* Навчально-методичні видання кафедри фізичного виховання

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 7 з 7
 • Документ
  Баскетбол для початківців : методичні рекомендації
  (Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2020) Барсукова, Тетяна Олександрівна; Бурцева, Олександра Василівна
  Методичні рекомендації знайомить з Правилами гри в доступній наочній формі. Розглядається історія виникнення баскетболу, розглядаються ситуації, які часто виникають під час гри. Методичні рекомендації рекомендовано як для дітей, які тільки починають вивчати гру, так і студентів, тренерів, гравців та усіх любителів цього виду спорту.
 • Документ
  Займись фізичними вправами! Займись физическими упражнениями! Busy ourself with physical exercises! : навчально-методичний посібник
  (Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2020) Мороз, Ігор Вікторович; Павлов, Юрій Васильович; Барсукова, Тетяна Олександрівна
  Навчально-методичний посібник включає фізичні вправи, які сприяють розвитку рухових якостей. Допомагає користувачам підвищити знання спорттермінології, яка розроблена на трьох мовах - українській, англійській, російській.
 • Документ
  Перша долікарська допомога при травмах на заняттях з фізичного виховання : методичні рекомендації
  (Одеса : видавець Букаев Вадим Вікторович, 2020) Антипова, Жанна Ігорівна; Барсукова, Тетяна Олександрівна
  Методичний посібник має мету надання необхідної методичної допомоги при проведенні занять з фізичного виховання, тому, що отримання травм під час виконання фізичних вправ в більшості випадків пов'язані з неправильною організацією занять. Посібник знайомить з причинами травматизму, та заходами безпеки в процесі проведення занять та надання першої долікарської допомоги у разі отримання травм.
 • Документ
  Стретчинг у системі фізичного виховання студентів закладів вищої освіти : методичні рекомендації
  (Одеса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2021) Антіпова, Жанна Ігорівна; Антипова, Жанна Ігорівна; Барсукова, Тетяна Олександрівна; Шурхал, Людмила Олександрівна
  У методичних рекомендаціях розкривається роль стретчингу в розвитку рухових здібностей студентів і зміцненні їх здоров'я. Рекомендації складаються з 2 розділів, в яких розкривається історична довідка, значущість введення стретчингу в заняття зі студентами, теоретичні відомості, методика навчання, комплекси вправ. Комплекси вправ призначені для студентів, які захоплені стретчингом — як засобом фізичного виховання і можуть бути використані ними в індивідуальних, групових і самостійних заняттях.
 • Документ
  Фізичне виховання студентів закладів вищої освіти на основі навчання гри в волейбол : Методичні рекомендації
  (Одеса : видавець Букаев Вадим Вікторович, 2021) Антипова, Жанна Ігорівна; Заверзаєв, Валерій Володимирович
  У методичних рекомендаціях розкрито систему проведення занять з волейболу зі студентами НУ «ОЮА». Розроблена методика проведення спеціальної та загальної фізичної підготовки з урахуванням специфіки нашого навчального закладу. Рекомендації можуть бути використані викладачами навчальних закладів вищої освіти під час проведення занять зі студентами, яких цікавить гра в волейбол та здоровий спосіб життя.
 • Документ
  Розвиток гнучкості у студентів закладів вищої освіти : Методичні рекомендації
  (Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2021) Антипова, Жанна Ігорівна; Барсукова, Тетяна Олександрівна; Гоголєва, Олена Миколаївна
  У методичних рекомендаціях розкривається поняття "Гнучкість" як фізична якість, її різновиди, методика розвитку і вдосконалення. Запропоновані варіанти комплексів вправ на розвиток гнучкості для самостійних занять студентам, які активно цікавляться розвитком гнучкості для розширення їх теоретичних і практичних знань. Методика проведення занять може бути використана на практичних заняттях з фізичного виховання викладачами закладів вищої освіти.
 • Документ
  Волейбол в системі фізичного виховання здобувачів вищої осві­ти : Навчальний посібник
  (Одеса : Юридична література, 2023) Барсукова, Тетяна Олександрівна; Антипова, Жанна Ігорівна; Кучеренко, Геннадій Васильович; Антіпова, Жанна Ігорівна
  Дисципліна «Фізичне виховання» у вищому навчальному закладі виступає мірою комплексного впливу на особистість майбутнього фахівця. Вирішуючи питання збереження здоров’я і підвищення активності здобувачів вищої освіти у період навчання, ми розглядаємо волейбол як ефективний засіб їх фізичного розвитку. Доведено, що використання спеціальних вправ, спрямованих на роз­виток фізичних якостей, технічних і тактичних прийомів, підвищує інтерес до волейболу, сприяє підвищенню спортивної майстерності тих, хто займається. У навчальному посібнику значна увага приділяється опису техніки ви­конання основних елементів, показані методика і засоби для успішного опа­новування гри. Посібник адресовано здобувачам, які цікавляться і займаються волейболом, а також викладачам фізичного виховання закладів вищої освіти. Здобувачам робота може надати практичну допомогу в організації самостійних занять, розширити їх теоретичні та практичні знання.