Щукін Олександр Сергійович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 17 з 17
 • Документ
  Захист права працівників на професійний розвиток : практикум для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти галузі знань 08-Право спец. 081-Право
  (Одеса : Фенікс, 2024) Щукін Олександр
  Практикум відповідає програмі навчальної дисципліни «Захист права працівників на професійний розвиток». Містить тематичний план курсу, практичні завдання, тестові завдання, фабули, теми рефератів, список рекомендованих нормативно-правових актів і спеціальної літератури, питання до заліку. Практикум призначений для забезпечення навчальної, методичної та організаційної діяльності учасників освітнього процесу під час проведення аудиторної, самостійної та індивідуальної робіт здобувачів вищої освіти, підготовки їх до заліку.
 • Документ
  Захист прав у сфері освіти : практикум для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти галузі знань 08-Право спец. 081-Право
  (Одеса : Фенікс, 2024) Щукін Олександр
  Практикум відповідає програмі навчальної дисципліни «Захист прав у сфері освіти». Містить тематичний план курсу, практичні завдання, тестові завдання, фабули, теми рефератів, список рекомендованих нормативно-правових актів і спеціальної літератури, питання до заліку. Практикум призначений для забезпечення навчальної, методичної та організаційної діяльності учасників освітнього процесу під час проведення аудиторної, самостійної та індивідуальної робіт здобувачів вищої освіти, підготовки їх до заліку.
 • Документ
  Право соціального захисту : навч. посіб. для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти галузі знань 08 – Право, спец. 081 – Право
  (Одеса : Фенікс, 2024) Чанишева Галія Інсафівна; Лагутіна Ірина Вікторівна; Бориченко Катерина Валеріївна; Краснов Єгор Володимирович; Тарасенко Вікторія Сергіївна; Панченко Анна Олександрівна; Щукін Олександр Сергійович
  Навчальний посібник підготований з метою надання допомоги здобувачам вищої освіти закладів вищої освіти IV рівня акредитації у вивченні теоретичних основ права соціального захисту і соціального законодавства України. На основі аналізу чинного законодавства розглядаються основні проблеми системи соціального захисту України. Навчальний посібник розрахований на здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 081-Право, аспірантів, викладачів, науковців, практичних працівників, а також читачів, які цікавляться питаннями соціального захисту в Україні.
 • Документ
  Медичне право : навч.-метод. посіб. для підготовки здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти галузі знань 08-Право спец. 081-Право
  (Одеса : Феникс, 2024) Тарасенко Вікторія; Щукін Олександр
  Навчально-методичний посібник призначений для забезпечення навчальної, методичної та організаційної діяльності учасників освітнього процесу під час проведення аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти, підготовки їх до іспиту.
 • Документ
  Деякі практичні питання захисту права працівника на оплату періоду вимушеного прогулу
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Щукін, Олександр Сергійович; Щукін, О. С.; Shchukin, Oleksandr S.
 • Документ
  Соціальне право та право зайнятості : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2022) Бориченко, Катерина Валеріївна; Бориченко, К. В.; Бориченко, Екатерина Валерьевна; Borychenko, Kateryna V.; Гудзь, Анна Олександрівна; Гудзь, А. О.; Гудзь, Анна Александровна; Hudz, Anna O.; Щукін, Олександр Сергійович; Щукін, О. С.; Щукин, Александр Сергеевич; Shchukin, Oleksandr S.
  Навчально-методичний посібник призначений для організації практичної та теоретичної діяльності учасників освітнього процесу під час проведення аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти, підготовки їх до здачі екзамену.
 • Документ
  Право соціального забезпечення
  (Одеса, 2022) Чанишева, Г. І.; Лагутіна, І. В.; Бориченко, К. В.; Тарасенко, В. С.; Краснов, Є. В.; Щукін, О. С.; Гудзь, А. О; Корнілова, О. В.
  Навчальний посібник підготований з метою надання допомоги здобувачам вищої освіти закладів вищої освіти IV рівня акредитації у вивченні теоретичних основ права соціального забезпечення і соціального законодавства України. На основі аналізу чинного законодавства розглядаються основні проблеми системи соціального забезпечення України. Навчальний посібник розрахований на здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 081-Право, аспірантів, викладачів, науковців, практичних працівників, а також читачів, які цікавляться питаннями соціального забезпечення в Україні.
 • Документ
  Minimum wage as one of the main state social guarantees
  (Periodicojs Academic Publisher, 2020) Ківалов, Сергій Васильович; Ківалов, С. В.; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Serhii V.; Тарасенко, Вікторія Сергіївна; Тарасенко, В. С.; Тарасенко, Виктория Сергеевна; Tarasenko, Viktoriia S.; Волошина, Світлана Михайлівна; Волошина, С. М.; Волошина, Светлана Михайловна; Voloshyna, Svitlana M.; Чанишев, Рашид Ібрагімович; Чанишев, P. І.; Чанишев, Рашид Ибрагимович; Chanyshev, Rashyd I.; Щукін, Олександр Сергійович; Щукін, О. С.; Щукин, Александр Сергеевич; Shchukin, Oleksandr S.
