«UChoice: 4P» Ukrainian Choice: Public Policy, Politics, Psychology: матеріали ІІ міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Одеса, 8 жовтня 2016 р.)

Постійний URI для цього зібрання

«UChoice: 4P» Ukrainian Choice: Public Policy, Politics, Psychology: матеріали ІІ міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Одеса, 8 жовтня 2016 р.) / за загальною редакцією д.політ.н., професора Д.В. Яковлева. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2016. – 180 с.

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 51