Дикий, Олег Вікторович; Дикий, Олег Викторович; Dykyi, Oleh V.

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 28
 • Документ
  ІТ-маркетинг : навчальний посібник
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2024) Горбаченко, Станіслав Анатолійович; Горбаченко, С. А.; Horbachenko, Stanislav A.; Дикий, Олег Вікторович; Дикий, О. В.; Dykyi, Oleh V.; Кібік, Ольга Миколаївна; Кібік, О. М.; Kibik, Olha M.; Клєвцєвич, Наталія Анатоліївна; Клєвцєвич, Н. А.; Klievtsievych, Nataliia A.; Разінкін, Нікіта Сергійович; Разінкін, Н. С.; Razinkin, Nikita S.
  Навчально-методичний посібник містить короткий виклад лекційного матеріалу, питання для обговорення, тестові завдання, теми для есе та доповідей. Призначений для здобувачів вищої освіти галузей знань 07 «Управління та адміністрування» та 12 «Інформаційні технології» Національного університету «Одеська юридична академія».
 • Документ
  Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем як корупційний злочин: теоретичний аспект
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Дикий, Олег Вікторович; Дикий, О. В.; Dykyi, Oleh V.; Осадчий, Богдан Валерійович; Осадчий, Б. В.; Osadchyi, Bohdan V.
 • Документ
  Кримінологія : навчально-методичний посібник. 2-ге видання, перероблене
  (Одеса, 2023) Федчун, Наталія Олександрівна; Аркуша, Лариса Ігорівна; Дрьомін, Віктор Миколайович; Стародубов, Сергій Вікторович; Цитряк, Віктор Ярославович; Мельничук, Тетяна Володимірівна; Дикий, Олег Вікторович
  Навчально-методичний посібник адресований здобувачам вищої освіти першого (бакалаврського) рівня факультету прокуратури та слідства (кримінальної юстиції) Національного університету «Одеська юридична академія» для підготовки до занять з навчальної дисципліни «Кримінологія». У посібнику наводяться методики підготовки до практичних занять та самостійної роботи, перелік навчальних тем та питань для підсумкового контролю знань і вмінь. Зібрано перелік основних нормативно-правових документів у сфері протидії злочинності, спеціальної літератури та Інтернет-ресурсів з кримінологічних питань.
 • Документ
  Вимагання в системі злочинів на ринку житлової нерухомості: кримінально-правовий аспект
  (Одеса: Фенікс, 2012) Дикий, О. В.
  В статті досліджено та проведено кримінологічну характеристику злочинів, що вчиняються в сфері обороту житлової нерухомості, та розробка на підставі цього заходів попередження злочинності у вказаній сфері.
 • Документ
  Кіберкримінологія: сучасний напрямок у науковій думці
  (ВД "Гельветика", 2019) Дикий, Олег Вікторович; Дикий, О. В.; Дикий, Олег Викторович; Dykyi, Oleh V.; Dykyi, Oleg V.; Dykyi, Oleh
 • Документ
  The specificity of money laundering with the use of cryptocurrencies: the Ukrainian experience
  (Odesa : Publishing house “Helvetika”, 2019) Дикий, Олег Вікторович; Дикий, О. В.; Дикий, Олег Викторович; Dykyi, Oleh V.; Dykyi, O. V.
 • Документ
  Announcements of crime in the activities of the State Bureau of Investigations
  (Юридична література, 2019) Dykyi, O. V.; Dykyi, Oleg V.; Dykyi, Oleh V.; Дикий, Олег Вікторович; Дикий, Олег Викторович; Fliunt, M. O.
 • Документ
  Кіберзлочинність та кібервійна: сучасні виклики
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Дикий, Олег Вікторович; Дикий, О. В.; Дикий, Олег Викторович; Dykyi, Oleh V.
 • Документ
  Кібервійна в Україні
  (Одеса, 2022) Дикий, Олег Вікторович; Дикий, О. В.; Дикий, Олег Викторович; Dykyi, Oleh V.
 • Документ
  Nonlinear dynamics of atomic and molecular systems in an electromagnetic field: Deterministic chaos and strange attractors
  (Springer Nature, 2022) Бакуніна, Олена Валеріївна; Бакуніна, О. В.; Бакунина, Елена Валерьевна; Bakunina, Olena V.; Bakunina, Elena V.; Глушков, Олександр Васильович; Глушков, О. В.; Глушков, Александр Васильевич; Hlushkov, Oleksandr V.; Glushkov, Alexander V.; Ігнатенко, Ганна Володимирівна; Ігнатенко, Г. В.; Игнатенко, Анна Владимировна; Ihnatenko, Hanna V.; Ignatenko, Anna V.; Кузнєцова, Ганна Олександрівна; Кузнєцова, Г. О.; Кузнецова, Анна Александровна; Kuznietsova, Hanna O.; Kuznetsova, Anna A.; Дикий, Олег Вікторович; Дикий, О. В.; Дикий, Олег Викторович; Dykyi, Oleh V.; Dykyi, Oleg V.; Макарова, Олександра O.; Макарова, О. O.; Макарова, Александра O.; Makarova, Oleksandra O.; Makarova, Alexandra O.; Терновський, Євгеній В.; Терновський, Є. В.; Терновский, Евгений В.; Ternovskyi, Yevhenii V.; Ternovsky, Eugeny V.
