Курова Анастасія Володимирівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 23
 • Документ
  Роль суб’єктивного благополуччя в професійній діяльності психолога-педагога
  (Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2017) Курова, Анастасія Володимирівна; Курова, А. В.; Курова, Анастасия Владимировна; Kurova, Anastasiia V.
 • Документ
  Мотивація як складова компонента структури психологічного благополуччя майбутніх психологів
  (ВД «Гельветика», 2019) Курова, Анастасія Володимирівна; Курова, А. В.; Курова, Анастасия Владимировна; Kurova, Anastasiia V.
 • Документ
  Interdependence of emotionality, anxiety, aggressiveness and subjective control in handball referees before the beginning of a game: a comparative analysis
  (Bucharest University Press, 2022) Курова, Анастасія Володимирівна; Курова, А. В.; Курова, Анастасия Владимировна; Kurova, Anastasiia V.; Попович, Ігор Степанович; Попович, І. С.; Попович, Игорь Степанович; Popovych, Ihor S.; Коваль, Ірина Андріївна; Коваль, І. А.; Коваль, Ирина Андреевна; Koval, Iryna A.; Казібекова, Вікторія Федорівна; Казібекова, В. Ф.; Казибекова, Виктория Федоровна; Kazibekova, Viktoriia F.; Максимов, Микола Володимирович; Максимов, М. В.; Максимов, Николай Владимирович; Maksymov, Mykola V.; Гузар, Віктор Миколайович; Гузар, В. М.; Гузарь, Виктор Николаевич; Huzar, Viktor M.
  The purpose of the article is to conduct empirical research on interdependence of the key individual psychological characteristics of handball referees before the beginning of a game; perform comparative analysis of the obtained parameters of referees with different categories and identify significant dynamic changes. The study substantiates and characterizes anxiety, aggressiveness and subjective control as important features of referees’ activity, affecting objectivity of results. Research methods: retrospective critical analysis of scientific literature, psycho-diagnostic testing, purposeful observation, comparative analysis using Student’s t-test, Pearson’s R correlation analysis. The study outlines the primary methodological postulates and technology for measuring parameters of the phenomena under study. Results. The study presents a graphical structure of subjective control of handball referees by qualification categories. Pearson’s (r) correlation analysis allowed determining interdependence of the parameters under study. Positive significant correlations were identified: between emotional stability and internality in the area of achievements (r=.286; p≤.01); between emotional stability and internality in labor relations (r=.278; p≤.01). Negative significant correlations were registered: between internality in the area of achievements and the parameters of aggressiveness: between inclination towards direct physical aggression (r=-.185; p≤.05) and the level of impulsiveness (r=-.268; p≤.01); between self-estimation of reactive anxiety and internality in labor relations (r=-.178; p≤.05). The study substantiates that the identified list of significant correlations proves that a respondent’s achievement of a higher level of qualification requires mobilization of their neural and mental efforts, a high level of subjective self-control and self-regulatory capability. Conclusions. The study emphasizes that the identified correlations of the key individual psychological characteristics of handball referees before the beginning of a game are important scientific facts in the context of the research on referees’ activity. It generalizes that the acquired knowledge should be operationalized into professional qualification upgrade programs for training referees in team sports. The study highlights that the obtained scientific facts can be useful for subjects of competition process, researchers in sport psychology.
 • Документ
  Emotional stability as a component in future professionals' psychological well-being
  (Editorial Primmate S. A. S., 2022) Курова, Анастасія Володимирівна; Курова, А. В.; Курова, Анастасия Владимировна; Kurova, Anastasiia V.; Галян, Ігор Михайлович; Галян, І. М.; Галян, Игорь Михайлович; Halian, Ihor M.; Склярук, Анастасія Володимирівна; Склярук, А. В.; Склярук, Анастасия Владимировна; Skliaruk, Anastasiia V.; Skliaruk, Anastasia; Галян, Олена Іванівна; Галян, О. І.; Галян, Елена Ивановна; Halian, Olena I.; Хохлов, Артем Сергійович; Хохлов, А. С.; Хохлов, Артем Сергеевич; Khokhlov, Artem S.
  The study was carried out to theoretically and empirically support the factors of emotional stability as a systemic quality of the individual, which helps future professionals in professional self-determination to effectively adapt to the educational space and contributes to the development of a sense of psychological well-being. Students (n = 277) of different years of studies (nI=112; nIII=97; nV=68), who received higher education in socionomic specialties, participated in the study. Psychodiagnostic techniques were used, which are valid and reliable. The connection between emotional stability and self-actualization was studied during the following years of studies: 1 year (rs=.216; p<.05); III (rs=.346; p<.001); V (rs=.411; p<.001). The growth of emotional stability (C) was recorded (t = -3.301; p <. 0021), anxiety (O) (t = -2.682; p <.0015) and expressiveness (F) (t = -2.916; p <.0034). The correlation between the socio-psychological adaptation and the emotional stability of the respondents was established: I (rs = .432; p <.001); III (rs = .331; p < .001); V (rs = .422; p < .001). It is empirically substantiated and approved that psychological well-being is based on the idea of constant need and man's capacity for self-development and self-realization.
