Тарасенко Вікторія Сергіївна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 24
 • Документ
  Трудові спори : практикум для підготовки здобувачів першого (бакалавр.) рівнявищої освіти галузі знань 08-Право спеціальності 081-Право
  (Одеса : Фенікс, 2024) Тарасенко Вікторія; Панченко Анна
  Практикум призначений для забезпечення навчальної та організаційної діяльності учасників освітнього процесу під час проведення аудиторної, самостійної та індивідуальної робіт здобувачів вищої освіти, підготовки їх до заліку.
 • Документ
  Право соціального захисту : навч. посіб. для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти галузі знань 08 – Право, спец. 081 – Право
  (Одеса : Фенікс, 2024) Чанишева Галія Інсафівна; Лагутіна Ірина Вікторівна; Бориченко Катерина Валеріївна; Краснов Єгор Володимирович; Тарасенко Вікторія Сергіївна; Панченко Анна Олександрівна; Щукін Олександр Сергійович
  Навчальний посібник підготований з метою надання допомоги здобувачам вищої освіти закладів вищої освіти IV рівня акредитації у вивченні теоретичних основ права соціального захисту і соціального законодавства України. На основі аналізу чинного законодавства розглядаються основні проблеми системи соціального захисту України. Навчальний посібник розрахований на здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 081-Право, аспірантів, викладачів, науковців, практичних працівників, а також читачів, які цікавляться питаннями соціального захисту в Україні.
 • Документ
  Медичне право : навч.-метод. посіб. для підготовки здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти галузі знань 08-Право спец. 081-Право
  (Одеса : Феникс, 2024) Тарасенко Вікторія; Щукін Олександр
  Навчально-методичний посібник призначений для забезпечення навчальної, методичної та організаційної діяльності учасників освітнього процесу під час проведення аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти, підготовки їх до іспиту.
 • Документ
  Захист трудових прав : навч.‑метод. посіб. для здобувачів освітнього ступеня «магістр» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 081 – Право
  (Одеса : Фенікс, 2023) Чанишева, Галія Інсафівна; Лагутіна, Ірина Вікторівна; Бориченко, Катерина Валеріївна; Тарасенко, Вікторія Сергіївна; Пожарова, Оксана Викторовна; Панченко, Анна Олександрівна; Наньєва, Марія Іванівна
  Навчально‑ методичний посібник призначений для забезпечення навчальної, методичної та організаційної діяльності учасників освітнього процесу під час проведення аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти, підготовки їх до здачі екзамену.
 • Документ
  Особливості скорочення медичних працівників під час воєнного часу
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Тарасенко, Вікторія Сергіївна; Тарасенко, В. С.; Tarasenko, Viktoriia S.
 • Документ
  Регулювання праці окремих категорій працівників : навчально-методичний посібник
  (Одеса, 2022) Пожарова, Оксана Вікторівна; Пожарова, О. В.; Пожарова, Оксана Викторовна; Pozharova, Oksana V.; Тарасенко, Вікторія Сергіївна; Тарасенко, В. С.; Тарасенко, Виктория Сергеевна; Tarasenko, Viktoriia S.
  Навчально-методичний посібник підготовлено з метою надання, у першу чергу, допомоги здобувачам вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Право», у вивченні навчальної дисципліни «Регулювання праці окремих категорій працівників». До навчально-методичного посібника включено 7 тем. Посібник містить тематичний план курсу та практичних занять, методичні рекомендації з кожної теми, тестові та практичні завдання для перевірки знань, список рекомедованої літератури, питання для підготовки для іспиту. Цей посібник допоможе здобувачам вищої освіти у вивченні та набутті практичних навиків щодо вирішення теоретичних та практичних проблем у сфері регулювання праці окремих категорій працівників. Сподіваємося, що цей навчально-методичний посібник буде корисним не тільки для здобувачів вищої освіти, а й для аспірантів, науковців, усіх, хто цікавиться проблемами регулювання праці окремих категорій працівників.
 • Документ
  Належне пенсійне забезпечення прокурора як складова гарантій його незалежності
  (ВД "Гельветика", 2018) Тарасенко, Вікторія Сергіївна; Тарасенко, В. С.; Тарасенко, Виктория Сергеевна; Tarasenko, Viktoriia S.
 • Документ
  Проблеми впровадження накопичувальної системи пенсійного страхування
  (ВД "Гельветика", 2019) Тарасенко, Вікторія Сергіївна; Тарасенко, В. С.; Тарасенко, Виктория Сергеевна; Tarasenko, Viktoriia S.
