Байталюк Дарія Русланівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 13 з 13
 • Документ
  Цивільне право. Частина ІІ : Практикум для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр», за спеціальністю 081 «Право» для факультетів: судового та міжнародного права; прокуратури та слідства; адвокатури та антикорупційної діяльності
  (Одеса : Фенікс, 2023) Адаховська, Надія Сергіївна; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Зубар, Володимир Михайлович; Кривенко, Юлія Василівна; Калітенко, Оксана Михайлівна; Матійко, Микола Володимирович; Мінченко, Дар'я Анатоліївна; Мельник, Олександр Володимирович; Павлова, Вікторія Георгіївна; Спасова, Катерина Іванівна; Токарева, Віра Олександрівна; Байталюк, Дарія Русланівна; Оскілко, Олексій Олегович; Веретельник, Анна Ігорівна; Шамота, Олександр Володимирович
  Практикум містить методичні вказівки до курсу «Цивільне право», в яких визначено питання теми, нормативні правові акти, літературні джерела та завдання.
 • Документ
  Окремі аспекти застосування довірчої власності для забезпечення виконання зобов’язання в Україні
  (Одеса : Фенікс, 2019) Байталюк, Дарія Русланівна; Байталюк, Д. Р.; Baitaliuk, Dariia R.
 • Документ
  Веб-сайт як об’єкт цивільних прав
  (Фенікс, 2019) Байталюк, Дарія Русланівна; Байталюк, Д. Р.; Baitaliuk, Dariia
 • Документ
  Щодо питання необхідності врегулювання відносин спільного інвестування та спонсорування
  (Одеса : Фенікс, 2022) Байталюк, Дарія Русланівна; Байталюк, Д. Р.; Байталюк, Дарья Руслановна; Baitaliuk, Dariia R.
 • Документ
  Визначення перспективних напрямків краудфандингу та потенційні засади їх правового регулювання
  (Одеса : Фенікс, 2022) Байталюк, Дарія Русланівна; Байталюк, Д. Р.; Baitaliuk, Dariia R.
 • Документ
  Огляд правових аспектів краудфандингових відносин в Україні в період війни
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Байталюк, Дарія Русланівна; Байталюк, Д. Р.; Байталюк, Дарья Руслановна; Baitaliuk, Dariia R.
 • Документ
  Проблеми і перспективи правового регулювання краудфандингу в Україні.
  (ВД "Гельветика", 2021) Омельчук, О. С.; Omelchuk, O. S.; Байталюк, Д. Р.; Baitaliuk, D. R.
  Стаття присвячена проблемам правового регулювання краудфандингових відносин в Україні. Визначено, що натепер фінансування комерційних і суспільно важливих проєктів набуває децентралізованого характеру. З’ясовано, що краудфандинг як явище не є чимось новим, однак в інформаційну епоху він отримав широке розповсюдження завдяки поширенню інтернет-технологій. Аргументовано думку щодо неможливості коректного визначення сфери краудфандингових відносин, що регулюються, і методів правового регулювання через те, що вітчизняним законодавством не закріплено нормативного визначення поняття «краудфандинг». Проаналізовано наявні погляди на визначення краудфандингу, сформовано авторське бачення змісту краудфандингових відносин. Класифіковано краудфандингові відносини за типом проєкту (комерційний, соціальний, екологічний, творчий краудфандинг), залежно від статусу учасників краудфандингових відносин (p2p-краудфандинг, p2b-краудфандинг, b2b-краудфандинг), залежно від форми інвестицій і зворотності коштів. Зроблено висновок, що краудфандингові відносини виходять за межі стосунків у сфері благодійності, кредитних, корпоративних або інших традиційних договірних цивільних правовідносин. Доведено, що приватноправовий характер таких відносин зумовлює виникнення ризиків порушення прав сторін краудфандингових відносин і публічних інтересів у випадках відсутності належного правового регулювання. За результатами дослідження визначено, що чинне законодавство не передбачає чітких, прозорих та ефективних механізмів захисту прав донорів у відносинах краудфандингу через недостатню урегульованість самих відносин колективного фінансування, відсутність єдності в практиці правозастосування у визначенні природи таких відносин, невизначеність статусу краудфандингових платформ. Додатковою перепоною розв’язання питань на законодавчому рівні є транснаціональний характер таких відносин (найпопулярніші краудфандингові платформи знаходять- ся поза межами вітчизняної юрисдикції; велика кількість проєктів, що залучають кошти, міжнародні й не мають чіткої ідентифікації їх правового статусу у відкритому доступі) та електронна форма вираження волі в таких відносинах (для краудфандингу все ширше застосовуються криптовалютні активи або платформи, які не надають інформації щодо особи й фінансової інформації отримувача коштів).
