Кібік Ольга Миколаївна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 4 з 4
 • Документ
  Фінансове забезпечення проєкту : навч.-метод. посіб.
  (2023) Кібік О.; Слободянюк О.; Примаченко І.; Кузнецова Л.; Кібік Ольга Миколаївна; Kibik Olha M.; Слободянюк Ольга Василівна; Slobodianiuk Olha V.; Примаченко Іван Федорович; Prymachenko Ivan F.
  Навчально-методичний посібник відповідає програмі навчальної дисципліни «Управління фінансовим забезпеченням проєкту». Посібник містить короткий основний зміст тем, завдання, кейси, тести, питання для обговорення, питання для самоперевірки, а також список використаної літератури. Для здобувачів вищої освіти, що отримують ступінь магістра у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 073 «Менеджмент». Призначені для роботи в аудиторний час, а також для індивідуальної роботи здобувачів над дисципліною «Управління фінансовим забезпечення проєкту», підготовки до екзамену або заліку, для супроводження семінарських і практичних занять в цілому з дисципліни, закріплення теоретичних знань, буде корисним для підготовки здобувачів, що отримують освіту з економічної, управлінської та правової спеціальностей.
 • Документ
  Ризик-менеджмент
  (Одеса : Фенікс ; НУ "ОЮА", 2024) Кібік О.; Кібік Ольга Миколаївна; Kibik Olha M.; Слободянюк О.; Слободянюк Ольга Василівна; Slobodianiuk Olha V.; Кузнецова Л.; Кузнецова Людмила Валентинівна; Kuznetsova, Liudmyla V.
  Навчально-методичний посібник відповідає програмі навчальної дисципліни «Ризик-менеджмент». У посібнику представлено короткий основний зміст тем, завдання, кейси, тести, питання для обговорення, питання для самоперевірки, а також список рекомендованої літератури для поглибленого вивчення, тест на схильність до ризику. Призначені для роботи в аудиторний час, а також для індивідуальної роботи здобувачів над дисципліною «Ризик-менеджмент», підготовки до екзамену або заліку, для супроводження практичних занять в цілому з дисципліни, закріплення теоретичних знань. Буде корисним для підготовки здобувачів, що отримують освіту з економічної, управлінської та правової спеціальностей. Для здобувачів вищої освіти, що отримують ступінь магістра у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 073 "Менеджмент»
 • Документ
  Менеджмент : практикум
  (Одеса : Фенікс, 2023) Кібік, Ольга Миколаївна; Котлубай, Вячеслав Олексійович; Калмикова, Наталя Юріївна
  Практикум відповідає програмі навчальної дисципліни «Менеджмент». У практикумі представлено завдання, кейси, тести, питання для обговорення, питання для самоперевірки, теми доповідей, питання до екзамену, а також список рекомендованої літератури. Призначений для здобувачів вищої освіти, що отримують ступінь бакалавра у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 073 «Менеджмент», буде корисним для підготовки здобувачів, що отримують освіту з економічних, управлінських і правової спеціальностей.
 • Документ
  Стратегія розвитку соціально-економічних систем підприємств транспортного комплексу України
  (2012) Кібік, Ольга Миколаївна; Кибик, Ольга Николаевна; Kibik, Ol'ga; Широков, М.А.
  The problems of the formation of socio-economic development of transport enterprises in Ukraine are investigated. The main strategic approaches to socio-economic development and the problems of their funding are defined.