 • Документ
  Правові аспекти зміни істотних умов праці в умовах воєнного стану
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Тарасенко, Вікторія Сергіївна; Тарасенко, В. С.; Tarasenko, Viktoriia S.
 • Документ
  Право соціального забезпечення
  (Одеса, 2022) Чанишева, Г. І.; Лагутіна, І. В.; Бориченко, К. В.; Тарасенко, В. С.; Краснов, Є. В.; Щукін, О. С.; Гудзь, А. О; Корнілова, О. В.
  Навчальний посібник підготований з метою надання допомоги здобувачам вищої освіти закладів вищої освіти IV рівня акредитації у вивченні теоретичних основ права соціального забезпечення і соціального законодавства України. На основі аналізу чинного законодавства розглядаються основні проблеми системи соціального забезпечення України. Навчальний посібник розрахований на здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 081-Право, аспірантів, викладачів, науковців, практичних працівників, а також читачів, які цікавляться питаннями соціального забезпечення в Україні.
 • Документ
  Minimum wage as one of the main state social guarantees
  (Periodicojs Academic Publisher, 2020) Ківалов, Сергій Васильович; Ківалов, С. В.; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Serhii V.; Тарасенко, Вікторія Сергіївна; Тарасенко, В. С.; Тарасенко, Виктория Сергеевна; Tarasenko, Viktoriia S.; Волошина, Світлана Михайлівна; Волошина, С. М.; Волошина, Светлана Михайловна; Voloshyna, Svitlana M.; Чанишев, Рашид Ібрагімович; Чанишев, P. І.; Чанишев, Рашид Ибрагимович; Chanyshev, Rashyd I.; Щукін, Олександр Сергійович; Щукін, О. С.; Щукин, Александр Сергеевич; Shchukin, Oleksandr S.
  The definition, goals of the minimum wage, the criteria for its determination, the sphere of application of the system of setting the minimum wage, the procedure for its establishment, as well as regulation and implementation were analyzed in the article. Comparative legal analysis was carried out of the acts of national labor legislation for compliance with international and European standards, enshrined in conventions and recommendations of the International Labor Organization , Attention is drawn to the fact that Ukraine has not yet undertaken obligations under paragraph 1 of Art. 4 of the European Social Charter (revised).The essence and significance of the minimum wage as one of the main state social guarantees is revealed, taking into account changes and amendments, made by the Legislation of Ukraine. The ratio of the category "minimum wage" and the category "subsistence level set for able-bodied persons on January 1 of the calendar year" is determined.
 • Документ
  Розгляд судами цивільних, сімейних та трудових спорів : методичні рекомендації та завдання
  (Одеса, 2021) Тарасенко, Вікторія Сергіївна; Тарасенко, В. С.; Tarasenko, Viktoriia S.; Островська, Людмила Анатоліївна; Островська, Л. А.; Ostrovska, Liudmyla A.; Стоянова, Тетяна Анатоліївна; Стоянова, Т. А.; Stoianova, Tetiana A.; Тріпульський, Григорій Якович; Tripulskyi, Hryhorii Ya.; Тріпульський, Г. Я.
  Методичні рекомендації та завдання призначені для проведення аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в галузі права під час підготовки до лекцій і практичних занять з навчальної дисципліни, а також для підготовки до іспиту.
 • Документ
  Ecological safety of the region`s population in the aspect of the logistic-activity approach to its formation and legal regulation
  (IOP Publishing, 2021) Ківалов, Сергій Васильович; Ківалов, С. В.; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Serhii V.; Кузьминчук, Наталія Валеріївна; Кузьминчук, Н. В.; Кузьминчук, Наталия Валерьевна; Kuzmynchuk, Nataliia V.; Тарасенко, Вікторія Сергіївна; Тарасенко, В. С.; Тарасенко, Виктория Сергеевна; Tarasenko, Viktoriia S.; Волошина, Світлана Михайлівна; Волошина, С. М.; Волошина, Светлана Михайловна; Чанишев, Рашид Ібрагімович; Чанишев, Р. І.; Чанишев, Рашид Ибрагимович; Chanyshev, Rashyd I.; Щукін, Олександр Сергійович; Щукін, О. С.; Щукин, Александр Сергеевич; Shchukin, Oleksandr S.