 • Документ
  Rent Contract under the Legislation of Ukraine
  (Universidad de la Amazonia, 2019) Московчук, Дмитро Олександрович; Московчук, Д. О.; Московчук, Дмитрий Александрович; Moskovchuk, Dmytro O.; Матвійчук, Аліна Вікторівна; Матвійчук, А. В.; Матвийчук, Алина Викторовна; Matviichuk, Alina V.; Байталюк, Дарія Русланівна; Байталюк, Д. Р.; Байталюк, Дарья Руслановна; Baitaliuk, Dariia R.
  This article is aimed at studying some certain aspects of new contract institute of Ukrainian civil law – the institute of rent. The subject of the study is the civil legal relations concerning the conclusion, execution and termination of the rental agreement. The subject of the research is the legislation base of Ukraine. Legal definition of the rent contract is analyzed in the paper. The object of the contract, its form and its parties are also studied. Types of rent contract are distinguished. Besides, the authors analyze the questions of origin and development of various aspects of rent relations; they give legal characteristic of rent contract according to Civil Code of Ukraine, reveal drawbacks of the rent regulation in Ukrainian legislation and give suggestions on improvement of current civil legislation in the sphere of rental relations. The authors have come to conclusion that the practice of applying of the legal construction of rent contract, which have been being formed during the 15 years of the Civil Code, proves that the rent institute is not deprived of certain problems, influencing the legal enforcement. So provided that the legal loopholes and enforcement deficiencies are eliminated, the construction of rent contract will be used more frequently by participants in the civil turnover. In order to achieve this goal it is extremely important to offer clear proposals to the national parliament for improvement of the current legislation regarding the regulation of public relations related to the use of the rent agreement.
 • Документ
  Порядок звернення стягнення на об’єкт довірчої власності
  (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Байталюк, Дарія Русланівна; Baitaliuk, Dariia R.
 • Документ
  Вступ до приватного права : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2019) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, I. В.; Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Чанишева, Аліна Рашидівна; Чанишева, А. Р.; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецька, О. М.; Завальнюк, Сергій Володимирович; Завальнюк, С. В.; Костова, Наталя Іванівна; Костова, Н. І.; Матійко, Микола Володимирович; Матійко, М. В.; Фасій, Богдан Володимирович; Фасій, Б. В.; Швидка, Вікторія Георгіївна; Швидка, В. Г.; Байталюк, Дарія Русланівна; Байталюк, Д. Р.
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають навчальній дисципліні «Вступ до приватного права», розробленій відповідно до програми для здобувачів вищої всвіти (ІІ курс факультету цивільної та господарської юстиції Національного університету «Одеська юридична академія»). Посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками за кожною темою, плани практичних занять і завдання для самостійної роботи. У посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять та іспиту.Навчально-методичний посібник розрахований на здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Основи римського приватного права: навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2019) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, I. В.; Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецька, О. М.; Глиняна, Катерина Михайлівна; Глиняна, К. М.; Зубар, Володимир Михайлович; Зубар, В. М.; Фомічова, Наталя Василівна; Фомічова, Н. В.; Цибульська, Ольга Юріївна; Цибульська, О. Ю.; Байталюк, Дарія Русланівна; Байталюк, Д. Р.
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Основи римського приватного права», які розроблені відповідно до освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр (1 курс факультету цивільної та господарської юстиції Національного університету «Одеська юридична академія»). Посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками за кожною темою, плани практичних занять, питання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти. У посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять, виконання самостійної роботи, іспиту. Навчально-методичний посібник розрахований на здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів юридичної освіти.
 • Документ
  Житлове право : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2019) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, І. В.; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецька, О. М.; Зубар, Володимир Михайлович; Зубар, В. М.; Омельчук, Олександр Сергійович; Омельчук, О. С.; Байталюк, Дарія Русланівна; Байталюк, Д. Р.
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Житлове право» та відповідає освітньо-професійній програмі підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» Національного університету «Одеська юридична академія». Посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками по кожній темі, плани практичних занять, питання для самостійної роботи студентів. У посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять, виконання самостійної роботи, заліку. Навчально-методичний посібник розрахований на здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Доменне ім'я: проблемні аспекти
  (2019) Байталюк, Дарія Русланівна; Байталюк, Дария Руслановна; Baitalyuk, Dariіа R.