Шерешевські читання: проблеми цивілістики в умовах пандемії та ІТ 

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 101
 • Документ
  Проблеми та перспективи укладання шлюбного договору
  (Одеса: Фелікс, 2021) Яцута, Яна Миколаївна
  Стаття присвячена розгляду питань, що стосуються проблем договірного регулювання шлюбних відносин в Україні.
 • Документ
  Проблеми усиновлення дітей в Україні
  (Одеса: Фелікс, 2021) Яценко, Роман Сергійович
  Стаття присвячена дослідженню аспектам одного з найважливіших інститутів сімейного права - усиновленню. Досліджено усиновлення як форму влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яка найбільш сприяє виконаню завдань сімейного законодавства щодо забезпечення кожної дитини сімейним вихованням.
 • Документ
  Правова природа шлюбного договору за законодавством України
  (Одеса: Фелікс, 2021) Сухова, Світлана Андріївна
  Розглянуто питання щодо особливостей шлюбного договору. Аналізується визначення шлюбного договору, виділяються його ознаки. З'ясовано правову природу та місце шлюбного договору серед інших сімейно-правових договорів.
 • Документ
  Правові аспекти припинення шлюбу
  (Одеса: Фелікс, 2021) Собцева, Ангеліна Романівна
  У статті проведено аналіз правового регулювання шлюбу в адміністративному та судовому порядку. Сформульовано висновки та науково-практичні рекомендації щодо застосування та вдосконалення чинного законодавства України.
 • Документ
  Прийомна сім'я: поняття та особливості створення
  (Одеса: Фелікс, 2021) Скалецька, Вікторія Вадимівна
  В статті характеризується процес створення прийомної сім'ї й організація підготовки прийомних батьків до виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розкрито порядок взаємодії соціальних служб.
 • Документ
  Надання права на шлюб особам, що не досягли шлюбного віку: особливості та характеристика
  (Одеса: Фелікс, 2021) Рубан, Катерина Олександрівна
  В статті аналізується судова практика, яка дозволяє стверджувати, що процедура реалізації права неповнолітньої особи вступити в шлюб, регулювана ЦПК, у більшості випадків задовольняє вимоги заяви про надання права на шлюб до досягнення шлюбного віку.
 • Документ
  Особливості реєстрації шлюбу з іноземцем
  (Одеса: Фелікс, 2021) Покрищенко, Ірина Олександрівна
  Розкрито проблематику реалізації шлюбних відносин з іноземцями на території України. Акцентовано увагу на практичних аспектах реєстрації шлюбу, охарактеризовано умови держання яких є обов'язковим для реєстрації шлюбу, зокрема з іноземним елементом.
 • Документ
  Співвідношення громадянського і сімейного права в Україні і республіка Болгарія
  (Одеса: Фелікс, 2021) Плачкова, Марія Харлампієвна
  В статті аналізуються проблемні питання співвідношення громадянського і сімейного права в Україні та в республіці Болгарія.
 • Документ
  Цтвільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей
  (Одеса: Фелікс, 2021) Недоспасова, Діана Василівна
  У статті розкриваються питання застосування Гаазької конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей. Зазначено, що головною цінністю Гаазької конвенції є те що, вона захищає права дитини та її інтереси та гарантує право кожної дитини на належні умови життя.
 • Документ
  Проблемні аспекти відбирання дітей від батьків без позбавлення батьківських прав
  (Одеса: Фелікс, 2021) Нанівська, Тетяна Сергіївна
  Стаття присвячена проблемним аспектам відбирання дітей від батьків без позбавлення батьківських прав. Зазначено, що актуальність даної теми дослідження полягає в недосконалості правового механізму відібрання дитини від батьків без позбавлення батьківських прав.