  We present a new mathematical approach to studying deterministic chaos and strange attractors in dynamics of nonlinear processes in atomic and molecular systems in an electromagnetic field. To treat chaotic dynamics of systems it is constructed effective scheme that includes new quantum-dynamic models (based on the finite-difference solution of the Schrödinger equation, optimized operator perturbation theory and realistic model potential for quantum systems) and advanced nonlinear analysis and a chaos theory methods such as power spectrum analysis, the correlation integral algorithm, the fractal method, the Lyapunov’s exponents and Kolmogorov entropy analysis, etc. Availability of multiple resonances with super little widths in spectrum of an atom in external magnetic field is treated and provided by interference phenomena and fluctuations. Dynamics of resonances in spectrum of diatomic molecule in the infrared electromagnetic field is considered and the topological and dynamical invariants are recalculated.
 • Документ
  Synthesis method for S-boxes satisfying the criterion of correlation immunity of Boolean and 4-functions
  (Taylor & Francis, 2022) Бакуніна, Олена Валеріївна; Бакуніна, О. В.; Бакунина, Елена Валерьевна; Bakunina, Olena V.; Bakunina, E. V.; Дикий, Олег Вікторович; Дикий, О. В.; Дикий, Олег Викторович; Dykyi, Oleh V.
  The improvement of cryptanalysis methods, in particular, using the mathematical apparatus of many-valued logic functions, determines the need to create methods for the synthesis of cryptographic primitives, first of all, S-boxes that satisfy the criteria of cryptographic quality both in the sense of component Boolean functions, and in the sense of their possible representations by functions of many-valued logic. The most important criterion characterizing the ability of the S-box, and hence, of the entire cryptographic transformation in which it is used, to resist attacks of correlation cryptoanalysis, is the criterion of the correlation immunity of component functions. At the moment, there are no methods for the synthesis of S-boxes that satisfy the criterion of correlation immunity both in the sense of component Boolean functions and in the sense of component functions of many-valued logic, which complicates the further development of symmetric cryptographic algorithms, considering their possible representation using many-valued logic functions. In this paper, we propose a method for the synthesis of a full class of S-boxes of length N=16 corresponding to both the criterion of the correlation immunity of component Boolean functions and the criterion of the correlation immunity of component 4-functions. With the help of the developed method, it was possible to construct a set of 18 304 S-boxes that satisfies the criterion of correlation immunity both in the sense of component Boolean functions and in the sense of component 4-functions. The synthesized class of S-boxes can be used to increase the diffusion and confusion of modern symmetric cryptographic algorithms, as well as to increase their protection against promising cryptanalysis attacks based on many-valued logic functions.
 • Документ
  Сryptocurrency in the system of money laundering
  (Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2018) Динту, Валерія Аркадіївна; Динту, В. А.; Дынту, Валерия Аркадиевна; Dyntu, Valeriia A.; Дикий, Олег Вікторович; Дикий, О. В.; Дикий, Олег Викторович; Dykyi, Oleh V.
  The target of the article is to study the place of the cryptocurrency in the process of money laundering. The subject of the article is to investigate the ways and means of usage cryptocurrency for money laundering, the possibilities, and limits. Problem’s setting. The authors of the paper have emphasized that despite the broad usage of cryptocurrency all over the world for different kinds of purchasing and transactions, there is no unified position regarding the definition of cryptocurrency, as well as its legal status. Moreover, the aforementioned circumstances trigger the difficulties during the criminal investigation of money laundering by using cryptocurrency. Thus, law informant agencies are facing challenges with the identification of criminals’ personality and the fact of crime commitment. In addition, in the article, the authors articulate the main concept of cryptocurrency: anonymity and decentralization, which engender the main aggro while crime investigation. Methodology. The research is based on an analysis of historical stages of cryptocurrency creation: from Friedrich August von Hayek’s idea of “currency independent from banking and governmental” to the establishment of decentralized currency. Moreover, there were analysed the cases of money laundering where criminals who used cryptocurrency have been identified and press charged. In addition, the comparative methods were used to collate different positions regarding cryptocurrency all over the world and inside Ukraine. The position of the main authorities and organizations regarding the legal status of cryptocurrency was investigated as well. The results of the study revealed that a cryptocurrency is a convenient tool for money laundering because it gives relative anonymity for the owner of the currency, as far as it does not require any personal information about the user and his location. Aforementioned feature minimizes the opportunity for law enforcement agencies to track back the criminal activity and to identify the criminal personality. Furthermore, cryptocurrency transactions are out of the government control because for conducting any transactions by using cryptocurrency, there is no need for their verification by third parties like a bank, governmental authority or nongovernmental organizations. In addition, the user can have more than one account and conduct transactions from different places at the same time.
