Харитонов Євген Олегович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 104
 • Документ
  Представництво в умовах війни: актуальні проблеми
  (Одеса : Фенікс, 2023) Харитонов Євген Олегович; Харитонова Олена Іванівна
 • Документ
  Цивільне право. Частина IІ
  (Одеса : Фенікс, 2023) Харитонов Євген Олегович; Голубєва Неллі Юріївна; Давидова Ірина Віталіївна; Зубар Володимир Михайлович; Берназ-Лукавецька Олена Михайлівна; Матійко Микола Володимирович; Павлова Вікторія Георгіївна; Оскілко Олексій Олегович; Шамота Олександр Володимирович; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонов, Є. О.; Holubieva, Nelli Yu.; Голубєва, Н. Ю.; Davydova, Iryna V.; Давидова, І. В.; Zubar, Vladimir M.; Зубар, В. М.; Bernaz-Lukavetska, Olena M.; Берназ-Лукавецька, О. М.; Matiiko, Mykola V.; Матійко, М. В.; Pavlova, Viktoriia H.; Павлова, В. Г.; Oskilko, Oleksii O.; Оскілко, О. О.; Shamota, Oleksandr V.; Шамота, О. В.
  Практикум містить плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, рекомендовану літературу з курсу «Цивільне право, частина ІІ» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 081 «Право»
 • Документ
  Цивільне право. Частина І : навчально-методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 081 «Право» факультету цивільної та господарської юстиції денної форми навчання
  (Одеса : Фенікс, 2024) Харитонов, Євген Олегович; Завальнюк, Сергій Володимирович; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Завальнюк, Ірина Володимирівна; Мельник, Олександр Володимирович; Омельчук, Олександр Сергійович; Сафончик, Оксана Іванівна; Токарева, Віра Олександрівна
  Матеріали посібника розроблені відповідно до комплексу навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни для студентів І курсу факультету Цивільної та господарської юстиції НУ ОЮА. Посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками за кожною темою, плани практичних (семінарських) занять, питання та завдання для самостійної роботи студентів, тестові завдання, перелік питань для перевірки знань з курсу. Наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до семінарських занять, заліку та іспиту. Розрахований на студентів і науково-педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Цивільно-правовий захист права власності : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Харитонов, Євген Олегович; Харитонова, Олена Іванівна; Некіт, Катерина Георгіївна; Сафончик, Оксана Іванівна; Матійко, Микола Володимирович
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Цивільно-правовий захист права власності», які розроблені відповідно до навчальної програми для аспірантів 2 курсу навчання за спеціалізацією «Приватне право і підприємництво» НУ «Одеська юридична академія» (дисципліна читається один семестр). Посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками по кожній темі, плани практичних занять, питання для самостійної роботи. Наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять, іспиту. Навчально-методичний посібник розрахований на аспірантів та науково-педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Відкрите суспільство і приватне право як європейські орієнтири розвитку
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Kharytonov, Yevhen O.
 • Документ
  Основи римського приватного права : Навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр», за спеціальністю 081 «Право» у Національному університеті «Одеська юридична академія». Видання шосте, доповнене та перероблене
  (Одеса : Фенікс, 2023) Харитонов, Євген Олегович; Глиняна, Катерина Михайлівна; Давидова, Ірина Віталіївна; Зубар, Володимир Михайлович; Кривенко, Юлія Василівна; Омельчук, Олександр Сергійович; Сафончик, Оксана Іванівна; Спасова, Катерина Іванівна; Веретельник, Анна Ігорівна
 • Документ
  Війна: конфлікт та солідарність цивільних інтересів
  (Фенікс, 2022) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Kharytonov, Evgen
  Розглядаються питання правового регулювання цивільних відносин, що виникають при здійсненні діяльності в інтересах іншої особи в умовах війни. Об'єктами досліджень виступили, зокрема, проблеми колізії й солідарності цивільних прав і інтересів в умовах війни.
 • Документ
  Рекодифікація цивільного законодавства України: деякі методологічні проблеми
  (Одеса : Фенікс, 2019) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Kharytonov, Yevhen O.
 • Документ
  ІТ-право та інформаційна безпека : навчально-методичний посібник для здобувачів передвищої освіти освітнього ступеня «фаховий молодший бакалавр», за спеціальністю 081 «Право» у юридичному фаховому коледжі Національного університету «Одеська юридична академія»
  (Одеса, 2023) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Некіт, Катерина Георгіївна; Некіт, К. Г.; Глиняна, Катерина Михайлівна; Глиняна, К. М.; Матійко, Микола Володимирович; Матійко, М. В.; Мельник, Олександр Володимирович; Мельник, О. В.
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «ІТ-право та інформаційна безпека», які розроблені відповідно до навчальної програми для здобувачів передвищої освіти освітнього ступеня «фаховий молодший бакалавр», за спеціальністю 081 «Право» у юридичному фаховому коледжі Національного університету «Одеська юридична академія». Практикум містить програму навчальної дисципліни, плани практичних занять, питання для самостійної роботи. У навчально-методичному практикумі наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять, виконання самостійної роботи, заліку. Практикум розрахований на здобувачів та науково-педагогічних працівників передвищих юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Актуальні питання адаптації цивільного законодавства України до права ЄС : навчально-методичний практикум для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «доктор філософії», за спеціальністю 081 «Право» у відділі аспірантури і докторантури Національного університету «Одеська юридична академія»
  (Одеса, 2023) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, І. В.
