M.; Підгородинська, Анастасія Вікторівна; Подгородинская, Анастасия Викторовна; Pidgorodynska, Anastasia V.; Кавецька, В. С.; Кавецкая, В. С.; Kavetska, V. S.; Маілунц, Б. Е.; Маилунц, Б. Э.; Mailunts, B. E.; Дидич, Олександр Юрійович; Дыдыч, Александр Юрьевич; Dydych, O. Yu.; Неледва, Н. В.; Неледва, Н. В.; Neledva, N. V.; Нестор, Н. В.; Нестор, Н. В.; Nestor, N. V.; Кириченко, В. Л.; Кириченко, В. Л.; Kyrychenko, V. L.; Демидова, Л. М.; Демидова, Л. М.; Demydova, L. M.; Коломиец, Юлия Юрьевна; Коломієць, Юлія Юріївна; Kolomiets, Yuliya Yu.; Навроцька, В. В.; Навроцкая, В. В.; Navrotska, V. V.
 • Документ
  Новели у регламентації інституту визнання та виконання рішень іноземних судів та міжнародних судових установ
  (Одеса : Фенікс, 2013) Підгородинська, А. В.; Подгородинская, A. B.; Pidgorodynska, A. V.