  The issues of ensuring the ecological safety of the region`s population are actualized in the context of the growth increasing in the natural resources, accompanied by the increase in anthropogenic pressures on the environment and humans, aggravation of environmental problems, deterioration of the life quality and environmental conditions of activity in the region. The aim of the study is to develop the theoretical foundations for ensuring the ecological safety of the population of the region on the basis of a logistic-activity approach to its formation in the context of legal regulation of the environmental management process as a factor in achieving sustainable development goals and increasing energy efficiency. Using the methods of economic and mathematical modeling it is substantiated the existence of the relationship between the level of ecological safety of the region's population and the amount of the funds from the budget allocated to finance environmental programs. Improving the legal regulation of the processes of ensuring the ecological safety of the region's population for optimizing the budget expenditures for the implementation of environmental programs will create the conditions for realizing the economic potential of the region's development, increasing the level and quality of life of the population.
 • Документ
  Професійний розвиток менеджера : навчально-методичний посібник
  (Одеса : «Фенікс», 2021) Тарасенко, Вікторія Сергіївна; Тарасенко, В. С.; Тарасенко, Виктория Сергеевна; Tarasenko, Viktoriia S.
  Навчальна дисципліна «Професійний розвиток менеджера» вивчається здобувачами вищої освіти, які навчаються за спеціалізацією «Менеджемент». Метою викладання дисципліни є ознайомлення здобувачів вищої освіти та засвоєння ними фундаментальних понять навчальної дисципліни, формування цілісного уявлення про професійний розвиток менеджера, його сутність та шляхи, поглиблення та систематизація знань, засвоєних під час лекційних, практичних занять та під час самостійної підготовки, а також формування навичок самостійного впровадження набутих знань, умінь і навичок у практичній та дослідницькій діяльності. Посібник містить тематичний план курсу, зміст програми навчальної дисципліни, плани практичних занять та методичні рекомендації для самостійної роботи питання для самостійної роботи, практичні завдання, питання для підготовки до заліку. Навчально-методичний посібник буде корисним для здобувачів вищої освіти, аспірантів, науковців та усіх, хто цікавиться проблемами сучасного менеджменту.
 • Документ
  Кадровий менеджмент : навчально-методичний посібник
  (Одеса : «Фенікс», 2021) Тарасенко, Вікторія Сергіївна; Тарасенко, В. С.; Тарасенко, Виктория Сергеевна; Tarasenko, Viktoriia S.
  Навчальна дисципліна «Кадровий менеджмент» вивчається здобувачами вищої освіти, які навчаються за спеціалізацією «Менеджемент». Метою викладання дисципліни є ознайомлення здобувачів вищої освіти та засвоєння ними фундаментальних понять навчальної дисципліни, формування у здобувачів вищої освіти теоретичних та практичних навичок з реалізації функцій у сфері кадрового менеджменту. Посібник містить тематичний план курсу, зміст програми навчальної дисципліни, плани практичних занять та питання для самостійної роботи, практичне завдання, питання для підготовки до заліку. Навчально-методичний посібник буде корисним для здобувачів вищої освіти, аспірантів, науковців та усіх, хто цікавиться проблемами сучасного менеджменту.
 • Документ
  Повноваження органів місцевого самоврядування щодо функціонування закладів охорони здоров’я
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Тарасенко, Вікторія Сергіївна; Тарасенко, В. С.; Тарасенко, Виктория Сергеевна; Tarasenko, Viktoriia S.
 • Документ
  Розгляд судами цивільних, сімейних та трудових спорів
  (Одеса : Фенікс, 2020) Тарасенко, Вікторія Сергіївна; Тарасенко, Виктория Сергеевна; Tarasenko, Viktoriia S.
  Навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня доктора філософії в галузі права (третій (освітньо-науковий) рівень).
 • Документ
  Щодо обмеження розміру пенсій
  (Одеса : Гельветика, 2020) Тарасенко, Вікторія Сергіївна; Тарасенко, В. С.; Тарасенко, Виктория Сергеевна; Tarasenko, Viktoriia S.
 • Документ
  Проблемні питання виплати компенсації працівникам, що виконують громадські роботи
  (Одеса: Фенікс, 2012) Тарасенко, В. С.; Тарасенко, В. С.; Tarasenko, V. S.
 • Документ
  Ефективність підтримки сімей при народженні дитини
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Тарасенко, Вікторія Сергіївна; Тарасенко, Виктория Сергеевна; Tarasenko, Viktoriia S.