Цитряк Віктор Ярославович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 11 з 11
 • Документ
  Кримінально-виконавче право : навч.-метод. посіб.
  (Одеса : Фенікс, 2024) Дрьомін В. М.; Марчук А. І.; Цитряк В. Я.; Цитряк Віктор Ярославович; Tsytriak Viktor Ya.; Дрьомін Віктор Миколайович; Dromin Viktor M.; Марчук Альона Ігорівна; Marchuk Alona I.
  У навчально-методичному посібнику висвітлено основні проблеми кримінально- виконавчого права на сучасному етапі розвитку пенітенціарної системи України. Розглянута система органів та установ, що виконують покарання в Україні, порядок та умови виконання й відбування усіх видів кримінальних покарань, особливості відбування покарання різними категоріями засуджених, проблеми звільнення від відбування покарань. У посібнику наводяться методики підготовки до занять, банк тестів, практичних задач, перелік навчальних тем та питань для підготовки до іспитів. Зібрано перелік нормативно – правових документів у сфері регулювання кримінально-виконавчої системи України, спеціальної літератури та Інтернет-ресурсів з пенітенціарних питань. Розраховано на здобувачів закладів вищої освіти
 • Документ
  Кримінологія : навчально-методичний посібник. 2-ге видання, перероблене
  (Одеса, 2023) Федчун, Наталія Олександрівна; Аркуша, Лариса Ігорівна; Дрьомін, Віктор Миколайович; Стародубов, Сергій Вікторович; Цитряк, Віктор Ярославович; Мельничук, Тетяна Володимірівна; Дикий, Олег Вікторович
  Навчально-методичний посібник адресований здобувачам вищої освіти першого (бакалаврського) рівня факультету прокуратури та слідства (кримінальної юстиції) Національного університету «Одеська юридична академія» для підготовки до занять з навчальної дисципліни «Кримінологія». У посібнику наводяться методики підготовки до практичних занять та самостійної роботи, перелік навчальних тем та питань для підсумкового контролю знань і вмінь. Зібрано перелік основних нормативно-правових документів у сфері протидії злочинності, спеціальної літератури та Інтернет-ресурсів з кримінологічних питань.
 • Документ
  Кримінологія : навчально-методичний посібник
  (Одеса, 2023) Федчун, Наталія Олександрівна; Аркуша, Лариса Ігорівна; Цитряк, Віктор Ярославович; Чорнозуб, Лариса Василівна
  Навчально-методичний посібник адресований здобувачам вищої освіти першого (бакалаврського) рівня факультету судового та міжнародного права Національного університету «Одеська юридична академія» для підготовки до занять з навчальної дисципліни «Кримінологія». У посібнику наводяться скорочені тексти лекцій, методики підготовки до практичних занять та самостійної роботи, перелік навчальних тем та питань для підсумкового контролю знань і вмінь. Зібрано перелік основних нормативно-правових документів у сфері у сфері запобігання та протидії злочинності, спеціальної літератури та Інтернет-ресурсів з кримінологічних питань.
 • Документ
  Зарубіжний досвід криміналізації підкупу у сфері службової діяльності та можливості його впровадження в законодавство України
  (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Цитряк, Віктор Ярославович; Tsytriak, Viktor Ya.
 • Документ
  Infrastructure of bribery in public official activity
  (Universidad de la Amazonia, 2020) Цитряк, Віктор Ярославович; Цитряк, В. Я.; Цитряк, Виктор Ярославович; Tsytriak, Victor Ya.; Калініна, Ірина Валеріївна; Калініна, І. В.; Калинина, Ирина Валерьевна; Kalinina, Iryna V.; Гуріна, Дарія Петрівна; Гуріна, Д. П.; Гурина, Дарья Петровна; Hurina, Dariia P.
  The article is focused on the analysis of the infrastructural components of bribery in public official activity. The term "infrastructure" comes from Latin (infra – below, under and structura – construction, placement) and means a set of components of any object that are subordinate (ancillary) character and provide conditions for the normal functioning of the object as a whole. The concept of crime infrastructure is not enough explored in legal science.The research described in the article was created using different methods of scientific research. The main method of scientific research – the dialectical method. This method allows substantiating the special role of "human", organizational-support and ideological resources in the determination of criminal behavior. The method of analysis helps to see in detail a large number of cases of bribery in public service. Further, the generalization were made regarding the general infrastructure components of bribery in the field of public service activity using the synthesis method. In addition to these methods of scientific research, the authors of the article used the methods of deduction, induction, and comparative method. The public service bribery infrastructure should be understood as a collection of "personnel", material and intangible resources, organizational forms and means that serve the illicit purchase/sale of services of public officials provide functionality and facilitate the institution of bribery. The special role of the ideological and "human" resources, as well as organizational and auxiliary resources in the determination of criminal behavior is substantiated.The introduction of measures neutralizing the infrastructural capabilities of briberyas an indirectanti-corruption strategy is proposed.
 • Документ
  «Кадрові» ресурси (корупційна мережа) як складова інфраструктури підкупу у сфері публічної службової діяльності
  (Одеса : Гельветика, 2020-05-15) Цитряк, Віктор Ярославович; Цитряк, В. Я.; Цитряк, Виктор Ярославович; Tsytriak, Viktor Ya.
 • Документ
  Організаційно-допоміжні ресурси у забезпеченні функціональності корупції
  (2017) Цитряк, Віктор Ярославович; Цитряк, Виктор Ярославович; Tsytriak, Viktor Ya.
 • Документ
  Особливості правового статусу Державного бюро розслідувань як спеціалізованого органу в сфері протидії білокомірцевій злочинності
  (Одеса : Юридична література, 2018) Цитряк, Віктор Ярославович; Цитряк, Виктор Ярославович; Tsytriak, Viktor Ya.
 • Документ
  Ідеологічні ресурси у відтворенні корупційних практик
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Цитряк, Віктор Ярославович; Цитряк, Виктор Ярославович; Tsytriak, Victor Ya.
 • Документ
  Інфраструктура підкупу у сфері публічної службової діяльності
  (2014) Цитряк, Віктор Ярославович; Цитряк, Виктор Ярославович; Citrjak, Viktor