  The definition, goals of the minimum wage, the criteria for its determination, the sphere of application of the system of setting the minimum wage, the procedure for its establishment, as well as regulation and implementation were analyzed in the article. Comparative legal analysis was carried out of the acts of national labor legislation for compliance with international and European standards, enshrined in conventions and recommendations of the International Labor Organization , Attention is drawn to the fact that Ukraine has not yet undertaken obligations under paragraph 1 of Art. 4 of the European Social Charter (revised).The essence and significance of the minimum wage as one of the main state social guarantees is revealed, taking into account changes and amendments, made by the Legislation of Ukraine. The ratio of the category "minimum wage" and the category "subsistence level set for able-bodied persons on January 1 of the calendar year" is determined.
 • Документ
  Ecological safety of the region`s population in the aspect of the logistic-activity approach to its formation and legal regulation
  (IOP Publishing, 2021) Ківалов, Сергій Васильович; Ківалов, С. В.; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Serhii V.; Кузьминчук, Наталія Валеріївна; Кузьминчук, Н. В.; Кузьминчук, Наталия Валерьевна; Kuzmynchuk, Nataliia V.; Тарасенко, Вікторія Сергіївна; Тарасенко, В. С.; Тарасенко, Виктория Сергеевна; Tarasenko, Viktoriia S.; Волошина, Світлана Михайлівна; Волошина, С. М.; Волошина, Светлана Михайловна; Чанишев, Рашид Ібрагімович; Чанишев, Р. І.; Чанишев, Рашид Ибрагимович; Chanyshev, Rashyd I.; Щукін, Олександр Сергійович; Щукін, О. С.; Щукин, Александр Сергеевич; Shchukin, Oleksandr S.
  The issues of ensuring the ecological safety of the region`s population are actualized in the context of the growth increasing in the natural resources, accompanied by the increase in anthropogenic pressures on the environment and humans, aggravation of environmental problems, deterioration of the life quality and environmental conditions of activity in the region. The aim of the study is to develop the theoretical foundations for ensuring the ecological safety of the population of the region on the basis of a logistic-activity approach to its formation in the context of legal regulation of the environmental management process as a factor in achieving sustainable development goals and increasing energy efficiency. Using the methods of economic and mathematical modeling it is substantiated the existence of the relationship between the level of ecological safety of the region's population and the amount of the funds from the budget allocated to finance environmental programs. Improving the legal regulation of the processes of ensuring the ecological safety of the region's population for optimizing the budget expenditures for the implementation of environmental programs will create the conditions for realizing the economic potential of the region's development, increasing the level and quality of life of the population.
 • Документ
  Актуальні питання регулювання праці медичних працівників у період боротьби з пандемією СOVID-19
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Щукін, Олександр Сергійович; Щукін, О. С.; Щукин, Александр Сергеевич; Shchukin, Oleksandr S.
 • Документ
  Окремі аспекти регулювання трудових відносин у період карантину
  (Одеса : Гельветика, 2020) Щукін, Олександр Сергійович; Щукін, О. С.; Щукин, Александр Сергеевич; Shchukin, Oleksandr S.
 • Документ
  Актуальні питання сплати єдиного соціального внеску адвокатами, що одночасно є найманими працівниками
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Щукін, Олександр Сергійович; Щукин, Александр Сергеевич; Shchukin, Oleksandr S.
 • Документ
  Деякі питання переукладення строкових трудових договорів
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Щукін, Олександр Сергійович; Щукин, Александр Сергеевич; Shchukin, O. S.
 • Документ
  Деякі питання правового статусу осіб, тимчасово виконуючих обов’язки за вакантною посадою
  (Одеса : Фенікс, 2014) Щукін, О. С.; Щукин, О. С.; Shchukin, O. S.
  Проблематика правового статусу осіб, котрі є сумісниками та тимчасовими заступниками достатньо детально розкрита у наукових працях з трудового права України. Й, навпаки, дослідницького матеріалу присвяченого аналізу трудового договору з тимчасово виконуючими обов’язки фактично не має.
 • Документ
  Правовий статус медичних працівників за трудовим законодавством України
  (2005) Щукін, Олександр Сергійович; Щукин, Александр Сергеевич; Schukin, Olexandr S.; Чанишева Галія Інсафівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2005. Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретичних та практичних питань правового регулювання праці медичних працівників за трудовим законодавством України. Проаналізовано основні критерії галузевої диференціації правового регулювання праці медичних працівників в України. Визначено поняття медичного працівника, удосконалено перелік основних професійних трудових права та обов'язків медичних працівників. Досліджено особливості укладання, зміни та припинення трудового договору з медичним працівником. Обґрунтовано необхідність встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з медичним працівником, тимчасового переведення на іншу роботу та залучення медичних працівників до надурочних робіт. Проаналізовано специфіку робочого часу, нормування праці, заробітної плати та відповідальності медичних працівників. Визначено основні напрямки удосконалення трудового та медичного законодавства України щодо регулювання праці медичних працівників та практики його застосування.