 • Документ
  Cryptocurrency as an instrument of terrorist financing
  (Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2021) Динту, Валерія Аркадіївна; Динту, В. А.; Дынту, Валерия Аркадиевна; Dyntu, Valeriia A.; Дикий, Олег Вікторович; Дикий, О. В.; Дикий, Олег Викторович; Dykyi, Oleh V.; Dykyj, Oleg
  The purpose of the article is to explain the use of cryptocurrency as a terrorist financing tool. This article has emphasized the ways, which terrorists appraise for being a reliable fundraising means and their adoption. Methodology. For the purposes of the study, the methods of scientific abstraction, synthesis, observation, generalization, as well as the method of induction of literature and legal documents were used to determine the features of bitcoin, promoting and preventing its use for terrorism financing. Results. The development of the Internet and electronic devices has radically changed all spheres of human life, including criminal activity. Digitalization has led to the improvement of ordinary crimes and the emergence of new types of crime, which, in principle, cannot exist without special digital electronic devices. Among the first implementers of new technologies were terrorists, who took advantage of digitalization to increase profitability. Thus, terrorists have now significantly increased their attention to cryptocurrency as a digital means of payment, namely Bitcoin. Bitcoin has a number of features that have attracted the attention of criminals as a way to evade responsibility for a crime. In particular, decentralization avoids the need for confirmation by a central authority, and pseudo-anonymity provides a certain level of anonymity. In addition, terrorists are aware that Bitcoin's confidentiality is extremely fragile and needs to be enhanced. The paper analyzes several ways to enhance anonymity, such as software that anonymizes traffic and prevents IP identification, peer-to-peer mixers, centralized mixing services (tumbler), and other approaches. It is worth emphasizing that for the fight against crime, the main issue is the de-anonymization of the Bitcoin owner/user, which allows the identification of the criminal. Currently, law enforcement agencies use direct and indirect de-anonymization, proliferation analysis, quantitative analysis, time analysis, and transactional network analysis, among others, to achieve the above goal, which are discussed in detail in this article. In addition, agencies around the world investigated and uncovered terrorist groups and their financial facilitators. Specifically, on August 13, 2020, the U.S. Department of Justice's Office of Public Affairs announced "the largest cryptocurrency seizure in the context of terrorism in history." To investigate the agenda, the legal documents of those investigations that contain information about the terrorist fund-raising mechanism were examined and analyzed. The legal documents revealed that these investigations used the aforementioned de-anonymization approaches.
 • Документ
  Пенітенціарна теорія і практика та права людини : навч.-метод. посібник : для здобувачів вищої освіти ступеня д-ра філософії, спец. – 081 «Право»
  (Одеса : Фенікс, 2021) Аркуша, Лариса Ігорівна; Федчун, Наталія Олександрівна; Дикий, Олег Вікторович; Д’ячкова, Марія Олегівна; Пожар, Вадим Георгійович
  У навчально-методичному посібнику висвітлено проблеми та стандарти обмежень прав засуджених в контексті сучасної концепції прав людини у світовій і національній доктрині та практиці, а саме: становлення та розвиток теорії прав людини у пенітенціарній сфері; універсальні, регіональні та національні стандарти додержання прав засуджених та узятих під варту; стандарти обмежень прав засуджених у практиці Європейського суду з прав людини; проблема гуманізації кримінально-виконавчого законодавства України. Наводяться скорочені тексти лекцій, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, перелік навчальних тем і питань для підсумкового контролю знань та вмінь. Зібрано перелік спеціальної літератури та Інтернет-ресурсів, корисних для продукування нових ідей, релевантних потребам пенітенціарної теорії і практики. Розраховано для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (денної, вечірньої та заочної форми навчання) Національного університету «Одеська юридична академія» за спеціальністю 081 «Право».
