Нестерова Катерина Сергіївна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 5
 • Документ
  Public policy of the state support for the development of bioeconomics and biotechnologies in Ukraine
  (Київ, 2021) Нестерова, Катерина Сергіївна; Нестерова, К. С.; Нестерова, Екатерина Сергеевна; Nesterova, Kateryna S.; Яковенко, Алла Олексіївна; Яковенко, А. О.; Яковенко, Алла Алексеевна; Yakovenko, Alla O.; Корощенко, Микола Миколайович; Корощенко, М. М.; Корощенко, Николай Николаевич; Koroshchenko, Mykola M.; Koroshenko, Mykola M.
  In modern conditions, the climate agenda is one of the key in the international arena, as climate threats are already a «mass weapon» that destroys not only traditional sectors of the national economy, especially agriculture, but also the population, forcing countries to develop and implement policies of the balanced attitude to resources. The key concept in terms of sustainable development is the bioeconomy. The lack of theoretical basis and multi-vector of the bioeconomy, as well as the need for its development in Ukraine in the context of the European integration direction determine the relevance of research in this area. The purpose of the article is to identify current problems facing domestic enterprises in the process of implementing biotechnology, as well as the organizational and economic mechanism of their support in the context of the implementation of state strategic management of bioeconomy in Ukraine. The scientific novelty is to provide recommendations for public management of bioeconomy development in Ukraine, taking into account the progressive world experience. Conclusions. Bioeconomy is the latest concept of the organization of human activity, based on a frugal attitude to resources in order to ensure sustainable development of society. Domestic enterprises face certain problems that limit their ability to implement biotechnologies, the negative impact of which can be minimized through the implementation of effective state regulatory policy. In order to develop the bioeconomy in Ukraine, a comprehensive state policy should be developed on strategic (formulation of strategic guidelines), legal (development of appropriate legal framework taking into account the recommendations of international organizations), instrumental (implementation of a set of economic methods, ways of direct and indirect influence, and also organizational and legal methods). Such a systematic approach to the development of the bioeconomy will contribute to the effective implementation of this concept in Ukraine.
 • Документ
  Концепт циркулярної економіки в контексті забезпечення сталого розвитку
  (Київ, 2021) Нестерова, Катерина Сергіївна; Нестерова, К. С.; Нестерова, Екатерина Сергеевна; Nesterova, Kateryna S.; Гришова, Інна Юріївна; Гришова, І. Ю.; Гришова, Инна Юрьевна; Hryshova, Inna Yu.
  Мета статті – визначити ключові відмінності між циркулярністю та сталістю системи, розвинути систематизацію принципів циркулярної економіки, інноваційних бізнес-моделей, спрямованих на її забезпечення, а також заходів регуляторної політики органів публічної влади щодо їх стимулювання та підтримки з урахуванням прогресивного світового досвіду. Методика дослідження. У процесі дослідження використано наступні методи: порівняльного аналізу (оцінка заходів державної регуляторної політики в окремих країнах світу); абстрактно-логічний (постановка проблеми, обґрунтування висновків); монографічний (аналіз еволюції наукових праць вітчизняних та іноземних вчених з проблем циркулярної економіки); діалектичні пізнання. Результати дослідження. Висвітлено особливості циркулярної економіки, підкреслено, що циркулярність системи та сталість є взаємопов’язаними поняттями, проте не тотожними. Визначено, що циркулярна економіка – це сукупність економічних інструментів та методів, які використовуються для забезпечення сталого розвитку системи. Обгрунтовано, що впровадження циркулярної моделі економіки потребує зміни або адаптації сучасних бізнес-моделей до нових умов і потреб господарювання. Проаналізовано основні заходи державної регуляторної політики окремих країн світу щодо підтримки та стимулювання таких бізнес-моделей. Елементи наукової новизни. Отримали подальший розвиток теоретичні засади циркулярної економіки, мета якої полягає в забезпеченні сталого розвитку шляхом оптимізації використання ресурсного потенціалу та інноваційних бізнес-моделей за умови системної державної підтримки. Практична значущість. Доведено, що розвиток циркулярної моделі економіки неможливий без активної державної регуляторної політики. Запропоновано заходи державної регуляторної політики з підтримки розвитку бізнесмоделей, які забезпечують циркулярність системи. Табл.: 2. Бібліогр.: 20.
