Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.160

Постійний URI для цього зібрання

Спеціалізовану вчену раду ДФ 41.086.160 Національного університету «Одеська юридична академія» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кос’яненка Сергія Олеговича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право» утворено відповідно до Наказу по НУ "ОЮА" № 1058-10 від 08 травня 2024 року "Про утворення разових спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії".

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 1 з 1
  • Документ
    Aut dedere aut judicare principle in international law
    (Одеса, 2024) Кос’яненко Сергій Олегович; Kosianenko Serhii Olegovych
    Дисертація присвячена дослідженню принципу aut dedere aut judicare в міжнародному праві. Принцип aut dedere aut judicare розглядається крізь призму трьох взаємопов’язаних аспектів: по-перше, захисту інтересів міжнародного співтовариства (недопущення безкарності за вчинені міжнародні злочини та забезпечення міжнародного порядку); по-друге, захисту інтересів держави (запитуючої та запитуваної) щодо екстрадиції, кримінального переслідування та кримінальної юрисдикції (зокрема, універсальної юрисдикції) та, по-третє, захисту прав та інтересів осіб, які підлягають кримінальному переслідуванню чи екстрадиції.