Примаченко Іван Федорович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 11 з 11
 • Документ
  Джерела відновлення зруйнованого економічного потенціалу України в повоєнний період
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Примаченко, Іван Федорович; Примаченко, І. Ф.; Prymachenko, Ivan F.
 • Документ
  Ринкова інфраструктура. Ринок юридичних послуг : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Кібік, Ольга Миколаївна; Кібік, О. М.; Корнілова, Олеся Володимирівна; Корнілова, О. В.; Примаченко, Іван Федорович; Кузнецова, Людмила Валентинівна; Кузнецова, Л. В.
  Визначено зміст і значення ринку та ринкової інфраструктури. Розглянуто основні категорії ринку, надано уявлення про елементи сучасної ринкової інфраструктури. Систематизовано характеристики основних елементів сучасної ринкової інфраструктури на національному та міжнародному рівнях. Увагу приділено питанням розвитку ринку юридичних послуг, зокрема в Україні. Призначений для здобувачів вищої освіти, що отримують ступінь бакалавра та магістра у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 073 «Менеджмент», буде корисним для підготовки здобувачів, що отримують освіту з економічних та правових спеціальностей.
 • Документ
  Сучасна економічна політика України: в очікуванні змін
  (ВД "Гельветика", 2019) Примаченко, Іван Федорович; Примаченко, І. Ф.; Примаченко, Иван Федорович; Prymachenko, Ivan F.
 • Документ
  Макроекономіка. Мікроекономіка : практикум
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2020) Кібік, Ольга Миколаївна; Кібік, О. М.; Кибик, Ольга Николаевна; Kibik, Olha M.; Редіна, Євгенія Валентинівна; Редіна, Є. В.; Редина, Евгения Валентиновна; Redina, Yevheniia V.; Хаймінова, Юлія Володимирівна; Хаймінова, Ю. В.; Хайминова, Юлия Владимировна; Khaiminova, Yuliia V.; Котлубай, Вячеслав Олексійович; Котлубай, В. О.; Котлубай, Вячеслав Алексеевич; Kotlubai, Viacheslav O.; Примаченко, Іван Федорович; Примаченко, І. Ф.; Примаченко, Иван Федорович; Prymachenko, Ivan F.; Калмикова, Наталя Юріївна; Калмикова, Н. Ю.; Калмыкова, Наталья Юрьевна; Kalmykova, Natalia Yu.
  Практикум відповідає програмі навчальної дисципліні «Макро- та мікроекономіка». В практикумі представлено завдання, кейси, питання для самоперевірки, питання для обговорення з дисципліни, а також список рекомендованої літератури. Практикум призначений для здобувачів вищої освіти, що отримують ступінь бакалавра у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 073 «Менеджмент», буде корисним для підготовки здобувачів, що отримують освіту з економічних, управлінських та правової спеціальностей.
 • Документ
  Фінанси, гроші, кредит : практикум
  (Одеса : НУ «Одеська юридична академія», 2021) Слободянюк, Ольга Василівна; Слободянюк, О. В.; Слободянюк, Ольга Васильевна; Slobodianiuk, Olha V.; Котлубай, Вячеслав Олексійович; Котлубай, В. О.; Котлубай, Вячеслав Алексеевич; Kotlubai, Viacheslav O.; Лазарева, Г. Ю.; Lazareva, H. Yu. .; Примаченко, Іван Федорович; Примаченко, І. Ф.; Примаченко, Иван Федорович; Prymachenko, Ivan F.
  Методичні рекомендації та завдання призначені для роботи в аудиторний час, для самостійної та індивідуальної роботи студентів над дисципліною, підготовки до екзамену та заліку, а також для супроводження лекцій і практичних занять в цілому з дисципліни.
 • Документ
  Перспективи економічного розвитку України у постковідний період
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Примаченко, Іван Федорович; Примаченко, І. Ф.; Примаченко, Иван Федорович; Prymachenko, Ivan F.
 • Документ
  Інституційно-організаційні засади інтеграції України та Європейського Союзу
  (Одеса : Гельветика, 2020) Примаченко, Іван Федорович; Примаченко, І. Ф.; Примаченко, Иван Федорович; Prymachenko, Ivan F.; Добровольська, Володимира Володимирівна; Добровольська, В. В.; Добровольская, Владимира Владимировна; Dobrovolska, Volodymyra V.
 • Документ
  Європейська інтеграційна політика України: перші результати та перспективи розвитку
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Примаченко, Іван Федорович; Примаченко, Иван Федорович; Prymachenko, Ivan F.
 • Документ
  Про ефективність антимонопольно-конкурентного законодавства України
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Примаченко, Іван Федорович; Примаченко, Иван Федорович; Prymachenko, Ivan F.
 • Документ
  Національні проекти в морегосподарському комплексі України
  (2013) Примаченко, І. Ф.; Примаченко, И. Ф.; Primachenko, I. F.
 • Документ
  До питання про інвестиційну привабливість економіки України
  (Одеса : Фенікс, 2014) Примаченко, І. Ф.; Примаченко, И. Ф.; Primachenko, I. F.
  Україна потенційно може бути однією із провідних країн за залученням інвестицій, оскільки країна багата на природні ресурси, кваліфіковану і дешеву робочу силу, має значний науково-технічний потенціал, наявну інфраструктуру, потужну виробничу базу, величезний внутрішній ринок збуту продукції та успішну інтеграцію у світовий фінансовий та товарний ринок. Варто лише подолати більшість із перерахованих вище вад.