Островська Людмила Анатоліївна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 14 з 14
 • Документ
  Застосування заходів цивільно-процесуального примусу в світлі практики Європейського суду з прав людини
  (ВД "Гельветика", 2018) Островська, Людмила Анатолівна; Островська, Людмила Анатоліївна; Островская, Людмила Анатольевна; Ostrovska, Lyudmila A.
 • Документ
  Допустимість та достовірність ПЛР-тесту як доказу захворювання на COVID-19
  (Одеса : Фенікс, 2020) Островська, Людмила Анатоліївна; Островська, Л. А.; Островская, Людмила Анатольевна; Ostrovska, Liudmyla A.
 • Документ
  Теоретичні та практичні аспекти оформлення домовленостей за результатами медіації
  (Одеса : Фенікс, 2021) Островська, Людмила Анатоліївна; Островська, Л. А.; Островская, Людмила Анатольевна; Ostrovska, Liudmyla A.
 • Документ
  Реалізація права на запит щодо надання консультативних висновків Євопейським судом з прав людини на підставі протоколу № 16 до Європейської конвенції з прав людини
  (ВД "Гельветика", 2019) Островська, Людмила Анатоліївна; Островська, Л. А.; Островская, Людмила Анатольевна; Ostrovska, Liudmyla A.; Ostrovska, Lyudmila A.
 • Документ
  Protocol 16 to the European Convention on Human Rights and fundamental freedoms and the first advisory conclusion of the European Court of Human Rights
  (Odesa : Publishing house “Helvetika”, 2019) Островська, Людмила Анатоліївна; Островська, Л. А.; Островская, Людмила Анатольевна; Ostrovska, Liudmyla A.; Ostrovska, L. A.
 • Документ
  Нерелевантне використання практики ЄСПЛ у судових процесах України на прикладі рішення Бартая проти Грузії» (case of Bartaia v. Georgia)
  (Одеса : Фенікс, 2021) Островська, Людмила Анатоліївна; Островська, Л. А.; Ostrovska, Liudmyla A.
 • Документ
  Covid-19: pandemic of domestic violence
  (Hemisferios University, 2020) Стоянова, Тетяна Анатоліївна; Стоянова, Т. А.; Стоянова, Татьяна Анатольевна; Stoianova, Tetiana A.; Островська, Людмила Анатоліївна; Островська, Л. А.; Островская, Людмила Анатольевна; Ostrovska, Liudmyla A.; Тріпульський, Григорій Якович; Тріпульський, Г. Я.; Трипульский, Григорий Яковлевич; Tripulskyi, Hryhorii Ya.; Tripulskyir, Grygorii
  The article is devoted to the analysis of domestic violence in the context of Covid-19. The research is carried out for the first time in the focus of several sciences: psychology, sociology, and jurisprudence. To study the legal regulation of domestic violence, knowledge from different branches of law was used: international, criminal, administrative, and civil procedural law. Attention was paid to the historical retrospective—how the concept of domestic violence first appeared at the world level, and how it was differentiated and implemented in the national legislation of the participating countries. The problems of signing the Istanbul Agreement are highlighted. Special attention was paid to the current wave of domestic violence as a result of the Covid-19 pandemic. The prerequisites of a general psychological, social, and economic nature, their interdependence, and connection with the pandemic were investigated. The scale of the scourge of domestic violence in the context of a pandemic in different countries is indicated, and its short-term and long-term consequences for the well-being of the nation. The specific mechanisms for preventing family violence at three levels are considered: general criminogenic, a comprehensive mechanism for preventing violence at the level of interaction between the state and public organizations, and directly special means. The study concludes that Covid-19 pandemic has a direct impact on the exacerbation of domestic violence. The solutions are proposed, from legislative amendments to the redistribution of state and public forces to address the problem of domestic violence.
 • Документ
  Розгляд судами цивільних, сімейних та трудових спорів : методичні рекомендації та завдання
  (Одеса, 2021) Тарасенко, Вікторія Сергіївна; Тарасенко, В. С.; Tarasenko, Viktoriia S.; Островська, Людмила Анатоліївна; Островська, Л. А.; Ostrovska, Liudmyla A.; Стоянова, Тетяна Анатоліївна; Стоянова, Т. А.; Stoianova, Tetiana A.; Тріпульський, Григорій Якович; Tripulskyi, Hryhorii Ya.; Тріпульський, Г. Я.
  Методичні рекомендації та завдання призначені для проведення аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в галузі права під час підготовки до лекцій і практичних занять з навчальної дисципліни, а також для підготовки до іспиту.