 • Документ
  Особливості впливу часової перспективи на основні складові самоефективності
  (Springer Netherlands, 2017) Курова, Анастасія Володимирівна; Курова, А. В.; Курова, Анастасия Владимировна; Kurova, Anastasiia V.
  Незважаючи на велику роль самоефективності в житті людини, проблема теоретичного та емпіричного дослідження цього явища не може бути визнана розробленою в повному обсязі. Спрямованість особистості на пізнання та реалізацію своїх внутрішніх резервів і можливостей визначає її самоефективність. Розвиток самоефективності є надзвичайно важливим, оскільки сучасному громадянину необхідно не лише бути обізнаним у сферах спілкування та діяльності, необхідно вірити в ефективність своєї особистості. Саме тому сьогодні висуваються підвищені вимоги до рівня розвитку особистості. Метою статті є аналіз результатів емпіричного дослідження впливу часової перспективи на основні складові самоефективності особистості. Констатовано, що орієнтація особистості у часі пов’язана з особливостями складових самоефективності. Так, досліджувані, орієнтовані на теперішній та минулий час, виявилися сміливими в оцінках ймовірності досягнення успіху у духовній сфері, успішними, цілеспрямованими та наполегливими в результатах досягнення матеріальних, соціальних та особистісних благ. Порівняно з респондентами зі спрямованістю на майбутнє, сприймали життя як процес набуття досвіду, процес боротьби за нові знання та право впливати на результат власної діяльності. Також досліджувані зі ставленням до минулого та теперішнього часу виявляли здатність рефлексії власного минулого з метою осмислення помилок та накопичення досвіду.
 • Документ
  Theoretical fundamentals of study of values and value orientations in management of psychological scientific space
  (Allied Business Academies, 2021) Мельничук, Світлана Миколаївна; Мельничук, С. М.; Мельничук, Светлана Николаевна; Melnychuk, Svitlana M.; Курова, Анастасія Володимирівна; Курова, А. В.; Курова, Анастасия Владимировна; Kurova, Anastasiia V.; Швецова, Ірина Вікторівна; Швецова, І. В.; Швецова, Ирина Викторовна; Shvetsova, Iryna V.; Щербакова, Олена Олександрівна; Щербакова, О. О.; Щербакова, Елена Александровна; Shcherbakova, Olena O.; Цільмак, Олена Миколаївна; Цільмак, О. М.; Цильмак, Елена Николаевна; Tsilmak, Olena M.; Луць, Людмила Андріївна; Луць, Л. А.; Луць, Людмила Андреевна; Luts, Liudmyla A.
  The qualitative analysis of modern and classical literature in the field of scientific achievement and possibilities of management of psychological component is carried out in the work. The article considers and conducts theoretical studies of the phenomenon of values and value orientations and their management, draws qualitative conclusions that each psychological theory explains them differently, namely, sees behavior as a result of associative learning, humanists see values in the "self" of the individual and connect them to human needs. Scientists around the world argue for the inclusion in the mechanisms of activity and behavior of the individual and conclude that value orientations are characterized by two properties- meaning and personal content.
 • Документ
  Some aspects of the psychological well-being of the students in a modern educational space
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Kurova, Anastasiia; Курова, Анастасія Володимирівна; Курова, А. В.; Курова, Анастасия Владимировна; Kurova, Anastasiia V.; Kriukova, Marina; Крюкова, Марина Анатоліївна; Крюкова, М. А.; Крюкова, Марина Анатольевна; Kriukova, Maryna A.
 • Документ
  Питання на практичні заняття для здобувачів вищої освіти з навчальної дисциліни "Психологія спілкування"
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2019) Курова, Анастасія Володимирівна; Курова, А. В.; Курова, Анастасия Владимировна; Kurova, Anastasiia V.
 • Документ
  Лекційний матеріал для здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни "Психологія спілкування"
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2019) Курова, Анастасія Володимирівна; Курова, А. В.; Курова, Анастасия Владимировна; Kurova, Anastasiia V.
 • Документ
  Завдання для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти з навчальної дисциліни "Психологія спілкування"
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2019) Курова, Анастасія Володимирівна; Курова, А. В.; Курова, Анастасия Владимировна; Kurova, Anastasiia V.
 • Документ
  Плани практичних занять для студентів 2 курсу з дисципліни "Загальна психологія"
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2018) Курова, Анастасія Володимирівна; Курова, А. В.; Курова, Анастасия Владимировна; Kurova, Anastasiia V.