 • Документ
  Патронат над дитиною як форма влаштування дітей-сиріт: окремі аспекти
  (Одеса: Фелікс, 2021) Мураховець, Юлія Юріївна
  Стаття присвячена дослідженню патронатних відносин, надання дитині тимчасового догляду та виховання в сім'ї патронатних вихователів. Також наведено правові проблеми правового регулювання патронатних правовідносин та проведено аналіз особливостей правового регулювання інституту патронатного виховання.
 • Документ
  Обмеження права на укладення одностатевого шлюбу: компаравістичний аспект
  (Одеса: Фелікс, 2021) Ліщук, Анастасія Павлівна
  У статті розглядаються актуальні питання обмеження права на укладення одностатевих шлюбів, за традиціями та за релігійними нормами в шлюб можуть вступати лише чоловік та жінка. звідси існує законодавче обмеження - заборона на реєстрацію, легалізацію та визнання одностатевих шлюбів в Україні.
 • Документ
  Проблеми сурогатного материнства в Україні
  (Одеса: Фелікс, 2021) Лазарева, Єлизавета Сергіївна
  У статті розглянуті питання юридичних аспектів запліднення та сурогатного материнства. Викладені положення щодо гарантування юридичної захищеності біологічних батьків та сурогатної матері.
 • Документ
  Правове регулювання фактичних шлюбних відносин
  (Одеса: Фелікс, 2021) Кучерук, Юлія Вікторівна
  У статті зазначено, що для того щоб убезпечити себе від негативних правових наслідків у разі припинення цивільного шлюбу рекомендується укладати договори щодо спільного майна або ж узаконити свої відносини, які в подальшому будуть захищатись законом.
 • Документ
  Мирне вирішення сімейних прав
  (Одеса: Фелікс, 2021) Криворука, Ольга Степанівна
  Досліджено правову природу медіації як альтернативного способу вирішення спорів. Автор дає визначення сімейно-правового спору, виокремлює його особливості.
 • Документ
  Обмеження права на укладення одностатевого шлюбу
  (Одеса: Фелікс, 2021) Ковтун, Анастасія Святославівна
  Розглянуто питання та впровадження правових механізмів реалізації права на одностатевий шлюб у законодавчих актах та інших джерелах права зарубіжних країн. Наголошено, що одностатеві шлюби є серйозним викликом для світової спільноти та рушійною силою для зміни традиційних шаблонів.
 • Документ
  Особливості шлюбного договору в Україні
  (Одеса: Фелікс, 2021) Дурович, Анастасія Андріївна
  У статті досліджуються особливості шлюбного договору та його практичне втілення в нашій державі. Автор визначає правову природу шлюбного контракту, його практичне значення , а також формулюють основні недоліки та проблеми і пропонують шляхи їх вирішення.
 • Документ
  Розірваня шлюбу в судовому порядку
  (Одеса: Фелікс, 2021) Долгова, Валерія Іллівна
  Зазначено, що процес розірвання шлюбу в судовому порядку - це дуже складний процес. Колишньому подружжю доводиться долати досить багато складнощів, а саме: підготувати всі документи, пережити процедуру розірвання шлюбу, якою б вона не була довгою. Також, можна сказати що питання розірвання шлюбу є складним і потребує чинного законодавства України.
 • Документ
  Кровне споріднення як одна із підстав виникнення суб'єктивних прав та обов'язків батьків і дітей
  (Одеса: Фелікс, 2021) Гунчак, Тетяна Миколаївна
  У статті зроблено висновок, що для виникнення суб'єктивних прав та обов'язків між батьками та дітьми важливе значеня відіграє наявність тріади елементів фактичного складу - це народження дитини, встановлення її походження, а також державна реєстрація походження дитини.
 • Документ
  Реєстрація розірвання шлюбу відділами реєстрації актів цивільного стану
  (Одеса: Фелікс, 2021) Вінокурова, Крістіна Олександрівна
  У роботі автор проаналізував, що під час розгляду справи в суді або винисення у справі рішення, яке не набуло законної сили, у подружжя, яке перебуває в процесі припинення шлюбу, продовжують існувати певні права до моменту набрання цим рішенням законної сили.