 • Документ
  Перешкоди у застосуванні обмежувального припису як засобу протидії домашньому насильству: національна судова практика та практика Європейського суду з прав людини
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Стоянова, Тетяна Анатоліївна; Стоянова, Т. А.; Стоянова, Татьяна Анатольевна; Stoianova, Tetiana A.; Островська, Людмила Анатоліївна; Островська, Л. А.; Островская, Людмила Анатольевна; Ostrovska, Liudmyla A.
  У статті проаналізований механізм застосування обмежувального припису в Україні. Досліджена статистика звернень у зв'язку із вчиненням домашнього насильства у країнах світу, в Україні за роки карантинних обмежень, викликаних COVID-19. Досліджена національна судова практика застосування обмежувального припису, виявлено, що суди ухвалюють позитивне рішення про видачу обмежувального припису тільки за наявності попередніх, неодноразових звернень потерпілої до позасудових органів з вимогою про захист від домашнього насильства. Досліджена практика Європейського суду з прав людини щодо захисту від домашнього насильства. Виокремлені актуальні чинники-перешкоди в ефективному застосуванні механізму видачі обмежувального припису судом: з боку судів видача обмежувального припису тільки у разі неодноразових попередніх звернень постраждалою до позасудових органів, з боку постраждалої використання обмежувального припису як інструменту помсти або вирішення майнових спорів, а не задля захисту від кривдника. Встановлено, що підставою існування таких перешкод є правова невизначеність психологічного насильства як підстави видачі обмежувального припису в законодавстві. Розглянуто правове регулювання визначень домашнього насильства, психологічного насильства, а також проаналізовані ознаки психологічного насильства як підстави для видачі обмежувального припису. Встановлено, що саме розмитість, неточність ознак визначення психологічного насильства є перешкодою у формуванні предмета доказування в справах про видачу обмежувального припису, коли здійснюється психологічне насильство. Проаналізовані дії, що з точки зору законодавчого визначення є психологічним насильством. Запропоновано запровадити обов'язкову участь з питань психологічного насилля психолога у справах про видачу обмежувального припису для надання обов'язкового висновку з питань наявності вчинення психологічного насилля та наявності у постраждалої особи побоювання за свою безпеку чи безпеку третіх осіб. Надані рекомендації щодо обов'язкової участі психолога у разі розгляду справ про видачу обмежувального припису з підстави застосування психологічного насильства.
 • Документ
  Деякі питання виконання рішення Європейського суду з прав людини щодо земельного мораторію "Зеленчук і Цицюра проти України"
  (Одеса : Фенікс, 2020) Островська, Людмила Анатоліївна; Островська, Л. А.; Островская, Людмила Анатольевна; Ostrovska, Liudmyla A.
 • Документ
  Примусове припинення повноважень адвоката Європейським судом з прав людини
  (2019) Островська, Людмила Анатоліївна; Островская, Людмила Анатольевна; Ostrovska, Liudmyla A.
 • Документ
  Зустрічне забезпечення позову як обов'язковий елемент інституту забезпечувальних заходів в цивільному процесі
  (Одеса : Фенікс, 2018) Островська, Людмила Анатоліївна; Островская, Людмила Анатольевна; Ostrovska, Liudmyla A.
 • Документ
  Деякі аспекти представництва прокурором інтересів громадянина в суді
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Островсъка, Л. А.; Островская, Л. А.; Ostrovska, L. A.
  Стаття присвячена представництву прокурором інтересів громадянина в суді, визначенню підстав та форм такого представництва, а також обсягу повноважень прокурора у цивільному процесі України.
 • Документ
  Непрямі (похідні) позови: міжнародний досвід та законодавство України
  (2008) Островська, Людмила Анатоліївна; Островская, Людмила Анатольевна; Ostrovska, Lyudmila A.; Червоний Юрій Семенович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2008. Дисертація присвячена дослідженню й обгрунтуванню теоретичних та практичних питань інституту непрямого (похідного) позову в законодавствах зарубіжних країн та законодавстві України. На основі законодавств та судової практики Великої Британії, Ізраїлю, Німеччини, Росії, США та інших країн надається визначення поняття похідного позову, визначаються його основні характеристики та його місце в загальній теорії позову. Розглядаються положення цивільного та цивільно-процесуального законодавства, а також практика судів України, які стосуються розгляду в Україні спорів учасників та кредиторів юридичних осіб, які мають ознаки похідних позовів. Зроблено ряд пропозицій щодо включення до законодавства України положень, які регулювали б процедуру подання та розгляду похідних позовів учасників та кредиторів юридичних осіб.