 • Документ
  Кримінологічні теорії, емпіричні дослідження та превентивні практики : навч.-метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2021) Аркуша, Лариса Ігорівна; Федчун, Наталія Олександрівна; Дикий, Олег Вікторович; Загородній, Ігор Вікторович; Д’ячкова, Марія Олегівна
  В навчально-методичному посібнику висвітлені сучасні теоретико-методологічні тенденції кримінологічної науки, а саме: гносеологічні, онтологічні та праксеологічні аспекти теорій злочинності на сучасному етапі розвитку кримінологічної науки та з точки зору історичної ретроспективи; провідні методи, техніки та напрямки сучасних кримінологічних досліджень; стратегії протидії злочинності та шляхи впровадження превентивних заходів у практику кримінальної юстиції У посібнику наводяться скорочені тексти лекцій, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, перелік навчальних тем та питань для підсумкового контролю знань та вмінь. Зібрано перелік спеціальної літератури та Інтернет-ресурсів, корисних для продукування нових ідей, релевантних потребам превентивної діяльності. Розраховано для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (денної, вечірньої та заочної форми навчання) Національного університету «Одеська юридична академія» за спеціальністю 081 «Право».
 • Документ
  Місце «злочинної діяльності» в понятійно-категоріальному апараті криміналістики
  (2021) Динту, Валерія Аркадіївна; Динту, В. А.; Dyntu, Valeriia A.; Дикий, Олег Вікторович; Дикий, О. В.; Dykyi, Oleh V.
  У статті авторами досліджено значення та функціональна необхідність понятійно-категоріального апарату криміналістики. Проаналізовано місце поняття «злочинна діяльність» у системі криміналістики. Розглянуто значення понять «механізм злочину» й «спосіб злочину». Слід зазначити, що, бувши результатом наукового дослідження, теорія виникає та формується багато в чому завдяки практичній діяльності людей. Необхідність у ній настає в той момент, коли подальше використання тільки емпіричних та інтуїтивних обґрунтувань перестає бути виправданим. З цього моменту пошук теоретичних рішень стає нагальною потребою. Процес розвитку будь-якої галузі наукового знання зазвичай проходить кілька етапів. Зібрана вченими інформація перетворюється в теорію тільки тоді, коли остання починає містити в процесі наукового пошуку знання про причини досліджуваних явищ і ті закономірності, яким вони підкоряються. У міру того, як нова наука проникає у свідомість все більшої кількості людей і приймається ними на озброєння, в її розвитку настає наступний етап – накопичення емпіричного матеріалу, результатів застосування в практиці початкових, вихідних положень цієї науки. На такому етапі виникає потреба у створенні мови певної науки та, як наслідок, формуванні її понятійно-категоріального апарату. Понятійний апарат створюється для розв’язання специфічних наукових завдань і призначений для опису відповідної предметної області. Він служить ефективним засобом мислення в рамках конкретної наукової теорії та тому повинен бути надзвичайно спеціалізований для відтворення неповторності предмета свого дослідження. Понятійний апарат теорії призначений насамперед як для однозначного виразу результатів наукового пізнання, так і для самої науково-пізнавальної діяльності. Значення термінів наукової теорії має концептуальний характер: система знань певного терміну задається системним змістом самої теорії. Водночас об’єкт змісту наукової теорії представлений у вигляді пропозицій деякої мови, що містить терміни й правила оперування ними.
 • Документ
  Можливості використання технологій Face Recognition та TouchID: кримінологічний аспект
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2019) Дикий, Олег Вікторович; Дикий, Олег Викторович; Дикий, О. В.; Dykyi, Oleh V.
  У роботі розглянуто впровадження технології Face Recognition (розпізнавання осіб) і Touch ID (розпізнавання відбитка пальця) і пов'язані з ними правові особливості їх регулювання в різних сферах життя суспільства. Проаналізовано можливі шляхи використання зазначених технологій для протидії злочинності.
 • Документ
  Методичні вказівки з дисципліни «Охорона праці та безпека життєдіяльності» для здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології»
  (Одеса : НУ «ОЮА», 2020) Горбаченко, Станіслав Анатолійович; Горбаченко, С. А.; Горбаченко, Станислав Анатольевич; Horbachenko, Stanislav A.; Дикий, Олег Вікторович; Дикий, О. В.; Дикий, Олег Викторович; Dykyi, Oleh V.; Флюнт, Мар’яна Орестівна; Флюнт, М. О.; Флюнт, Марьяна Орестовна; Fliunt, Mariana O.
 • Документ
  Modern methodological approaches to the study of cybercrime
  (Одеса : Гельветика, 2020-05-15) Dykyi, Oleh; Дикий, Олег Вікторович; Дикий, О. В.; Дикий, Олег Викторович
 • Документ
  Сучасні тенденції злочинності в Україні у контексті динаміки кримінального закону
  (2017) Дикий, Олег Вікторович; Дикий, Олег Викторович; Dykyi, Oleh V.