 • Документ
  Лекційний матеріал для студентів 2 курсу з дисципліни "Загальна психологія"
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2018) Курова, Анастасія Володимирівна; Курова, А. В.; Курова, Анастасия Владимировна; Kurova, Anastasiia V.
 • Документ
  Робоча програма навчальної дисципліни "Загальна психологія" (для студентів 2 курсу)
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2018) Курова, Анастасія Володимирівна; Курова, А. В.; Курова, Анастасия Владимировна; Kurova, Anastasiia V.
 • Документ
  Плани практичних занять з дисципліни "Загальна психологія" (для студентів 1 курсу)
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2017) Курова, Анастасія Володимирівна; Курова, А. В.; Курова, Анастасия Владимировна; Kurova, Anastasiia V.
 • Документ
  Лекційний матеріал та плани практичних занять з дисципліни "Загальна психологія" (для студентів 1 курсу)
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2017) Курова, Анастасія Володимирівна; Курова, А. В.; Курова, Анастасия Владимировна; Kurova, Anastasiia V.
 • Документ
  Лекційний матеріал з дисципліни "Загальна психологія" (для студентів 1 курсу)
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2017) Курова, Анастасія Володимирівна; Курова, А. В.; Курова, Анастасия Владимировна; Kurova, Anastasiia V.
 • Документ
  Патопсихологія : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2019) Крюкова, Марина Анатоліївна; Крюкова, М. А.; Крюкова, Марина Анатольевна; Kriukova, Maryna A.; Курова, Анастасія Володимирівна; Курова, А. В.; Курова, Анастасия Владимировна; Kurova, Anastasiia V.
  Навчально-методичний посібник з курсу «Патопсихологія» розроблено відповідно до навчального плану і складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, підготовки до заліку, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Дисципліна «Патопсихологія» спрямована на забезпечення майбутніх психологів теоретичними знаннями та практичними уміннями з основ патопсихології та здатність застосовувати на практиці патопсихологічний діагностичний інструментарій. Матеріали призначені для студентів факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальностями «соціологія», «психологія» та «політологія».
 • Документ
  Загальна психологія : навчально–методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2019) Курова, Анастасія Володимирівна; Крюкова, Марина Анатоліївна
  Навчально-методичний посібник з курсу «Загальна психологія» розроблений як вступ до спеціальності для студентів І курсу відповідно до навчального плану і складається з навчальної програми курсу, питань до практичних занять, питання для підготовки до заліку, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Дисципліна «Загальна психологія» ознайомить студентів з основними термінами, підходами, теоретичними концепціями та поняттями стосовно сутності дисципліни загальної психології, допоможе отримати теоретичні знання та практичні уміння з метою ефективного їх застосування в практичній діяльності, на роботі, в тому числі в соціальних службах, у сфері освіти або у силових правоохоронних органах, що сприяє формуванню професійної самосвідомості щодо використання психологічних знань у майбутній професії. Матеріали призначені для студентів факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальностями «соціологія», «психологія» та «політологія».
 • Документ
  Психологія особистості
  (Одеса : Фенікс, 2019) Курова, Анастасія Володимирівна
  Знання про особистість та її структуру, а також про основні психологічні підходи до розуміння особистості розглядаються як невід’ємний компонент загальної та професійної культури фахівця будь-якого профілю (психолога, соціолога, політолога тощо). Навчальна дисципліна «Психологія особистості» надає можливість студентам не тільки оволодіти системою психологічних знань, а й забезпечує формування на цій основі професійно-психологічних вмінь, що є одним з важливих елементів у професійній підготовці та майбутній діяльності спеціаліста в соціальних службах, у сфері освіти або у силових правоохоронних органах. Умовами ефективної діяльності майбутнього фахівця є знання про окремі психічні якості в цілісному понятті «особистість», шляхи їх ефективного застосування в своїй практичній діяльності, що дозволяє вирішити питання в аналізі різного роду психологічних ситуацій, правильно обрати стратегії поведінки та впливу на особистість.
 • Документ
  Психологія спілкування : навчально–методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2020) Курова, Анастасія Володимирівна
  Навчально-методичний посібник з курсу «Психологія спілкування» розроблено відповідно до навчального плану і складається з лекційного блоку вивчаємої дисципліни, питань та завдань на практичні заняття, питання для підготовки до заліку, завдань для самостійної та індивідуальної роботи, списку рекомендованої літератури. Дисципліна «Психологія спілкування» ознайомить здобувачів вищої освіти з основними підходами, теоретичними концепціями щодо сутності процесу спілкування, допоможе отримати практичні уміння з метою ефективного їх застосування в практичній діяльності, що сприяє формуванню професійної самосвідомості щодо використання психологічних знань у майбутній професії. Матеріали призначені для здобувачів вищої освіти факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальностями «соціологія», «психологія» та «політологія».