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Актуальні питання адаптації цивільного законодавства України до права ЄС», які розроблені відповідно до навчальної програми для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «доктор філософії», за спеціальністю 081 «Право» у відділі аспірантури і докторантури Національного університету «Одеська юридична академія». Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни, плани практичних занять, питання для самостійної роботи. У навчально-методичному посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять, виконання самостійної роботи, іспиту. Практикум розрахований на аспірантів та науково-педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Страхове право : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2022) Харитонов, Є. О.; Давидова, І. В.; Адамова, О. С.; Берназ-Лукавецька, О. М.; Мельник, О. В.; Токарева, В. О.; Омельчук, О. С.; Журило, С. С.
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають навчальній дисципліні «Страхове право», яка розроблена відповідно до програми для здобувачів вищої освіти (спеціальність 081 «Право»). Посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками по кожній темі, плани практичних занять та завдання для самостійної роботи. У посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять та семестрового контролю.
 • Документ
  Війна, приватне право та цивільне законодавство
  (Одеса : Фенікс, 2022) Харитонов, Євген Олегович; Харитонова, Олена Іванівна
 • Документ
  Одеська школа цивілістики : значення постаті Володимира Васильовича Луця
  (Одеса : Фенікс, 2018) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Kharytonov, Evgen
 • Документ
  Діяльність в інтересах іншої особи в умовах війни: цивілістичні аспекти : монографія
  (Одеса : Фенікс, 2022) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Kharytonov, Evgen; Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, I. В.; Davydova, Iryna V.
  Монографія присвячена розгляду питань правового регулювання цивільних відносин, що виникають при здійсненні діяльності в інтересах іншої особи в умовах війни. Об’єкти дослідження: проблеми колізії й солідарності цивільних прав та інтересів в умовах війни; надання допомоги іншим особам фактичними та юридичними діями; особливості виникнення цивільно-правових зобов’язань внаслідок ведення чужих справ без доручення; рятування життя, здоров’я, фізичної особи; рятування майна юридичної особи; вчинення інших дій, спрямованих на відвернення шкоди; порядок і способи розгляду спорів, що виникають у згаданих випадках. Розглядаються випадки діяльності в інтересах іншої особи, які мали місце на практиці, надається правова оцінка відносин, що виникають при цьому. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих юридичних навчальних закладів, суддів, юристів-практиків.
 • Документ
  Права приватної особи в умовах пандемії COVID 19: проблеми здійснення та захисту : монографія
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Kharytonov, Evgen; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Kharytonova, Olena I.; Некіт, Катерина Георгіївна; Некіт, К. Г.; Nekit, Kateryna H.
  У монографії досліджуються актуальні проблеми, пов’язані з реалізацією та захистом прав приватної особи в умовах пандемії. Колективом авторів проаналізовано проблеми обмеження прав приватної особи в умовах пандемії, захисту особистих немайнових прав, зміни, що виникли у сфері регулювання договірних відносин під час пандемії, особливості підходів до регулювання медичної та фармацевтичної діяльності, роботи нотаріату та судів. Монографія переслідує мету розробити цілісну концепцію вирішення численних правових проблем, що виникли у зв’язку з кризою, зумовленою пандемією. Монографія розрахована як на наукових та науково-педагогічних працівників, так і на практикуючих правознавців, а також стане на користь кожному, хто стикнувся з проблемами здійснення та захисту прав приватної особи в умовах пандемії COVID-19.
 • Документ
  Права людини та права приватної особи у контексті вакцинації від COVID-19
  (Одеса, 2022) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Kharytonova, Olena I.
 • Документ
  Проблеми здійснення та захисту цивільних прав в умовах воєнного стану : монографія
  (Одеса : Фенікс, 2023) Харитонов, Євген Олегович; Харитонова, Олена Іванівна; Подцерковний, Олег Петрович; Голубєва, Неллі Юріївна; Сафончик, Оксана Іванівна; Давидова, Ірина Віталіївна; Некіт, Катерина Георгіївна; Токарева, Віра Олександрівна; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Гончаренко, Владислава Олександрівна; Орзіх, Юрій Геннадійович; Фасій, Богдан Володимирович; Бут, Ілля Олександрович; Ткалич, Максим Олегович; Маршук, Юлія Сергіївна; Толмачевська, Юлія Олегівна
  У монографії досліджуються проблеми у сфері цивільного права, що постали у зв’язку з впровадженням в Україні воєнного стану. Колективом авторів проаналізова- но особливості цивільно-правового регулювання в умовах воєнного стану, проблеми, що виникають при здійсненні та захисті цивільних прав в умовах збройної агресії. Монографія переслідує мету вирішення питань, що виникають в умовах воєнного стану в Україні, в окремих сферах суспільного життя. Монографія розрахована як на наукових і науково-педагогічних працівників, так і на практикуючих правознавців, а також стане в нагоді кожному, хто стикнувся з про- блемами здійсення та захисту цивільних прав в умовах воєнного стану.
 • Документ
  Кодифікації та рекодифікації у добу формування східно-європейської традиції приватного права
  (Одеса : Фенікс, 2019) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Olena I.
 • Документ
  SI VIS PACEM – PARA BELLUM
  (Одеса : Фенікс, 2022) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.
 • Документ
  Конструкт «приватне право України» як методологічна похибка
  (ВД "Гельветика", 2019) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.