 • Документ
  Практикум для проходження тренінг-курсів
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2021) Котлубай, Вячеслав Олексійович; Котлубай, В. О.; Котлубай, Вячеслав Алексеевич; Kotlubai, Viacheslav O.; Слободянюк, Ольга Василівна; Слободянюк, О. В.; Слободянюк, Ольга Васильевна; Slobodianiuk, Olha V.; Нестерова, Катерина Сергіївна; Нестерова, К. С.; Нестерова, Екатерина Сергеевна; Nesterova, Kateryna S.
  Практикум відповідає програмам навчальних дисциплін «Створення власного бізнесу (бізнес тренінг)». «Розробка конкурентної стратегії (бізнес тренінг)». «Розвиток напрямів та інструментів міжнародного бізнесу (бізнес тренінг)». В практикумі представлені завдання, кейси, тести, ділові ігри, питання для обговорення, питання для самоперевірки, питання до заліку, а також список рекомендованої літератури. Практикум призначений для здобувачів вищої освіти, що отримують ступінь бакалавра у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 073 «Менеджмент», буде корисним для підготовки здобувачів, що отримують освіту з економічних, управлінських та правової спеціальностей.
 • Документ
  Маркетинг : навчально-методичний посібник
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2020) Кібік, Ольга Миколаївна; Кібік, О. М.; Кибик, Ольга Николаевна; Kibik, Olha M.; Котлубай, Вячеслав Олексійович; Котлубай, В. О.; Котлубай, Вячеслав Алексеевич; Kotlubai, Viacheslav O.; Хаймінова, Юлія Володимирівна; Хаймінова, Ю. В.; Хайминова, Юлия Владимировна; Khaiminova, Yuliia V.; Нестерова, Катерина Сергіївна; Нестерова, К. С.; Нестерова, Екатерина Сергеевна; Nesterova, Kateryna S.; Калмикова, Наталя Юріївна; Калмикова, Наталя Юріївна; Калмикова, Н. Ю.; Калмыкова, Наталья Юрьевна; Kalmykova, Natalia Yu.
  Визначено зміст і значення маркетингу. Розглянуто основні категорії маркетингу, надано уявлення про маркетинг як філософію бізнесу і реальний процес в сфері бізнес-діяльності. Систематизовано принципи організації маркетингу, основи управління життєвим циклом продукту. Особливу увагу приділено питанням управління маркетингом в міжнародній діяльності. Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, що отримують ступінь бакалавра та магістра у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 073 «Менеджмент», буде корисним для підготовки здобувачів, що отримують освіту з економічних та правових спеціальностей.
 • Документ
  Міжнародна економіка : навчально-методичний посібник
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2020) Кібік, Ольга Миколаївна; Кібік, О. М.; Кибик, Ольга Николаевна; Kibik, Olha M.; Нестерова, Катерина Сергіївна; Нестерова, К. С.; Нестерова, Екатерина Сергеевна; Nesterova, Kateryna S.; Хаймінова, Юлія Володимирівна; Хаймінова, Ю. В.; Хайминова, Юлия Владимировна; Khaiminova, Yuliia V.
  Визначено сутність міжнародних економічних відносин. Висвітлено суб’єкти та об’єкти, форми міжнародних економічних відносин. Надано комплексний виклад сутнісних питань щодо міжнародних економічних відносин. Визначено інструменти зовнішньоторговельної, валютної політики. Особливу увагу приділено інтеграційним процесам. Визначено сучасні види міжнародного бізнесу, особливості міжнародного менеджменту та маркетингу. Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, що отримують ступінь бакалавра та магістра у галузях знань 07 «Управління та адміністрування», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 81 «Право», 06 «Журналістика» в Національному університеті «Одеська юридична академія» та інших вищих навчальних закладах.